Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Go help the Cypriots, Angus!

with one comment

The drought-stricken eastern Mediterranean island of Cyprus will begin importing water from neighbouring Greece within the next two months in order to deal with a severe water shortage, reports said earlier today.

Cypriots should get Angus Son of the Rainmaker Buchan, he of the Mighty Men Conference, to come pray for rain! The Lord has never failed him, claims Buchan. Put the Lord’s Potato Farmer in a dry place… and run for cover, it’s gonna pour, my mate.

Then again, perhaps Cypriots aren’t idiots.

Advertisements

Written by Nathan Bond

April 22, 2008 at 23:14

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Miskien bly hierdie God wat mense van praat anderkant die “Big Bang”, hierdie kant daarvan beslis nie. Moonmtlik het die groot knal sy ore toegeslaan het want noodkrete en versoeke van mense gaan hom duidelik nie aan nie. Dié wat bid na ‘n god van een of ander aard praat met hulleself. Om mensself te belieg is natuurlik baie maklik. Diegene wat boodskappe na gode stuur word gereken as “goeie mense”. So ook dié wat onder die Christen vaandel piramiede skemas skep wat gepensioneerde oumense se pensioen geldjies stroop. Vuilgoed wat berekenend op liggelowiges teer. Tog jammer die Privy Council van die Church of England het die Duiwel afgeskaf. Tog so ‘n nuttige vent om te blameer, soos Hansie ook geweet het. Die ide van ‘n vurkstert wese met gansvoete wat swawelpotte teen ± 440°C stook klink vir my na ‘n gawe kêrel om hierdie mensevuilgoed te bekeer.
    Dennis Siebrits

    Dennis Siebrits

    September 14, 2008 at 19:30


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: