Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die Nederduitsch Hervormde Kerk

leave a comment »

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NH) het vandag op sy algemene kerkvergadering by die Universiteit van Pretoria in Tshwane besin oor moontlike heraansluiting by die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WRC). Een van die afgevaardigdes het op SABC2-nuus gesê die kerk sou graag wou aansluit… maar onvoorwaardelik.

Die WRC is naamlik astrant genoeg om van die NH te verwag om sy siening oor Apartheid te verduidelik voordat hy weer as lid toegelaat word.

Bid jou sulke aanmatiging aan!

Meen die NH dat sy Bybelse onderskrywing van Apartheid verkeerd was… selfs sóndig was?

Wel, die NH weet nie eintlik nie… die vraagstuk is terugverwys vir verdere studie.

Moet ‘n mens lag, of moet ‘n mens huil?

Die NH is nie by magte om te besluit – in 2007! – of Apartheid verkeerd was nie?!

Professor Yolanda Dreyer maak ‘n roerende betoog in vandag se Beeld dat daar vir die NH gebid moet word: “Maak vir ons die krag van God se Gees met jul gebede los. Sodat ons nie sal bang wees nie, maar sal glo in Christus. Sodat ons nie sal heinings bou nie, maar ons harte sal oopmaak vir ‘hulle daar buite’.”

Môre word homoseksualiteit bespreek…

Godsdiens. Respek? Minagting!

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 25, 2007 at 22:41

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: