Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die Drie-Eenheid vergader

leave a comment »

(Ek het met deernis en meegevoel kennis geneem dat Anneli van Rooyen erge pyn verduur en dat haar sangloopbaan in die slag kan bly as gevolg van trigeminale neuralgie. Ek wens Anneli alle beterskap toe en hoop dat sy eersdaags weer haar vrolike self sal wees, alhoewel dit vir my klink asof Anneli se terugslag nie haar positiewe lewensuitkyk belemmer nie. Hierdie stuk wil bloot die absolute futiliteit van gebed – om genesing of wat ook al – aandui en is nié ‘n poging om Anneli se gesondheidsprobleem te minag nie.)

‘n Uitreksel van die notule van die Daaglikse Vergadering van die Drie-Eenheid (DvD), 13 November 2007.

God: Raait. Punt nommer drie – gebedsversoeke.

Jesus: Die Afrikaanse sangeres, Anneli van Rooyen, het las van trigeminale neuralgie en het gevra dat almal wat haar op die hart dra asseblief ernstig vir haar sal bid omdat hierdie pyn en skade net deur Genade herstel kan word.

Die Heilige Gees: Maar het sy al ‘n amptelike gebed gebring?

J: Ja. Maar daar is ook reeds verskeie derdeparty gebede gebring.

HG: Tja, hierdie derdeparty gebede. As ons die versoek het, dan het ons dit mos nou…

G: Ek laaik dit kwaai as baie mense vir dieselfde ding bid. Dis “asseblief, Here”, en “Ek smeek u, o Allerhoogste” en “ons is so onwaardig, maar u is so volmaak” en dit hou aan en aan en aan. Ek laaik dit kwáái!

J: Die probleem is net dat hulle in mý naam vra! Ek moet pa staan!

G: Moet nou nie weer met daai ding begin nie, Seun! Jý het hulle destyds belowe dat “alles wat julle in my naam vra sal die Vader julle gee”. Nou moet ék pa staan!

HG: Kan ons nie net hierdie sakie afhandel nie?

G: Wat is nou eintlik die probleem met hierdie trig… trig… trigewatôkal?

J: Trigeminale neuralgie, ‘n toestand wat tot ernstige pyn lei.

G: Nou wat moet ons doen? Moet ons die pyn wegvat, of wat? Hierdie mense kla darem ook wragtig vinnig oor ‘n bietjie pyn. Kyk net wat moes Jesus vat…

HG: Dis jóú ontwerp, God!

G: As daai blêddie Lucifer nie destyds…

J: Ja, ja, ja. Kom ons los nou daai stories. Die vrou het pyn…

G: Nou moet ons die pyn wegvat? Wat wil sy hê? Waarvoor vra sy?

J: Sy vra verligting ja, maar die toestand veroorsaak ook dat die senuwee in ‘n tipe spasma gaan, as gevolg waarvan sy baie moeilik praat en natuurlik ook nie kan sing nie.

HG: Waggebietjie! Nóú onthou ek! Was daar nie ‘n tydjie terug smeekgebede dat hierdie girl nie meer moet sing nie?

(Stilte.)

G: Jaaaa. Ek herinner my ook so iets. Gabriël?

Gabriël: Inderdaad. Die notules wys dat daar ná ‘n konsert in Pretoria (‘n voorstad van Tshwane) verskeie smeekgebede en skietgebede geregistreer is wat ‘n einde aan me. Van Rooyen se singery bepleit het.

HG: Het ons die versoeke toegestaan?

J: Kennelik! Maar nou het ons ‘n ander, groter, probleem geskep!

HG: Onthou ons slagspreuk: “First do no harm.”

Gabriël (onderlangs): Yeah. Right.

G: Het jy iets gesê, Gabriël?

Gabriël: Nee, God. Ek het net keel skoongemaak.

G: Wel Gesie is reg. Ons kan nie een mens se gebed toestaan as dit skade aan ‘n ander party bring nie.

(Stilte. ‘n Baie lang stilte.)

G: Wel, het niemand iets te sê nie? Seun? Gesie?

(Stilte.)

G: Gabriël?

HG: Van wanneer af het Gabriël spreekreg op hierdie vergaderings?

G: Wel, niemand ánders wil praat nie…

J: Anneli sing Gospel. As sy nie meer kan sing nie is dit nog een minder mens wat tot eer van ons kan sing.

G: Maar maak die vrou gesond, magtag! Dat sy my Grote Naam weer kan prys. Ek laaik dit as hulle my so prys: “O, Almagt…”

HG: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar nie so haastig nie! Wat van die verhoorde gebede van daai klomp wat vir haar stilte gebid het?

G: ‘Stru. Ons kan nie daardie verhoring sommer so ongedaan maak nie.

(Stilte.)

G: Kom ons handel dié sake af wat minder problematies is. Almal wat al ten minste 14 dae lank bid om van verkoue gesond te raak is nou gesond. Almal wat al 60 dae of langer om vertroosting bid oor iemand wat gesterf het voel al verligting. Dis darem al ‘n begin. Is daar nog ander sake?

HG: Daar is derduisende kankergevalle…

G: Hoeveel van hulle is in die Westerse wêreld en onder die behandeling van ‘n onkoloog?

J: 68% van dié wat weet dat hulle kanker het.

G: Hoeveel van daai is in privaatklinieke of universiteitshospitale?

J: Omtrent 20% – sowat 14% van die totaal.

G: Raait. Hulle kan genees word.

J: En die Derde Wêreld mense?

G: Kan ons nie vir Bill Gates kry om meer hospitale in Afrika te bou nie? Gesie? Kan jy nie ‘n paar indrukke by die man laat nie? En wat doen daai VN mense om siektes te voorkom en te behandel? Druk jy die mense op die hart, Gesie?

(Stilte.)

J: Daar is baie, baie, baie HIV/Vigs versoeke. Mense met TB. En mense wat honger lei. Rampslagoffers. Mense wat onder haglike omstandighede leef as gevolg van geweld en oorlog. In Darfoer… wel ek wil amper nie eens daaroor praat nie…

(Stilte. ‘n Rêrige láng stilte. ‘n Swanger stilte.)

G: Wat is nou weer die probleem met daai Anneli van Rooyen se trig-dinges?

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

November 13, 2007 at 16:44

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: