Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Deon Maas moet meer verdraagsaam wees

with one comment

Ek lees dat professor Hennie Stander ontken dat hy die boikot-aksie teen Deon Maas begin het en dat hy mense uitnooi om sy oorspronklike kommentaar oor Maas te lees en self te besluit of hy ‘n boikot bepleit het.

Wie egter ook al vir die boikot-aksie verantwoordelik was, dit reflekteer maar sleg op Afrikaanse Christene.

Maar toe ek Stander se oorspronklike kommentaar van 4 November weer lees, lees ek hierdie juweeltjie raak:

“Ek wil vra: sou dit ook reg wees as ek vandag in die naam van ’n ‘oop debat’ vra dat ons moet probeer om met groter verdraagsaamheid die punt in te sien van mense wat kinderprostitusie beoefen?”

Inderdaad, professor. Inderdaad.

Ek wil op my beurt vra: sou dit ook reg wees as ek vandag in die naam van ’n “oop debat” vra dat ons moet probeer om met groter verdraagsaamheid die punt in te sien van mense wat kinders wysmaak dat ‘n bepaalde stuk mitologie werklik is?”

Ek verwys na my essay Suffer little children en vestig die aandag op hierdie voorbeeld van kindermishandeling[1] wat aan die hart gryp:

Dawkins tells of an abused, a doubly abused, correspondent[2] that wrote:

Being fondled by the priest simply left the impression (from the mind of a 7 year old) as ‘yucky’, while the memory of my friend going to hell was one of cold, immeasurable fear. I never lost sleep because of the priest – but I spent many a night being terrified that the people I loved would go to Hell. It gave me nightmares.

Ons het baie meer Deon Maase en Zapiro’s nodig as wat ons teoloë nodig het.


[1] Dawkins, Richard. 2006. The God Delusion. Bantam Press. London. pp311-344.

[2] 2006:317-318. She was sexually abused by her parish priest in his car. And, around the same time, a little school friend of hers, who had tragically died, went to hell because she was a Protestant. Or so she had been led to believe…

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

November 22, 2007 at 14:01

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nathan, ongelukkig bestaan verkeerde dade onder alle volke, gelowe en ander. Sou jy die Bybel lees en reg verstaan, sou jy weet dat God teen sulke verkeerde dade is.

    Hans Matthysen

    November 20, 2010 at 21:36


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: