Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Kerkeenheid

leave a comment »

“Waar is ons nederigheid? Waar is Christus?”, vra prof. Richard van der Ross oor die Belhar-besigheid in Rapport se PerspektiefBelhar uit ‘n ander hoek beskou (11/11).

Na 2000 jaar het die dissipelfabriek nog net 33 Christene uit elke honderd mense gelewer – daar is 22 Moslems, 15 Hindoes, 6 Boediste, 4 tradisionele Chinese gelowiges en 3 Afrikaan tradisionele gelowiges… nog 3 is “anders” en die res is ‘n losse groepie wat dink die gelowiges is, nou ja, óf onbelangrik, óf gevaarlike mense.

Die Christene is sleg verdeeld: die meeste van hulle reken dat ‘n oubaas met ‘n wit kêps (ene Josef Ratzinger) onfeilbaar is: as Joe sê sus, dan is dit sus en as Joe sê so, dan is dit so. (Hierdie ouens is die Katolieke.) Omtrent net ‘n derde soveel van hulle het in die 16de eeu vir ‘n ander oubaas (Giovanni de Medici, met die great titel “Leo X”!) die vinger gewys en is nou nog de wetter* in. (Hierdie ouens is die Protestante.) ‘n Ander groepie het weer bymekaargekom toe ‘n Ingelse koning, Hendrik VIII, jags geraak oor Anne Boleyn en vroulief Catherine van Aragon (‘n omie met ‘n wit kêps, Julius II, het ook hierdie huwelik moes goedkeur omdat Catherine Hennerik se oorle’ boetie se vrou was) wou los. (Dit was nie net jagsheid* nie, truth be told, Hennerik kon maar rondgenaai* het, maar hy het ‘n manlike erfgenaam nodig gehad want hy het gevrees vir repurkussies na die Oorlog van die Rose gedoente.) ‘n Omie met ‘n wit kêps, Clement (ek dink hy was die sewende of die sesde Clement), sou Hendrik uitgehelp het om Anne met kerklike toestemming te steek*, maar Catherine se nefie, Karel (ek vergeet die hoeveelste), word toe koning van Frankryk en hy wat Karel was, sê toe vir Clement om na sy, Karel se, antie om te sien – en Clement kan toe nie meer vir Hennerik toestemming gee om Anne te steek* nie en Hennerik strip toe sy moer* en stuur die oubaas met die kêps in sy peetjie en stig ‘n nuwe kerk. (Hierdie ouens is die Anglikane.)

Ek is nou so deurmekaar… waar was ek? O, ja, daar is ook nog Ortodokse Christene, wat hulle oorsprong in die Midde-Ooste had na die verdeling van die Romeinse Ryk hier rondom 400. Hulle dominees het sulke lang baarde en dra swart soos Nataniël. Maar ek weet nie so baie van hulle af nie.

Die Protestante is in eie reg ‘n diverse lotjie: Metodiste, Presbiteriane, Assemblies of God, Jehova se Getuies (maar die ander klublede is moerig* vir hulle en die Sewendedag Adventiste – hulle is… séktes!), en hier ter plaatse is daar ‘n hele familie van kerke – die NG Kerk “Familie” – sy dominees is nie seker of die kerk uit een, twee, drie, of vier familielede bestaan nie – en dan is daar nog twee susters ook… 6 familielede.

“Kerkeenheid”. Allawêreld, die Christendom is ‘n lawwe geloof.

Ek sou nou dink dat as mense oor sulke “ewige waarhede” kan saamstem dat daar ‘n “God” is wat alles gewil en gemaak het en bestuur, dan sou hulle oor énigiets kon saamstem. Maar helaas… sal ons babatjies doop, of grootmense; word die beskuitjie en die wyn die vleis en bloed van “onse verese Here Jesus Christus”, of is dit net ‘n simbool; sal ons Sondag kerkhou, of Saterdag; sal ons almal uit een beker drink, of moet elkeen ‘n eie glasie kry; sal ons dié resitasietjie opsê elke Sondag, of dáái een met die ekstra Belhar-versie?

“As júlle nie daai versie wil bysê nie, kan julle in julle móér* gaan!”

“O, ja? En wat as ons nie wíl nie?”

Die Christendóm. Ek is darem al oor die skaamte dat ek ook ‘n Christen was. Ek is byna klaar gelag vir die stommiteite van die idiotologie (sic). Dis nou nog net die inherente gevaar van die onbenullige verskille en baklei wat pla. O, en die feit dat kinders nog steeds hierdie sotlike idees aangeleer word en in ‘n gees van vooroordeel moet grootword.

* Kliek hier

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

November 11, 2007 at 09:25

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: