Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die NG Kerk en die “Duiwel”

leave a comment »

Ds. Bennie Mostert, van die Grootste NG Gemeente in die Wêreld (Moreletapark) word skerp gekritiseer op die gespreksforum Kletskerk oor sy “Duiwelbeskouing”. Ek meen egter dat ds. Mostert nie van sogenaamde “dwaalleer” beskuldig kan word nie, want die NG Kerk se spesiale Taakspan moet nog oor die “Duiwel” besin – oor “Die Bediening van Bevryding”, waaroor sy algemene sinode in 2002 óók nie konsensus kon kry nie.

Maar NG teoloë en leraars en lidmate wat die Opstanding “metafories” verstaan en “in geloofstaal” daarmee omgaan staan beslís buite die “ware leer” van die NG Kerk:

Hennie Stander, professor in Grieks in die Departement Antieke Tale aan die Universiteit van Pretoria, sê: “As jy Jesus se liggaamlike opstanding ontken, het jy geen boodskap om vir die wêreld te verkondig nie. Dan is jou teologie bankrot! Jesus se opstanding uit die dood was nog altyd die fondament van die Christelike geloof, en as ‘n mens ‘n streep daardeur trek, dan breek jy met die kern van die boodskap van die Christendom.” (Hennie Stander se blog – Carpe Diem, Teoloë staan op, 29 Julie, 2007.)

So ook glo die Evangeliese Inisiatief. En so ook glo die NG Kerk, soos die algemene sinode dit reeds in 2002 (Beeld, Sinode erken bonatuurlike magte, 10 Oktober 2002) gestel het, en nou weer by monde van die Assessor, dr. Nelus Niemandt, wat in sy reaksie op die EI gesê het hy “verstaan eerlikwaar nie” waaroor presies die inisiatief gaan nie. Dít wat die inisiatief glo, is wat die NG Kerk ook al verskeie kere gesê het hy glo. (Rapport, NG inisiatief begin om verwardes te help, 28 Julie 2007.)

Niemandt se sentiment is ook duidelik verwoord deur die sameroeper van ATLAS (Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake), dr. James Kirkpatrick, op die RSG-program Oop Gesprek op 28 Julie.

Die ketterjagters moet perdalkies liefs die dominees wat so leervreemd met die Opstanding omgaan in ‘n hoek dryf.

Om in die “Duiwel” te glo; om in “God” te glo… ‘selle poeding, net ‘n ander sous. Maar die geskarrel prikkel my lagspiere. Godsdiens moet tog immers vir iéts goed wees, dis nie almaskie nie… Om my te vermaak!?

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 3, 2007 at 20:08

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: