Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Cowboys, kroeks, Rapport…

with one comment

‘n Jong Afrikaanse man het tydens die KKNK 2005 gespreksreeks se Cowboys, kroeks, koerante – die media gister en vandag, van die vloer af vir spreker Tim du Plessis gesê dat “jong mense” meer invloed wil hê in dit wat hulle in Rapport lees. Die kommentator se mening was dat Rapport (en waarskynlik het hy gemeen alle koerante en media) se inhoud deur bepaalde lesersgroepe se belange gerig behoort te word.

Du Plessis het met beslistheid gesê dat so ‘n beleid nie moontlik is nie. Die leser moet lees wat die koerant aanbied.

Dit is daarom verontrustend dat Du Plessis nou voor druk van ‘n militante kader van ‘n bepaalde belangegroep gebuig het en die pasaangestelde rubriekskrywer Deon Maas na slegs enkele rubrieke van sy pligte onthef het omdat die kader deur Maas se menings ontstig was.

In sy mediaverklaring oor die besluit sê Du Plessis dat Rapport en Maas geteiken is deur “‘n virale veldtog wat per e-pos en SMS gevoer is oor Maas se eerste rubriek oor Satanisme”. (Die rubriek het weliswaar nié oor satanisme gegaan nie, maar oor verdraagsaamheid en Maas se mening is op makabere wyse deur die protes bevestig.)

Du Plessis sê voorts dat “talle van Rapport se getroue lesers in goeie trou gereageer het. Daar is deeglik kennis geneem van hul standpunte. Rapport is verbind tot mediavryheid, die vrye uiting van menings en robuuste debat. Die georkestreerde boikotveldtog het egter die wese van die kwessie verander van een oor vrye meningsuiting na een oor kommersiële belang.”

Du Plessis het in 2006, oor die Deense Mohammed-spotprente, geskryf dat geen geld genoeg is om te vergoed vir wat ‘n mens (as joernalis) moet verduur wanneer ‘n godsdienspolemiek woed nie. Maar as ‘n mens redakteur wil wees dan moet ‘n mens maar die pyn vat. En ‘n mens moet veral die druk kan vat. Du Plessis het waarskynlik die korrekte “kommersiële” besluit geneem ten einde Rapport se “getroue lesers” se voorgesette getrouheid (en weeklikse paar silwer sikkels) te verseker, maar “vrye meningsuiting” het ongetwyfeld in die slag gebly… vir ‘n paar silwer sikkels.

Die Afrikaanse Pers is voorwaar die handperd van georganiseerde godsdiens. Hardnekkige gerugte dat Rapport per geleentheid onder druk van sekere kerkleiers nie die menings van die Nuwe Hervormers wou publiseer nie, is weereens tydens die Deon Maas sage opgehaal.

Hierdie ongelukkige episode gaan ‘n waterskeiding in die Afrikaanse Pers word. Watter móóntlike geloofwaardigheid kan ‘n koerant hoegenaamd oorhou as hy mening onderdruk wat bepaalde lesers aanstoot gee? Hoe kan ‘n koerant aan spot en hoon ontsnap as die dispuut boonop mitologiese snert oor gode en duiwels is wat werklik net die mees naïewe lesers aanstoot kan gee? Die naïewiteit word benadruk deur die feit dat Maas se gewraakte rubriek nie eens oor satanisme gehandel het nie, maar oor verdraagsaamheid – verdráágsaamheid!

Die grootste Afrikaanse weekblad het sy lesers – en bepaald ook en veral ook daardie lesers wat protesteer – vieslik in die steek gelaat.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

November 17, 2007 at 06:29

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Deon Maas kom vir my voor as ‘n onvolwasse persoon en geen wonder dat baie teen hom is.

    Hans Matthysen

    November 20, 2010 at 22:21


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: