Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

‘n Ope brief aan Koos Kombuis

with 3 comments

4 Mei 2008

Mnr Koos Kombuis
Agterblad
Perspektief
Rapport

Geagte mnr Kombuis

“Sekulêre intoleransie”

In jou rubriek Laaste Woord: Die gebed van ‘n vrydenker (Rapport, 4 Mei 2008 ) neem jy sterk standpunt in teen fundamentalisme, hetsy godsdienstige of ongelowige fundamentalisme.

Ek het lankal die “fyn lyn tussen iemand anders se geloof in twyfel trek, of selfs satiriseer, en iemand se geloof ongenadig afkraak” oorgesteek. En ek wil jou graag sê hoekom ek daardie lyn oorgesteek het.

Eerstens, mnr Kombuis, is ateïste inderdaad reg. Oor die feit dat “God” nie bestaan nie. “God” bestaan beslis nie. Of weet jy perdalkies van slegs ‘n sweempie van ‘n enkele bewys wat daarop dui dat daar wel ‘n Perfekte, Almagtige, Alwetende, Alomteenwoordige Skepper en Beskikker is? Ek praat van evidence, nie sommer net glo oor ek kan nie.

Tweedens, mnr Kombuis, is dit nie slegs nodig nie, maar noodsaaklik dat daar oorreageer moet word teen ‘n vergryp wat deur 90% van die Suid Afrikaanse gemeenskap as ‘n gegewe aanvaar word: “God”. Dit is om dieselfde rede dat ons ‘n “Vrouedag” het – om aandag te vestig op ‘n vergryp wat nie geduld dúrf word nie, maar tog gekoester word. That is why, mr Kitchen, atheists like me throw the sink at believers.

Derdens, mnr Kombuis, ek kan nie aan een enkele wetenskaplike wat ek ken of wat ek lees dink wat meen dat sy álles weet nie. Alhoewel daar heelwat goed is wat ons wéét, maak ons in die wetenskap, soos Karl Popper gesê het, net vordering wanneer ‘n hipotese faal en nie wanneer dit bevestig word nie.

Elke enkele ateïs wat ek ken of wat ek lees sal ‘n volmaakte u-draai (een honderd en tagtig grade) oor “God” maak as die nodige evidence aangebied word. Ek, mnr Kombuis, sal “God” se grootste dissipel word as “God” homself aan my sou bekendstel. Maar helaas…

Ek wonder of jy, mnr Kombuis, my aan ‘n godgelowige kan voorstel wat bereid is om dienooreenkomstig te gaan waar die evidence lei?

Die reg van ‘n individu om te glo dat die aarde plat is, is onaantasbaar. En solank “God” en frenologie en astrologie en alchemie en magic van die spreekwoordelike strate af gehou word – soos dwelms en gelaaide gewere – sal my stem nie gehoor word nie.

Die pad na ‘n beter lewe, mnr Kombuis, is nie uitgelê met ongeregverdigde oortuiginge nie. Die 60 000 Mighty Men, byvoorbeeld, is volkome onder die invloed van geliefde volksverhaaltjies oor gode; van mite; van veronderstellings waarvoor daar nie ‘n grieseltjie bewys bestaan nie; van veronderstellings waarvoor bewys nie eens denkbaar is nie. Dít is ‘n verregaande vergryp van menslike breinkrag wat ‘n soort perverse kulturele eienaardigheid tot gevolg het: dat rasionele diskoers onmoontlik word. En as die geskiedenis ons een ding leer dan is dit dat ‘n gebrek aan smaak vir bewys gereeld die ergste in die mensdom uitbring. Wanneer oortuiging – hoe edel ook al – deur iets anders as bewyse geregverdig word, laat dit ons magteloos om een van die mees deurdringende oorsake van konflik in ons samelewing te identifiseer en aan te spreek: Blinde Geloof. Byvoorbeeld, as die idee dat jy vir ewig gaan leef eers posgevat het, verander die uitkyk op die lewe op ‘n manier wat andersins ondenkbaar sou wees. Wanneer die idee dat ‘n bepaalde versameling antieke geskrifte die onfeilbare woorde van ‘n “God” is eers posgevat het, word Sjibbolet-vergrype (sien Rigters 12.v,vi) die norm. Ons het nié die rég om goed te glo sonder bewyse nie!

Die idee dat daar ‘n Perfekte, Almagtige, Alwetende, Alomteenwoordige Bonatuurlike Skepper en Beskikker is, is onsinnig. Daar is nie ‘n grieseltjie bewys dat só ‘n Wese bestaan nie. Om in verwagting van hierdie “God” se ingrype te leef is om waardevolle tyd te mors, tyd wat met dink en werk tot onmiddellike en volhoubare voordeel van die ganse planeet en alle lewe aangewend kan word; aangewend móét word.

Jý, mnr Kombuis, en jou vrou en jou kinders, is veiliger en gedy in ‘n rasionele omgewing as gevolg van ateïste soos Richard Dawkins en Sam Harris en Daniel Dennett en George Claassen se kragdadige oproepe tot rasionaliteit.

Ek, mnr Kombuis, is ‘n radikale ateïs. Ek stel dit onomwonde omdat ek wil hê dat jy moet besef dat ek lank en hard oor hierdie ding gedink het en dat ek nie op die draad sit nie. Ek was eens, so het ek gemeen, ‘n geroepene van “God”; ek is ‘n opgeleide teoloog; ‘n man wat beide sukses en diepe persoonlike mislukking ken; iemand wat swaar dra aan die gevolge van vrotsige besluite; iemand wat gereeld die verkeerde pad vat… en soms nie. Ek het “God” nog nêrens raakgeloop nie. Nie toe ek hom biddend gesoek het nie; nie op die “regte paaie” nie; nie op die “verkeerde paaie” nie.

Dis nié oukei om onsin te glo nie. Dis net gewoon nie goed genoeg nie.

Advertisements

Written by Nathan Bond

May 4, 2008 at 18:28

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dirk, wees asb. meer spesefiek sodat ek nie onnodig in ‘n slagyster hoof te trap deur onkunde of ‘n misverstan nie.

  Hans Matthysen

  May 11, 2008 at 21:42

 2. Hans

  Ek wil nie nou hier inchip nie , maar aangesien dit blyk dat jy Paulus “ken” kan jy asb. vir my verduidelik of Paulus se boodskap dieselfde was as Jesus se boodskap was?

  Indien daar verskille is hoekom dink jy moes Paulus , Jesus “korrigeer” slegs 15 jaar later ?

  Baie dankie

  Dirk West

  May 9, 2008 at 12:55

 3. Jy bevestig dat jy ook ‘n skrifgeleerde (teoloog) was en dus nie met die Heilige Gees gesalf is. Jy sou dus ook, net op die ou end, ‘n huurling geword het. Jy laat my so dink aan ou Paulus, toe hy nog Saulus was, wat aan die Universiteit van Tarsus gestudeer het. Die verskil is, Paulus het op die ou end, die lig gesien en dit was beslis nie by die universiteit nie. God is gees en dus sal jy geen bewys van God kry, deur weetenskaplike maatstawe.

  Hans Matthysen

  May 8, 2008 at 22:25


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: