Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

KKNK 2008 – Huisgenoot Gospel

with one comment

Een maal per jaar is dit die Huisgenoot Skouspel in die Pilansberg; deesdae ook een maal per jaar die Huisgenoot Gospel op Oudtshoorn.

Godsk! Om die Gospel “te Huisgenoot” laat Jesus seker in sy graf spin! Esmaré Weideman soek waarskynlik naarstigtelik na ‘n afstammeling van Josef en Maria se destydse buurvrou en na iemand wie se oervoorvader Jesus en Judas alleen agter ‘n vyeboom sien verdwyn het. En natuurlik – die tjerrie op die room op die melktert op die Clementina van der Walt koekbordjie: iemand wie se ouma se ouma se ouma se… gekoekeloer het toe Maria daai salfies oor Jesus se watsenaam gestort het.

Terwyl Esmaré soek het ds Theo Geyser van die Stellenbosch-gemeente die Paasdiens in die Huisgenoottent gelei. ‘n Oopkop dominee. ‘n Dominee wat kennelik nie bang is om nié verseker te weet nie – hy sê immers: “Die ‘Opstanding’ gaan nie oor bewyse nie.”

Die “Opstanding” vind neerslag in hoe ‘n mens ís; in hoe ‘n mens optree; in ‘n mens se lyftaal; in ‘n mens se oë, sê Theo.

Theo sê dat daar onder mense ‘n spiritualiteit rugbaar is wat nie die regte vrae vra nie; die “Opstanding” moet ‘n mens die regte vrae laat vra. Of dan, die regte vráág: Wil ek by Jesus wees?

Dit klink asof Theo nie bedoel dat iemand fisies by Jesus ís of sál wees nie. Dit klink asof dít – die físiese ís en sál – Theo se aandag nie regtig opeis nie. Maar die vraag bly: Wil ek by Jesus wees? Of verruil ek Jesus vir slegs ‘n Bybel, vir slegs ‘n interpretasie?

Theo gebruik ‘n kragtige beeld: die twee weergawes van Michelangelo Merisi da Caravaggio se Aandete te Emmaus – 1601 en 1606. In die eerste weergawe is daar kennelik verbasing oor die ingrype van Jesus; in die tweede is die lyftaal verkerklik om in te pas by die amptelike standpunt…

Ons het ‘n nuwe eksegese nodig. Ons moet brailleskrif leer verstaan, is die beeld wat Theo gebruik.

Maar, helaas, wanneer ons braille onder die knie het, is ons steeds blind?

Jesus het nié opgestaan nie. Dat sy invloed voortleef is verseker, al is dit perdalkies slegs geïnterpreteerde en toegevoegde invloed. Maar dat Jesus dood is, is verseker. Wie sê dat Jesus leef lieg; wie dit glo is sertifiseerbaar.

Ek en Theo het na die preek lekker gekuier. Saam met ons wederhelftes. Die predikant en die ateïs. Later het Christina Landman by ons aangesluit. Drie uiteenlopende blikke op die lewe. Altyd interessant. Ons het gepraat oor liegstories en oor goeie stories. Maar ons is nie ad idem oor watter stories liegstories is, en watter goeies nie. Maar hoekom sal ons nou ‘n goeie storie met feite bederf?

Advertisements

Written by Nathan Bond

March 23, 2008 at 18:36

Posted in Religion must go!

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nathan, waar twee of drie in Sy (Jesus Christus) naam vergader, daar is Hy teenwoordig. Ek sterf ook daagliks, dat Christus deur my kan lewe. Vir my is Christus ‘n wins en vir jou blykbaar ‘n verlies. Dit is maar net een wat verlies ly, wat so erg sal aangaan soos jy. Vir party is Jesus Christus, finansiële wins en vir ander ‘n ewige wins.

    Hans Matthysen

    July 9, 2008 at 21:12


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: