Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

‘n Gekkeparadys!

with one comment

Die NG Kerk se PERSVERKLARING: Evangeliese Inisiatief van 13 September 2007 maak van die NGK ‘n gekkeparadys!

Punt 2 van die verklaring lees as volg: Die Moderamen bevestig die besluit van die Moderatuur dat die 6 geloofspunte van die Evangeliese Inisiatief oor die breedste spektrum van die NG Kerk aanvaarding geniet.

Die ses geloofspunte is naamlik:

1. Die Bybel is die ewiggeldende Woord van God in mensetaal;

2. Die wonderwerke van Jesus Christus is ‘n wesenlike deel van die evangelie;

3. Jesus Christus is ontvang van die Heilige Gees en is as mens gebore in hierdie wêreld uit ‘n maagd;

4. Jesus Christus het aan die kruis ‘n oorwinnende offer gebring wat ons met God versoen;

5. Jesus Christus het liggaamlik uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar; en

6. Die evangelie van hierdie opgestane Here deur die Heilige Gees, sal op ‘n missionêre wyse mense se lewens aangryp, vernuwe en verander, om die evangelie van hoop aan die 21ste eeuse wêreld uit te dra.

‘n Maagdelike Geboorte!? Wonderwerke!? ‘n Fisiese Opstanding!? ‘n ewiggeldende Woord van God!?

Ag nee wat! Dis game over! Hoe kan daar rasionele gesprek gevoer word met mense wat sulke naïewe onsin tot absolute waarheid verhef?

Hóé!?

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 14, 2007 at 12:15

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nathan, jy is reg en daarom moet ons nie menslikerwys dink, as ons na al hierdie dinge kyk nie. Ek sien hierdie dinge ‘n bietjie anders en jy is welkom om my per e-pos te kontak.

    wolliem

    October 19, 2007 at 20:53


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: