Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Moeder Teresa se twyfel

leave a comment »

Moeder Teresa se “heilige twyfel” moet Christene klaarblyklik onderskraag in hulle eie geloofsparadokse. Dít, smaak my, is ds Johann Symington se refleksie op die “Moeder Teresa Twyfel-gate” – Godsdiensperspektief: Moeder Teresa se heilige twyfel, Die Burger, 19 September.

Nes ek meen die balie van nagkar kan nie dieper geskraap word in die futiele gesoek na ‘n krieseltjie regverdiging vir geloof in God nie…

Dat Moeder Teresa tussen die mensewrakke van Kalkutta aan die bestaan van God twyfel is ‘n funksie van die mees elementêre intelligensie. Wie ook al is, of was, waar sy was, moet noodwendig aan die bestaan van God twyfel.

Maar twyfel aan die bestaan van God is nog lank nie die verwerping van God nie.

Ek was nog nooit ‘n card carrying member van die welsynsmiesies van Kalkutta se fênklub nie. En of sy nou aan die bestaan van God getwyfel het al dan nie, sy was getrou aan haar aardse meester, Karol Woityla, se fundamentalistiese godsdiensidiotologie (sic) en het Kalkutta in ‘n staat van verslawende armoede en onbestuurbare oorbevolking gelaat na jare se nalatige bestuur op die gesag van ‘n onfeilbare pous wat geboortebeperking in gehoorsaamheid aan God geminag het.

Oor Agnes (Gonxha Bojaxhiu, oorspronklik van Skopje, later van Kalkutta) se etiek verwys ek na Christopher Hitchens se opmerkings gedurende ‘n onderhoud met Matt Cherry (Free Inquiry Magazine, Vol. 16, No. 4): “Regarding her practice, I couldn’t help but notice that she had rallied to the side of the Duvalier family in Haiti, for instance, that she had taken money – over a million dollars – from Charles Keating, the Lincoln Savings and Loans swindler, even though it had been shown to her that the money was stolen; that she has been an ally of the most reactionary forces in India and in many other countries; that she has campaigned recently to prevent Ireland from ceasing to be the only country in Europe with a constitutional ban on divorce, that her interventions are always timed to assist the most conservative and obscurantist forces.”

As “heilige twyfel” aan die bestaan van God sulke makabere en weersinswekkende gevolge in diens van God kan baar, behoede ons tog van dié wat skromeloos in God glo!

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 20, 2007 at 16:42

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: