Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

“Ek dônner jou in opdrag van God!”

leave a comment »

(Ai, lees tog maar weer hier as bepaalde woordkeuses jou nie geval nie.)

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) het gister in die parlement gesê die Bybel word op verskillende maniere vertolk en dat kerke wat by die SARK geaffilieer is, lyfstraf afkeur. “Of dit met die oophand gedoen word, ‘n klap is, of met ‘n spaan: Dit gaan oor die simboliek van geweld.”

Ma’ die SARK, nè!

Die SARK is egter deur Life Enrichment Ministries en die Christian Action Network gestriem wat aanvoer lyfstraf word deur die Bybel beveel en dat Christen-ouers nie gehoorsaam aan God sal wees indien hulle hul kinders nie pak gee nie. Volgens mnr. George Raath sal ouers gekriminaliseer word as hulle Bybelse voorskrifte volg: “Dit sal die eerste keer wees wat Christene ‘n wet sal moet aanvaar wat teen hul grein gaan. Ons het ‘n afkeer in wettige aborsie of homoseksuele huwelike, maar ons hoef nie daaraan deel te neem nie. Hierdie wet gaan ons dwing.”

Hy het voorgestel die wet tref ‘n onderskeid tussen “liefderyke ouerlike tug en mishandeling”.

“Ons het geen keuse nie, dit is ‘n opdrag van God af.”

Christene. Hulle is glo nie almal “só” nie. (Sover ek kan vasstel “glo” hulle egter almal in “God”.)

Om ‘n kind te slaan is walglik en kan onder géén omstandighede geduld word nie.

Maar wat van die psigiese en verstandelike mishandeling waaraan kinders onderwerp word wanneer hulle aan snert soos maagdelike geboortes en lewende dooies en gode en duiwels blootgestel word? ‘n Paar klappe kan nog verwerk word, maar die skade wat blootstelling aan God en godsdiens meebring bly meestal ewig by.

Lees gerus die essay Suffer little children… en let veral op die voorbeeld waarna Richard Dawkins in The God Delusion verwys.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 19, 2007 at 11:26

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: