Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Consensual fucking Anglicans

with 5 comments

PLSN. This post contains profanity, strong language, sex and nudity. Reader discretion is advised.

The Anglican Church only exists, truth be told, because Henry VIII could not contain his concupiscence. Cathected by Anne Boleyn, the paphian king called on the pope – Clement VII – to annul his betrothal to Catherine of Aragon so that he might sire a legitimate heir with his demimondaine for fear of political repercussions in the wake of the War of the Roses. And Clement may well have concurred, were not Charles V victorious in war, protective of his aunt and demeaning of the papacy.

So Henry declared himself “single and supreme Lord, and, as far as the law of Christ allows, even supreme head”, shafted the pope and “knew” Ms Boleyn silly. Voila! The Anglican Church!

And now, nearly 500 years later, the Anglican Church may split, no calembour intended, about yet another sexual preference – the love that dares not speak it’s name even now, in the latter half of the first decade of the 21st century.

I presume that Bishop Gene Robinson had never bludgeoned a lover, nor forced himself upon one. I doubt very much the good Bishop ever had a lover beheaded. In fact, I suspect that Robinson’s love affairs had been mutually respectful liaisons.

No doubt Henry availed himself of any and all orifices generally found in the healthy female body, and therefore trumps, even in death and at least by one, the exploits of the New England bishop.

I am both discombobulated and disgusted that a church founded in lasciviousness can arrogate to have adherents rejecting consensual love as “false gospel” no less.

How ignoble is the emperor sashaying au naturel en route to arrant irrelevance.

The Anglican Church. Verily fucked.

Advertisements

Written by Nathan Bond

July 1, 2008 at 16:42

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ek terg nie, waarom sal ek my waardevolle “tyd” so mors? Hierdie is nie ‘n latrinogram nie… ek herhaal dit is nie ‘n latrinogram nie. Dis ook nie een of ander kerk bangmaak storie nie…!

  Nathan behalwe vir jou uitgesprokenheid het ek jou tot dusver as iemand ervaar wat nie bang is om te lees nie… dit wil voorkom om jy selfs nie eers bang is om die Bybel te lees nie. Jy is ten minste eerlik en reguit op jou blog, en maak jy nie of jy die Bybel lees soos die meeste kerkgangers hieroor in die skyn van heiligheid “fake” nie. As jy nie belangstel in die frekwensies of daarna wil luister nie kan jy die studies van die links wat ek vir jou gegee het gaan lees (as jy wil die keuse is mos altyd joue). Meer kan ek nie doen om jou van hierdie “dinge” te oortuig nie. Jy ken seker die spreekwoord oor die perd en die water…?

  Ek is nie erenstig nie ek is dood erenstig en ek terg nie! Hierdie boodskap word tans wereldwyd verkondig, gaan check maar vir jouself….!

  Ek weet van geen radiostasie wat die “guts” het om wereldwyd te verkondig dat die kerke deur God onder die gesag van Satan is nie…? Daars baie mense wat hierdie waarheid raaksien geen buitekerklike organisasie het die vermoee om self diegene wat hulle tans in plakkerhuisies in die mees armste woonbuurtes van die wereld te bereik nie….! Miskien weet jy van sulke organisasies?

  Jy hoef nie die verf in die longdrop te sit en dophou nie die “everlasting Gospel” is tans besig om die hele wereld te bereik via die lugwee…!

  Die Bybel … “ou ink, vars nuus”. Skryf 21 Mei 2011 tot 21 Oktober 2011 maar in jou dagboek neer. My bede is dat jy saam met die ware kerk op 21 Mei 2011 “gerapture” word… onder die neuse van diegene wat hul vertroue in hul kerk of hul dominee, pastoor, rabbi, vader, gerapture word. Daardie laaste 5 maande waarvan Openbaring 9:5 praat gaan waarlik “poewer as poef” wees…

  (Openb 9:5) En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek.

  (Openb 9:6) En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug.

  (Openb 9:7) En die voorkoms van die sprinkane was soos dié van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense.

  (Openb 9:8) En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos dié van leeus.

  (Openb 9:9) En hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaens met perde wat opruk na die oorlog.

  (Openb 9:10) En hulle het sterte gehad soos dié van skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense vyf maande lank skade aan te doen.

  johannes coetzee

  July 3, 2008 at 12:08

 2. Ag tóé nou, Johannes! Wil jy nou hê ek moet skrik vir ‘n “god” wat “tyd gemaak” het? Is daar werklik – regtig egtig – mense wat meen die Bybel sê wat in die toekoms gaan gebeur?
  Tja boet…
  Nee, dankie, jy hoef nie die frekwensies aan te stuur nie. Ek moet die verf sit en dophou agter in die longdrop – terwyl dit droog word.
  Ag nee kom nou, Johannes! Jy terg net, nè?

  Nathan Bond

  July 2, 2008 at 20:54

 3. het jou gewaarsku… dissie vir sensitiewe lesers nie.

  Kry die info by die links wat ek vir jou gegee het. Hiers dit weer http://www.timehasanend.org en http://www.familyradio.com/graphical/literature/waat/waat_temp.html

  Dit word ook tans wereldwyd via die radiouitsendings van Family Radio regoor die hele wereld uitgebasuin.

  As jy wil kan ek vir jou die frekwensies gee?

  johannes coetzee

  July 2, 2008 at 18:32

 4. Johannes
  Wát is hierie 2011 vernietiging ding!? Wáá kom jy daaraan?

  Nathan Bond

  July 2, 2008 at 17:59

 5. Hierdie is ewe eens nie vir sensitiewe lesers nie…!

  Die instelling van die kerk as voertuig in die hand van God het met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag 22 Mei AD 33 sy amptelike begin gehad. Op hierdie dag was daar “omtrent 3000 siele toegebring” by die ewige kerk…

  (Handelinge 2:41) Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.

  Nie lank na hierdie mylpaal in die geskiedenis van die instelling van die nuwe testamentiese kerk sou die “murmurering” begin…

  (Handelinge 6:1) En in dié dae toe die dissipels vermeerder het, het daar ‘n murmurering ontstaan van die Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is.

  Sonder om jou te vermoei met enige kerkgeskiedenis waarvan ek nie veel weet, was die krake van die Nuwe Testamentiese Israel (kerke en kerkstrukture) vroeg reeds al sigbaar…! Jy hoef nie veel verder as die Bybel te gaan soek na bewyse dat die instelling van die kerk uiteindelik in chaos sou eindig nie. Maar steeds sou God die instelling as voertuig gebruik om Sy Woord (die Bybel) die wereld in te dra.

  Dit was slegs deur die genade van God dat Hy met die ou en nuwe testamentiese kerkstrukture vir 3435 jaar (vanaf 1447VC met die Eksodus tot 1988 ) kon “huishou”…!

  Soos wat die Ou Testamentiese kerk-era (met die volk Israel) op die “doodmaak” van die ware gelowige (Jesus Christus as Messias) ten einde sou loop, moes ons dit te wagte wees dat die nuwe testamentiese kerk-era dieselfde paadjie sou loop…

  Op 21 Mei 1988 die dag voor die herdenking van Pinsterdag op 22 Mei 1988 (die 13000ste herdenking van hierdie heelal) sou God finaal met die kerk as instelling klaarmaak… Presies 1955jaar tot op die dag toe na…

  Op die 22 Mei 1988 sou die kerk as instelling sonder hulle enigste samebindende Krag (die Heilige Gees) moes klaar kom…. die gevolg is dat alle kerke vandag met die Bybel sit, maar sonder die Heilige Gees om hulle in Gees en in Waarheid te lei…!

  Elke kerkstruktuur het sy eie “do-it-yourself-gospel” rondom dele van die Bybel geskep.

  As God dan nie meer die kerk as instelling lei nie, wie dink jy lei hulle….?

  Sonder dat iemand dit agter gekom het, het geestelike Jerusalem (kerke en kerkstrukture) soos ‘n dief in die nag geestelike Babilon geword! Die Bybel verwys na hierdie instelling nou as die moeder van die hoere….! (Openb 17 en 18) Namate ons die “laaste dag” wat op 21 Mei 2011 met die moeder van alle aardbewings gaan begin en op 21 Oktober 2011 in vuur ten einde gaan loop, sien naderkom sal die “seun van die verderf” (Satan self) toenemend in hierdie afvallige struktrure sigbaar word…! (lees 2 Thess 2…. as jy wil)

  Self diegene wat nooit enige verbintenis met enige kerkstruktuur gehad het sal hierdie chaos begin raaksien…!

  2011-groete

  johannes coetzee

  July 2, 2008 at 09:52


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: