Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Biko, Botha, Luthuli, Boesak… en Christus

leave a comment »

Professor Nico Botha, teoloog by Unisa en tentmaker-leraar in die VGK Middelburg-Nasaret, het ‘n interessante aanslag in Godsdiens-aktueel: Is Biko ná 30 jaar nog relevant? in vandag se Beeld: “‘n … fassinerende aspek van Biko se denke is sy naïewe, ietwat romantiese en idealistiese refleksie oor die vestiging van ‘n nuwe samelewing. Mens sê dit nou met respek 30 jaar ná sy dood in ‘n konteks waar absolute snert dikwels opgedis word in die naam van demokrasie, vryheid, menseregte, versoening en ‘n beter lewe vir almal…

“Het ons dit nie meer as ooit tevore nodig in ‘n situasie waar die lewe kalbasbreek geword het nie? Om in ‘n situasie van onderdrukking en verontmensliking te bly glo dat die gaping tussen dié werklikheid en ‘n totaal ander wêreld wat met reg as mooi beskryf sou kon word, oorbrugbaar is.”

Ek sou dit perdalkies nie so mooi kon sê nie, so met “kalbasbreek” en so aan nie, maar ek sou diesélfde kon sê oor die godsdiens… met dié verskil dat die sosio-politieke gaping ten minste ‘n statistiese kans op oorbrugging het – nes Namibië ‘n kans het om vanjaar die IRR se Wêreldbeker te wen, terwyl die gelowige hoop op ‘n hiernamaals in valsheid ontvang is en mank gaan aan leuenagtigheid.

Dis die tweede maal in die onlangse verlede dat ‘n VGK teoloog ‘n struggle-karakter oproep om gelowiges te bemoedig in die verese Jesus…

Op 29 Augustus roep dr. Alan Boesak, jubbelend, soos net ‘n predikant in sy transendentale vreugde kan wees, ons op om “oop te wees vir die Gees van Christus”, gedagtig daaraan dat “Albert Luthuli ‘n Christen was”. (Godsdiens Perspektief: Die ander gees van Albert Luthuli, Die Burger.)

Só was DF Malan, HF Verwoerd en met die voorletters af tot by FW de Klerk – en het “die Gees van Christus” Suid Afrika tot op die randjie van die afgrond gelei.

Dit was nóg die “Gees van Christus”, nóg “ubuntu”, maar doodgewone vanielje politieke doelmatigheid wat die Nuwe! Suid Afrika daargestel het – met sy rasgedefineerde NG kerke.

Gegewe dat 97% van Suid Afrikaners in “God” glo; dat ruim 80% hulle met die Christelike geloof vereenselwig en dat 70% meen dat godsdiens ‘n belangrike rol in hulle lewens speel, is die “Gees van Christus” dalk eerder deel van die probleem in Suid Afrika as die oplossing!

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 10, 2007 at 11:21

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: