Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Rapport gee perspektief!

leave a comment »

Ek is nie ‘n lid van die Nuwe Hervorming Netwerk (NHN) nie en ek verskil soms erg met van sy stigterslede. Juis omdat die NHN hom nie van die Christelike tradisie lossny nie. Juis omdat daar nog gesoek word na daardie transendentale “iets”!

Maar ek het enorme respek vir die teologiese en die wetenskaplike integriteit van die NHN-mense met wie ek korrespondeer. Enórme respek!

In vandag se Perspektief, bylae tot Rapport, skryf prof. Sakkie Spangenberg dat die Nuwe Hervormers nie afskeid neem van die Christelike tradisie nie en verwys hy na die Britse teoloog Philip Kennedy, wat in sy jongste boek, A Modern Introduction to Theology: New Questions for Old Beliefs, daarop wys dat dit geen sin het om ou Christelike leerstellings oor en oor op te sê sonder om kennis te neem van die nuwere ontdekkings op ander wetenskaplike terreine nie.

Ek is verheug dat Rapport hierdie artikel gepubliseer het en ek wens die redaksie geluk, veral omdat ek gereeld harde woorde het wanneer ek meen dat Afrikaans redakteurs Afrikaanses verdom met geykte menings van tradisionele en fundamentalistiese teoloë.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 9, 2007 at 09:33

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: