Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

God se moederhart (!)

with one comment

In vandag se Rapport – Die Gróótste Afrikaanse Weekblad in die Wêreld!: Soek God se moederhart, deur dr. Pieter van Niekerk, ‘n predikant in die Verenigende Gereformeerde Kerk.

Nadat God soos die opperste alpha male deur die Heilsgeskiedenis geplunder het, word ons nou opgeroep om God se moederhart te ontdek: “Ek dink ons moet meer en meer God se moederhart ontdek, integreer en illustreer. Dit is belangrik dat mense God se sagte, strelende hande van liefde, deernis en genesing beleef en dat ons dit uitleef. Christene – en ander geloofsgroepe – kan ‘n verskil in ons misdaadgeteisterde land maak deur oor God se moederhart te getuig.”

Waarmee, o wáármee sal die godgelowiges nóg vorendag kom!? Maar, nou ja, ‘n mens kan altoos op ‘n godgelowige staatmaak vir ‘n lekker lagbui!

Lees gerus ook hierdie twee lesersbriewe: Kwel jou tog nie so oor jou herkoms en Alle lewe is volledig en eenmalig geskape. En dan is daar nog mense wat meen daar is nie ‘n God nie!

Wat word van Afrikaanses as hulle voortdurend aan sulke onbevange snert blootgestel word!? Ek meen redakteurs behoort meer respek te toon vir lesers.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 2, 2007 at 21:35

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nathan, ek moet hier met jou saam stem en ek dink God se vaderhart word misken. Dit is al of man wees ‘n sonde geword het en vaderskap ‘n vloek. God is ‘n vaderfiguur en ek laat my nie vertel, dat ‘n vader nie ook sag, strelend en liefdevol kan wees nie. Om ferm en standvastig te wees, sê nie dat sagtheid en liefde, nie teenwoordig is nie.

    Hans Matthysen

    November 6, 2008 at 20:51


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: