Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die Belhar-klopdans

with one comment

Professor Russell Botman het by ‘n eendag-seminaar op Stellenbosch gesê, voordat hy nog geweet het hy gaan rektor word van Stellenbosch Universiteit: “Die kerk sal vandag die uitdaging moet aanvaar om die kompleksiteit van gehoorsaamheid te bestuur!”

Die NG Kerk het nie leiers wat “die kompleksiteit van gehoorsaamheid” kan bestuur nie.

Prof. Piet Strauss, moderator van die algemene sinode van die NG Kerk, ds. Johann Symington, die kerk se direkteur van kommunikasie, dr. Johan van Schalkwyk, moderator van die oostelike sinode, dr. André van Niekerk van die gemeente Skuilkrans in Pretoria, ds. Petrus Kriel, voorsitter van die Louis Trichardt-ring en dr. Hannes Koornhof, leraar van die moedergemeente in Stellenbosch en vorige moderator van die Wes- en Suid-Kaapse sinode weet nie raad met die NG Kerk se mense se gesukkel met Belhar nie… (Teenkanting teen Belhar groei, Rapport, 4 November 2007.)

Dis misdaad, naamsveranderings, grondeise en swak regering wat lidmate onder druk (laat) voel; dis ‘n emosionele ding; lidmate wil kwaad wees vir iemand, byvoorbeeld oor grondeise; lidmate vertrou mense ook nie meer enige leiers nie; lidmate vrees swart oorheersing in die kerk en wat hulle sien as agteruitgang in die bestuur van die land; lidmate sien nie die nodigheid vir Belhar in terwyl daar reeds drie ander belydenisskrifte is nie; lidmate voel dalk ook dat iets wat vir ander mense van historiese en emosionele waarde is, nou aan hulle voorgeskryf word; daar is ‘n moegheid oor Belhar; baie mense vind die emosionele bagasie weens die konteks waarin dit ontstaan het problematies; baie assosieer die belydenis ook met persoonlikhede en politieke figure wat ons daarmee wou bykom.

En dan sê dr. Allan Boesak: “Die eenheid van die kerk weeg swaarder as politiek.”

Punt. Game over.

Boesak gaan voort: “Vir diegene in albei kerke wat weer wil buig voor ‘politieke omstandighede’, agter ‘menslike swakheid’ en ‘ons gebroke wêreld’, sê Belhar dat die ‘eenheid van die kerk gawe én opdrag en ‘n samebindende krag deur die werking van Gods Gees’ is, dat ons vredemakers is aan wie die versoeningsboodskap van Christus ‘toevertrou’ is en dat God deur God se ‘leweskeppende Woord en Gees die magte van sonde en dood, onversoendheid en haat, bitterheid en vyandskap oorwin het’.

“Dis die oorwinning oor al ons weerstand, huiwering en maars.”

‘n Korrespondent skryf onlangs vir my: “Miskien kan juis die Belydenis van Belhar vir ons ‘n rigting aandui. Alhoewel die NG Kerk versigtig is om hierdie belydenis as ‘n belydenisskrif te aanvaar, het ons tog duidelike positiewe besluite oor die inhoud daarvan geneem: Dis Skriftuurlik en nie in stryd met die Drie Formuliere van Enigheid nie, het die NG Kerk al lankal amptelik besluit.

“En terwyl ons ons nou in die kerk-herenigingsproses wil verbind tot die boodskap van Belhar – en dit nie maar lippestrategie is nie, maar werklike oortuiging – kan dit ons dalk help om dit as ons diepste oortuiging te stel dat die geregtigheid van God oor alle mense ons daartoe bring om die menswaardigheid van alle mense bo alle twyfel te stel. Die mensewording van God in Jesus is tog die kern van ons Christelike geloof. As die liefde en genade van die evangelie van Jesus Christus op hierdie wyse konkreet gemaak word in ons bestuur van die kompleksiteit, dan sal dit ons hopelik help om integriteit te verleen aan ons getuienis as kerk – na binne, na mekaar, maar ook na buite in die publieke sfeer.

“Eenvoudig gestel: Kom ons hê maar liewer lief. Wie fouteer in die rigting van liefde, sal dalk die kleinste fout begaan… (1Kor 13)”

Die “Belhar-probleem” is ‘n eenvoudige probleem: Die stamkerk (NG Kerk) eien die stamgod (YHWH) vir homself toe. Die NG Kerk staan vierkant in die nagbalie van Apartheid. En hoe meer klopdanse die leiers uitvoer, hoe hoër styg die stank.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

November 5, 2007 at 17:31

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

 1. The Good Boesak , the Bad NGK and the Ugly God
  Maar is hulle nie almal UGLY nie ? Ek dink wel so.

  Of dit nou die Belhar Belydenis is of die NGB , of dit Piet Strauss of Alan Boesak is wat die moderator van die Algemene Sinode is , of dit Pienk Piet of Sorita Baard is wat die hoof dominee is , of Sipo Tshabalala die tuinier wat nou die penningmeester is, verander niks aan die feit dat die MITE van geloof steeds as die waarheid aangebied word.

  Alan Boesak het in die naam ‘n god die mense netso misbruik soos die Broederbond NG Kerk gedoen het.

  Kerkeenheid is ‘n grap , dit gaan net oor die verdeling van geld en met nog ‘n handtekening op die tjekboek van die NG rekening.

  Tans is Kerkeenheid nog ‘n sous trein , maar as die geld opgedroog het dan sal die goddelike roeping die selfde waarde hê as die huise van Laingsburg wat iewers stroomaf na Mosselbaai, lê.

  Alan Boesak is net so ‘n groot opportunis as wat die narre van Moreletapark NG Kerk is wat god se stem so duidelik hoor.

  Belhar verkoop dieselfde valse verskering van ‘n Saligmaker en ‘n ewige lewe. Boesak en sy Belhar genote moet met dieselfde minagting bejeën word as Strauss en sy NGB broeders.

  Beide stink. Word wakker dis 2008 (amper 2009 )

  DirkWest

  July 17, 2008 at 09:04


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: