Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

The Pope at Ground Zero

with one comment

Eight years ago a Chariot of Faith, gleaming from the assembly line of the Christian right, delivered George “Jesus-in-my-heart” Bush to the White House.

The Americans lay claim to a unique kind of “special” – said Joseph Lieberman during a campaign speech at Fellowship Chapel, Detroit, August 27, 2000, “We are, after all, not just another nation, but ‘one nation under God.’”

Yet, in 2001, a few months after the Religious Right swept to power, aircraft, large passenger jets, no less, were parked in the World Trade Centre and in the Pentagon. Thousands died. And many more thousands died in the ensuing wars. And are still dying.

I find it mind numbing that the representative of “God” on earth – The “Holy Father” can now ask “His Omnipotence” – at Ground Zero, the very scene of the disaster – for His blessing and repair and protection.

It was on God’s watch that the disaster happened… and here the same guy who fucked up is asked to please come protect us again!?

“Get back on the wall, Goddy – but watch out this time, will ya!?”

God’s incompetent, sorry ass should have been fired eons ago. But here Americans ask Him to help once more.

Are Christians masochistic weirdos or simply plain fuckin’ stupid?

Advertisements

Written by Nathan Bond

April 21, 2008 at 08:36

Posted in Religion must go!

Tagged with ,

One Response

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ek kom pertoeval op die site terwyl ek soek na inligting vir my kind se skool taak en ek lees wat geskryf is en ek is bitter ontsteld oor wat ek lees. Pertoeval? Ek het so gedink. Maar God praat met my sag en liefde en Hy se vir my ek moet vir jou ‘n woord.

  Ek gaan nie jou naam sit nie want ek weet nie of jy jou regte naam gebruik nie. Maar God ken jou vandag by jou naam. God se dat jy het Hom geken maar jy het bitter diep seer gekry en jy is kwaad vir Hom en verwyd Hom. Jy het ‘n bitter diep verbittering in jou hart.

  God se vandag vir jou dat Hy jou nog nooit verlaat het nie en Hy sal jou NOOIT los dat jy val nie want Hy is lief vir JOU. Hy het aan jou lewe gegee. Jy is SYNE Sy bloed is vir JOU op die houtkruis uitgestort.

  Jy kan hardloop en jy kan Hom laster en tart met jou hele mens wees maar God se vir jou vandag dat al maak jy wat sal Sy heilige gees ALTYD by jou wees. Hy gaan jou lewe so omkeer dat jou kniee vanself gaan buig en jou siel sal na God roep ek jy GAAN bely dat Hy God is. Hy se vir jou daar was nog NOOIT en daar sal ook NOOIT ‘n God wees soos Hy nie.

  Hy bring die roede met liefde oor Sy kinders om hulle te tug wanneer hulle sondig maar omdat hulle Hom nie meer in erkentenis neem nie raak hulle verlore siele.

  God gaan daai seer wat soos kanker aan jou vreet GEHEEL en AL uit ruk en jy GAAN God se naam loof en bely. Jy gaan ‘n getuienis wees vir die godelose en vir die wereld. God gaan jou so seen dat jy gaan se Here asb stop U seninge is vir my te veel.

  Man ek brand soos vuur van opgewondenheid vir jou siel!! God is nou by jou waar jy lees van die woord wat Hy vir JOU gee en daar waar jy nou met jou groot hartseer sit gaan ‘n brandende vuur in jou opskiet en God gaan jou weer met Sy brandende heiligegees vervul dat jy sal Hom loof en jy sal die heiligegees NIE KAN STOP NIE.

  Jou saak is NIE vandag met die wereld OF mense NIE maar met jou Skepper. Jy gaan jeubel en juig want jy gaan weer vry wees. Jy is duur gekoop deur Jesus se bloed.

  Here ons ALMAGTIGE GOD. Vergewe elke 1 wat hier teen U gesondig het deur U te tart, U te vloek en U in die versoeking te bring. HERE EK BIND DIE MAGTE VAN DIE SATAN TEEN DIE PERSOON EN EK PLEIT HOM ONDER U BLOED! HERE HOU U STERKE HAND OOR HOM EN HERE MAAK HOM VAN DIE UUR AF SO BEWUS VAN U TEENWOORDIGHEID DAT HY VOOR U VOETE SAL VAL EN DAT U SY SIEL SAL SKOON WAS VAN ALLE SEER. AS HY SY MOND OOPMAAK DAT HY ‘N SAL PRYS. WANNEER HY BEGIN TIK DAT HY GEEN BEHEER SAL HE EN GEENSINS U KAN LASTER NIE MAAR DAT HY TIK DAAR IS WAARLIK ‘N HEILIGE GOD. HERE EK BID VIR HOM VIR GENESING. JOU SATAN JY SAL OOR HOM GEEN MAG MEER HE NIE JY IS ‘N LEENAAR JY BEDRIEG EN JY IS DIE GIF WAT PYN OOR DIE PERSOON BRING. EK STEL JOU WERKE KRAGTELOOS IN JESUS NAAM. AMEN

  Ek weet nie waar ek weet nie die maar EK WEET HY GAAN JOU RED NIE OMDAT EK SO SE NIE MAAR OMDAT JOU NAAM KEN EN HY HET REEDS KLAAR DIE UUR BEPAAL.

  GOD HET GESPREEK EN JY WEET WIE JY IS WANT JOU SIEL JUIG REEDS. Meer as 60 000 bid reeds vir jou en DAAR IS KRAG IN GEBED!!!!!!!

  Blessings my vriend God seen jou!

  WIEK

  May 20, 2010 at 03:02


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: