Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

“Ons is nooit alleen nie”

leave a comment »

“Ons is nooit alleen nie.”

Só verseker dr Coenie Burger Beeld lesers vanmôre.

Prys die Jirre!

Jiesis het gesterf, maar Jiesis lééf. Jiesis het weggegaan, maar Jiesis is hiér.

Selfs al gryp teoloë nou weer naarstigtelik na die allegoriese en die idiomatiese en die metaforiese… as Jesus hier rond is – op aarde bý ons – kan dr Burger en sy trawante hom ásseblief, ásseblief, ásseblief vra om tog te help met die honger Vigswesies in Afrika. En as hy daar klaar is, sal hy my asseblief kom sien, ek het nog ‘n ander jop ôk vir hom.

Assebliéf!

Vals hoop is duisend maal erger as wanhoop.

Jesus is dóód. Kom ons staan van ons kniegies af op en ontknoop die biddende handjies en dóén iets aan menslike lyding. Hý sou.

‘Skúús? Dis eintlik wat Burger wíl sê? Nou sê dan so! Dat ek en ant Souf en oom Koos ôk kan verstaan. En te moer met die ‘ons is nie alleen nie’ X-Files kak.”

Advertisements

Written by Nathan Bond

April 21, 2008 at 08:53

Posted in Religion must go!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: