Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die huwelik, die sabbat en die skepping

leave a comment »

In vandag se Rapport skryf die noeste briefskrywer, dr. Ficker dat die huwelik en die sabbat by die skepping deur “God” ingestel is. Ficker tas mis.

Lees gerus prof. Julian Müller se uitstekende kommentaar in hierdie verband in Rapport-Perspektief, 1 Julie 2007: “Kerklike denke oor huwelik en seks“. Die huwelik is nie ‘n Paradys-verskynsel nie.

Die huwelik is net soos alle menslike instellings onderworpe aan die gebrokenheid van die mens en die wêreld. Genesis 1 en 2 is beslis nie ‘n ‘huweliksformulier’ wat uit die hemel geval het nie. Die ‘huwelik’ waaroor dit in Genesis gaan kom net eenvoudig nie ooreen met ons huidige konsep van die huwelik nie. Só lui ‘n 2007-verslag van die NG moderamen.

“Bybelse huwelikstandaarde” is skrikwekkend: Adam en Eva en Lilith en bloedskande, soos wat by Lot en sy dogers ook kop uitsteek. Die hemelwesens en die dogters van die mense. Simson en die meisie van Timna… en Delila. Die Leviet en sy byvrou… en die verkragters van Gibea… en “staan op, vrou, dat ons kan vertrek.” Mooi meisies uit die geledere van die verslane vyand wat in opdrag van God “getroude mans” se weggooispeelgoed word. Abraham, die stamvader, en Sara… en Farao… en Hagar. Rut wat 26kg gars by Boas se voete lossuig. Dawid, ‘n man na god se hart en Batseba… en kaaldans in die strate… en Mikal… en Abisag. Ahasveros en Ester, wat ‘n ganse nasie losslaap. Hooglied, waaroor ‘n gerespekteerde teoloog per geleentheid gesê het, “die helfte is ons nie vertáál nie!” Die swanger, verloofde Maria en Josef wat so feudaal vir die heilige gees moet terugstaan. Jesus wat gesinne opbreek en ‘n paar mans ‘n paar jaar lank deur die stof van Palestina sleep, klaarblyklik sonder vroulike geselskap. Jesus en Maria met die los hare en die salfies. Paulus en sy hou-jou-mond, wees-op-jou-plek, vir-mans-gemaakte vroue.

Die sabbat is ook nie ‘n Paradys-verskynsel nie. Die eerste skeppingsverhaal, die sogenaamde P-skeppingsverhaal (Gen 1:1-2:4a), is gedurende die Babiloniese ballingskap (586 – 538 VAE*) deur ‘n priester geskryf en loop uit op die viering van die Sabbat. Hierdie fees is eers gedurende die Babiloniese ballingskap ingestel. Die boeke 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings bevat immers geen verwysing na sabbatsfeesvierings nie.

Die tweede skeppingsverhaal, die J-skeppingsverhaal (Gen 2:4b-3:24), dateer uit Dawid en Salomo se tyd (1000 – 950 VAE). Hierdie tweede weergawe verwys nie na ‘n skepping in ses dae nie en rep ook geen woord oor die Sabbat nie.

Terloops, die vergelykende anatomie, paleontologie, embriologie, histologie, fisiologie, biochemie, genetika, mikrobiologie en geologie dui op evolusie; nie op ‘n skepping nie.

Home

Advertisements

Written by Nathan Bond

January 20, 2008 at 14:45

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: