Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

AGS-hoës bekommerd oor die land se toekoms

leave a comment »

In ‘n verklaring wat aan ‘n klagstaat herinner, het die leiers van die grootste Pinksterkerk in Suid-Afrika die regering beskuldig van die wanbestuur van ‘n wye reeks brandende kwessies.

Die vier ampsdraers van die Apostoliese Geloofsending (AGS) – dr. Isak Burger, dr. Japie Lapoorta, past. George Mahlobo en past. Peter de Witt – spreek daarmee saam hul ernstige kommer uit oor die lot van armes en die toekomstige ontwikkeling van Suid-Afrika.

Nou ja tóé. Hier is die aanklagte… en die wérklike probleme soos ek dit sien – in kursief:

Die geloofwaardigheid van die polisie in die stryd teen misdaad.
Die geloofwaardigheid van God in die stryd teen lyding.

Die “ontstellende korrupsie en misdadigheid” binne die polisie en regeringsdepartemente en die geldskandale rondom parlementslede.
Die “ontstellende korrupsie en misdadigheid” van die Heilige Gees wat uiteenlopende interpretasies van Heilige Geskrifte onbevange voorhou binne die kerke en godsdiensgemeenskappe; en die vooroordeel skandale rondom kerklede oor ras, geslag en seksuele oriëntasie.

Aanklagte teen mnr. Jackie Selebi, nasionale polisiekommissaris, en mnr. Jacob Zuma, moontlik die volgende president van die land.
Aanklagte teen Jesus – oor die steeds leë belofte van ‘n spoedige wederkoms; en God – massamoord en kindermolestering.

Die onbekwaamheid van die regering deurdat dit nie ag geslaan het op waarskuwings oor ‘n elektrisiteitstekort nie.
Die onbekwaamheid van God deurdat Hy nie ag geslaan het op waarskuwings oor ‘n fanatiese liggelowige horde nie.

Die onvermoë van die regering om die land se padnetwerk in stand te hou.
Die onvermoë van die Triniteit om die pad paradys toe onvoorwaardelik aan te dui. (Blinde geloof en medemenslikheid of blinde geloof en martelaarsterftes; deur die vagevuur…)

Die mislukte diplomasie in Zimbabwe wat tot ‘n stroom vlugtelinge na Suid-Afrika gelei het.
God se slapgatgeit in Darfoer en die Midde-Ooste wat tot derduisende sterftes lei.

Die regering se treurige reaksie op MIV en vigs.
God se treurige reaksie op MIV en vigs.

Die agteruitgang van gesondheidsdienste in dorpe en stede reg oor die land.
Die onmenslike sterftes aan honger en VIGS-verwante- en doodgewone behandelbare siektes in Afrika.

Die oogluikende ernstige verdeeldheid in die ANC wat niks goeds inhou vir stabiele regering in die toekoms nie.
Die oogluikende ernstige verdeeldheid in die Kerk wat niks goeds inhou vir stabiele godsdiensbeoefening en verdraagsaamheid in die toekoms nie.

Die onvermoë van senior regeringslui om te erken dat hulle dit nie kon regkry om dienslewering aan armes te versnel nie.
Die onvermoë van senior kerkleiers om te erken dat hulle dit nie kon regkry om ware, realistiese hoop aan armes van gees te verskaf nie.

God het darem wragtag ‘n lekker lewe – Sy Almagtigheid fok link en regs op en al wat Sy Alomteenwoordigheid ooit hoor is “ag, Jirre, U is sóó góéd!”

Advertisements

Written by Nathan Bond

March 1, 2008 at 10:04

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: