Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

KKNK 2008 – totanderkuntuit

with one comment

totanderkuntuit.jpg

Toendertyd had wij Voortrekkers, vir lange jare Draadtrekkers, nou kom die Saamtrekkers laer opslaan – om vlammende jakkalsies in ons kulturele wingerede in te jag, om ons mitiese wurms te verwurg, en om kleiosse van die voete van ons helde te maak.”

Laerkommandant P.A.H.W.R.V.O. (Peter) van Heerden en Laerpredikant Ds André Laubscher is saam met Laubscher se seun Theo en klankman Chelvin Engelbrecht langs die Grobbelaarsrivier in St Janstraat op Oudtshoorn uitgespan.

Van Heerden hang soms aan ‘n kruis – met ‘n gerieflike voetsteun en sonder spykers deur sy polse en enkels, en hy word selfs sporadies deur Laubscher natgegooi teen die Karoo son se hitte – “om die Afrikaner se gat te krap”, sê die dominee.

Tydens my besoek het ene mnr Roode erg betoog teen die woorde “Wit Kaffer” op die wannabe Christus se kaal bors. Roode was die oorwoë mening toegedaan dat God ons almal se God is – ‘n “Almagtige” God en dat dié God nie wit, of swart, of so is nie. (Godsk, Roode moet perdalkies die NG Kerk gaan adviseer!) Toe ek vir Roode sê dat Jesus Christus uit “die huis van Dawid” gekom het en dat dié Dawid “rooierig en mooi van aansien” was en dus waarskynlik Nordies, eerder as Midde-Oosters… of swárt… het Roode in sy alkaholasem gestik. Die arme man is waarskynlik daar weg rekenende dat die uwe beide godgelowig én rasisties is.

combo-1-kknk.jpg

Advertisements

Written by Nathan Bond

March 21, 2008 at 14:30

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nathan, daar staan geskrywe in Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang— . Ek dink nie Van Heerden en kie verstaan die saak so mooi nie, maar hulle probeer in hulle onkunde.
    Verskillende rasgroepe het hul eie geloof gehad, wat ook baie kultuur gebonde was en Jesus het dit kom regstel, deur om ‘n geloof te bring vir alle rasse. Daarom het hy met die Samaritaanse vrou gesprek gevoer.

    Hans Matthysen

    July 9, 2008 at 21:45


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: