Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

God en Natuurlike Seleksie

with one comment

Die noeste Die Burger briefskrywer Wim Heese meen (Argument lei tot nog vrae) dat dr. Jurie van den Heever (Wetenskap Vandag) ruimte skep vir die moontlikheid van ‘n “God wat met behulp van natuurlike seleksie geskep het”. Ek lees Van den Heever ánders, maar gewis nie noodwendig korrek nie.

Godgelowiges moet egter toegee dat God ‘n pakket is (‘n “package deal“) en dat God se eienskappe nie met Rorschach eksegese lukraak erken en ontken kan word na gelang van ‘n kwynende argument nie. Die “Skeppergod” se skepping moet noodwendig oombliklik wees, want die “Reddergod” se “herskepping” – by die eskatalogiese “opstanding” – is oombliklik, wanneer liggaam en “siel” herenig word. As “God” oombliklik kán skep – Hy is immers “Almagtig” – waarom sal Hy ‘n lang proses gebruik… veral ‘n proses wat langer duur as wat die Bybel kwansuis sou leer dat die aarde oud is?

Dat die wetenskap nie die ontstaan van lewe kan verklaar nie, beteken nie dat die godsdiens by verstek ‘n antwoord het nie. Hoe ontwykend ‘n antwoord ook al is, die voortdurende besinning oor relevante oorsprongvrae is opsigself ‘n bemoedigende wetenskaplike prestasie.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

January 11, 2008 at 11:49

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Omdat God Gees is en ons Hom in gees en waarheid moet dien (Joh. 4 v 24), sal ek nie die Bybel se skeppingsverhaal op die natuur toepas nie. Volgens hoe ek dit verstaan, is daar ‘n geestelike boodskap daarin te vind.

    wolliem

    January 20, 2008 at 22:18


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: