Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Op soek na God

leave a comment »

Michael van Reenen (Op soek na God, By, 7/7) se “nuwe sintese van die Godsbegrip” herinner aan wat die Tufts filosoof Daniel Dennett oor bepaalde teologiese modelle gesê het: “gerusstellende hysbakmusiek van woorde” – toemaar, glo maar, dis oukei, daar is inderdaad iets, iewers, net buite ons begripsveld… “die Misterie, die Onnoembare”.Die “God of the gaps” het plek gemaak vir die “Dumpster God“: dit wat godgelowiges te lui, te bang, of te dom is om te probeer verstaan.

Die God-hipotese bied hoegenaamd geen verdienstelike verduideliking vir enigiets nie. Dit veronderstel wat moeilik verklaarbaar is en basta! Van Reenen meen hierdie soeke is “fundamenteel die soeke na die Een, die ‘Ground of all Being’, die Oneindigheid, die Alomteenwoordige.” Hoekom, hoegenaamd, vir “God” soek? As God bestaan, laat hy homself wys! Op die moderne media-savvy manier! Watter moontlike rede kan daar wees vir hierdie eindelose, berekende geheimenis?

Die verwysing na die wetenskap se “massamoordadige tendense” (soos, byvoorbeeld, die atoombom) as teenwig vir die godsdiens se vergrype, hou hoegenaamd nie steek nie! Selfs “twyfelagtige” wetenskap, anders as die godsdiens, bied gewoonlik voordele: In Van Reenen se voorbeeld, die onmiddelike einde van ‘n verwoestende oorlog wat nog jare sou kon duur en verreikende kernwetenskaplike disiplines. Dit was in elk geval politieke leiers met ‘n bepaalde ideologiese aanslag wat die destydse vernietigingsbesluit geneem het, terwyl leidende wetenskaplikes hand en tand teen die verwoestende gebruik van kernfisika betoog het.

Die geloofsaanslag het die mensdom tot op die randjie van rampspoed gelei. Dit is gewoon tyd dat denkende mense hulle onsinverklikkers herkalibreer.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

July 7, 2007 at 17:57

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: