Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Onder die invloed…

leave a comment »

Onder die invloed… Onder die invloed van “God”.

‘n Briefskrywer in By, Randa (Diesulkes gee Christene slegte naam, 1/12) betoog dat Christene nie almal “só” is nie – mense wat (byvoorbeeld) “vuur-en-swael SMS’e aan almal wat nie presies soos hulle glo nie” stuur.

In ‘n onlangse artikel in die Los Angeles Times (God’s dupes, 15 Maart 2007) verwys Sam Harris, die skrywer van The End of Faith, na “konsentriese sirkels van dalende redelikheid”. Hy meen dat enigiemand op hierdie kontinuum noodwendig beskerming bied aan iemand anders wat nader aan die middelpunt van ekstremisme is. Dit beteken dat die duidelik meelewende Randa, wat in presies dieselfde God glo as Pat Robertson en James Dobson en D. James Kennedy en Jannie Pelser en Isak Burger, noodwendig aandadig is aan vergrype soos, byvoorbeeld, die ontkenning van wetenskaplike gegewes, die vertrapping van gay regte, die vervolging van rubriekskrywers en onderwysers en DJs en rolprentmakers omdat hulle aspris, goedgelowig, skerp of diepsinnig is, en Dominionisme.

Om die grens van redelikheid oor te steek en ‘n transendentale “God” as ‘n werklikheid te aanvaar, is om ‘n ruimte te help handhaaf waarbinne afgryslike monsters gedy. Of jy nou in die nok van die sirkel staan, of op die rand.

As die vergrype van die godsdiens ooit getemper of geneutraliseer gaan word, sal die aftakeling van die buitenste konsentriese sirkel af moet begin – daar waar die gewone meelewende kerkbankers hulle van die fundamentalistiese middelpunt disassosieër, maar inderdaad presies so waandenkend (delusional) is soos hulle medegelowiges in die middel. Wanneer hierdie “goeie” gelowiges hulle rol in die vergrype van die godsdiens besef sal ‘n nuwe hoofstuk in die mens se vooruitgang aanbreek.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

December 7, 2007 at 10:55

Posted in Religion must go!

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: