Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

UP teoloë in die spervuur

leave a comment »

20 Augustus 2007

Die Predikant vir Teologiese Opleiding
Dr. P. R. du Toit
Die Dagbestuur: Kuratorium
Die Universiteit van Pretoria

Geagte Dr. du Toit

Die Dagbestuur se verklaring van 8 Augustus verwys.

Om in die visier van ketterjagters te wees is om teologiese uitsprake te temper. Om teologiese uitsprake te temper is om teologiese begrip aan bande te lê. Om teologiese begrip aan bande te lê is om die kerk te ondermyn.

Ek herinner my dié woorde van Jürgen Moltmann: “Whether a religious community recognizes ‘freedom of religion’ is always demonstrated by the way in which it deals with its dissidents and apostates.

Die NG Kerk se tragiese hantering van Johannes du Plessis; Ben Marais; Bennie Keet; Beyers Naudé en Sakkie Spangenberg het reeds sy denkers gereduseer tot saampraters. Dit is nie “gays” of “die ou duiwel al dan nie” wat die NG Kerk sal laat ondergaan nie; dit is verstarring en jabroerdery wat die NG Kerk rééds oorspoel het.

Ek stel dit aan die dagbestuur dat “ontkoming” aan die aanslae van mnr. Ferdie Mulder, van die DVD “‘Nuwe’ stromige in die teologie” en van die “Evangeliese Inisiatief” die kuratorium eerder skaad as bevoordeel. (Dis sou beter wees as sommige van die teoloë skuldig bevind sou word as nié.)

Ek skryf só in Intelligent religious engagement: “… the fact of the matter remains that these scholars deny with benumbing regularity their ‘dissent’… The church seems oblivious to the fact that the so-called absence of disagreement on issues such as the Virgin Birth and the Resurrection is indicative of a far greater problem than a number of dissenting voices could ever be – it indicates without any doubt that the church has reduced its thinkers to mere babes in walkers in an ideological crush-pen.”

My ateologiese ervaring met die uitsprake en skrywes van sommige teoloë aan die UP – en inderdaad aan die ander twee kweekskole ook – is dat hulle die stommiteite van die Gereformeerde Dogmabestel lank reeds agtergekom het. Dat die kuratorium oorleef is meer aanduidend van ekklesiastiese vlugvoetigheid as teologiese behoudendheid.

Ek hou my met die NG Kerk op omdat mý mense – mense wat Afrikaans praat – nie sonder verwysing na die NG Kerk gedefineer kan word nie. Daarom is dit my erns om die NG Kerk aan te spreek wanneer dit my mense verdom met stellings soos dié van die Sameroeper van ATLAS, dr. James Kirkpatrick “… Die Bybel is onfeilbaar. Jy kan jou lewe daarop bou. Die Woord is betroubaar. Dis iets anders as feilloos…”; ‘n stelling wat vir denkers sê om op te pas; die Gereformeerde Dogma staan vás.

As teoloë, as Pretoria se teoloë, as Stellenbosch te teoloë, as Bloemfontein se teoloë nie vrylik kan dink en praat nie, watter móóntlike rol kan daar wees vir ‘n kerk – vir die NG Kerk – in die 21ste eeu!?

Die Afrikaanse pers-ghoeroe Piet Cillié het per geleentheid gesê: “In die lewe bestaan ‘n noue verwantskap tussen die gehalte van die pêrels wat jy aanbied, en die kaliber van die ontvangers daarvan. Hoe valser die pêrels, des te erger die swyne. Daarom het ek in my beroep die reël probeer volg om nie maar net aan die publiek te probeer gee wat hulle wil hê nie, maar ook ‘n goeie dosis van wat hulle behóórt te wil hê.” (Soos aangehaal deur dr. George Claassen in Geloof, bygeloof en ander wensdenkery: Perspektiewe op ontdekkings en irrasionaliteite. Protea Boekhuis. 2007:15,16)

Ons het meer van Voltaire se teoloë nodig: “The more he became truly wise, the more he distrusted everything he knew.

Dit is tyd. Erfsonde, Maagdelike Geboorte, Soendood, Opstanding, Hemelvaart, Wederkoms en Ewige Lewe staan nakend en verrimpeld – skaam – in die onvergewende kollig van rasionaliteit. Dit is tyd.

Kan daar uit Nasaret iets goed kom?

Die uwe

Nathan Bond

Verspreidingslys

Prof. J. Muller; prof. J. le Roux; prof. Piet Geyser; prof. CJA Vos; prof. J. Buitendag; prof. D.E. de Villiers; prof. JW Hofmeyr; prof. CJ Wethmar; prof. G.A. Duncan; prof. D.J. Human; prof. A.G. van Aarde; prof. P.M. Venter; prof. M.J.S. Masango; dr. A. van Niekerk; prof. P.J. van der Merwe; prof. Y. Dreyer; prof. J.G. van der Watt; dr. Alphonso Groenewald; dr. Jan van der Watt; dr. Gert Steyn; prof. Piet Meiring; dr. Attie van Niekerk; prof. Piet Strauss; dr. Nelus Niemandt; dr. Ben du Toit; ds. Johann Symington.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

August 20, 2007 at 17:42

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: