Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

A Woman Bishop? FOCA!

with 5 comments

Between the mind numbing nonsense of creation and eternal life, religion is a belly laugh: the Virgin Birth; “The Trinity” – surely the single most ridiculous thing ever ideated; Transubstantiation; Limbo; space travel in a jelleba… the mind boggles. Had the Monty Python Troupe existed some 4000 years ago, it would all have made sense.

Anglicans, in these times of wars and rumours of wars, of earthquakes and hurricanes, of hunger and AIDS, are bickering over the sex of people trained to recollect several consecutive stages of suffering and waft about incense.

The Anglican Church owes its very existence to a piece of skirt. They should restrict the ministry to wenches – the current lot crossdress already and that’s a start.

Cathected by Anne Boleyn, the paphian Henry VIII called on the pope – Clement VII – to annul his betrothal to Catherine of Aragon so that he might make an honest women out of Anni. Eventually Henry took matters completely in his own hand, “knew” Ms Boleyn silly and called the breed The Church of England.

In what can only be considered a cosmic bon mot, the anti female crusade has now organised under the unfortunate acronymn FOCA. And you tell me there’s no God!?

For this lot to frown upon female bishops is a scream.

Every time. Just as I think religion cannot possibly become more idiotic…

Jesus and Mo

Advertisements

Written by Nathan Bond

July 5, 2008 at 19:13

Posted in Religion must go!

Tagged with , ,

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Die links na die Bybelstudies wat ek jou gegee het gee al die agtergrondinligting oor hoe daar uit die Bybel by 2011 uitgekom is.

  Ek sal soos en wanneer jy jou in die val van die kerkstruktuur verlustig van tyd tot tyd comments op jou blog lewer waarin ek na hierdie info verwys. Die afvalligheid wat jy (wat ‘n uitgesproke ateis is) in die kerkstruktuur raaksien is nie toevallig nie, jy sal dit toenemend waarnee namate ons die Oordeelsdag sien naderkom.

  Die Oordeelsdag begin met die wegvoer van die ware volk van God ooreenkomstig die gebeure wat in die volgende Skrifgedeeltes geskywe word:

  (1Th 4:15) Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

  (1Th 4:16) Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

  (1Th 4:17) Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

  Daarna sal daar ooreenkomstig Openbaring 9:5 ‘n periode van 5 maande (of te wel 153 dae ) van hel op aarde wees wat gaan eindig in totale vernietiging van hierdie heelal op die 21ste Oktober 2011 en wel ooreenkomstig die gebeure wat in die volgende Skrifgedeeltes beskryf word:

  (2Pe 3:8) Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

  (2Pe 3:9) Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

  (2Pe 3:10) Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

  (2Pe 3:11) Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? —

  (2Pe 3:12) julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

  Ons leef tans in die “tyd van die einde” wat God vir ons ondermeer in die profesieë van die boek Daniël asvolg beskrywe het:

  (Dan 12:4) En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

  (Dan 12:9) En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.

  (Dan 12:10) Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.

  Die einde van die kerk-era het op 21 Mei 1988 plaasgevind en het saamgeval met die aanbreek van ‘n 23-jaar lange periode wat deur die Bybel as die tyd van groot verdrukking beskyf word.

  Die 23-jaar lange tydperk van groot verdrukking sou op 21 Mei 1988 met ‘n periode van 2300 dae begin waarvan asvolg in Daniël geprofeteer is:

  (Dan 12:11) En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.

  Gedurende hierdie 2300-dag lange periode wat op 7 September 1994 ten einde geloop het, was daar bykans geen redding oor hierdie hele aarde moontlik nie, nie binne die kerkstrukture ook nie buite die kerkstrukture nie. Inderdaad ‘n tyd van groot verdrukking….!

  Ongeag van wat die kerke aan ons wil voorhou was dit die tyd gewees toe God die kerk as ‘n Goddelike instelling aan Satan oorgegee het sonder dat enige iemand daarvan bewus was. Diegene wat hulle dus onder die gesag van enige kerkstruktuur bevind sou Satan, onder ‘n krag van dwaling wat deur God gestuur is, onbewustelik aanbid en wel ooreenkomstig die profesie wat vir ons in die volgende Skrifgedeelte beskryf word:

  (2Th 2:3) Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

  (2Th 2:4) die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

  Satan word in bogenoemde gedeelte as “die seun van die verderf, die teëstander van God” beskrywe…!

  Wat sou tydens die daarop volgende 6100-dag lange periode vanaf 7 September 1994 verder aan tot en met 21 Mei 2011 gebeur….?

  johannes coetzee

  July 8, 2008 at 09:42

 2. Johannes
  Ek sal lees wat jy stuur, maar ek het nie die tyd om te gaan navorsing doen oor dié besigheid nie – nes ek nie tyd het om oor die plat aarde te lees nie. Ek stel opreg belang in die storie en sal notas van jou waardeer. Sover kon ek agterkom sal 21 Mei 2011 glo 7000 jaar wees sedert Noag se vloed se reën begin val het, of so iets. Laat weet asseblief, ek gaan nie na radioprogramme luister of soek vir inligting nie.

  Nathan Bond

  July 7, 2008 at 22:06

 3. Dit was vir my netso snaak toe ek oor Family Radio se radio-uitsendings hoor dat die kerk-era verby is en dat God na hierdie afvallige strukture verwys as die “mistery Babilon”… die moeder van die hoere…! Ek moes toe vir my self gaan sekerheid kry waar hierdie boodskap orals uitgesaai word en wie almal daarna kan luister.

  Die artikels is klaar geskywe en kan gelees word by die links wat ek alreeds vir jou deurgegee het… ek gee dit weer vir jou.

  As jy nie eers na die radio-uitsendings wil luister wat tans daagliks wereldwyd uitgesaai word nie, waarom wil jy ‘n artikel blog wat deur ‘n “nobody” soos ek geskrywe word…?

  Ek gee die link weer vir jou…

  http://www.timehasanend.org en http://www.familyradio.com/graphical/literature/waat/waat_temp.html

  Alles wat oor hierdie aangeleentheid uiteengesit is kom in hierdie Bybelstudies voor, ek kan daar niks byvoeg nie. As jy dalk afrikaanse kopie wil hê sal ek dit met graagte vir jou in afrkaans stuur.

  2011-groete

  johannes coetzee

  July 7, 2008 at 14:04

 4. Johannes
  Hierdie 2011-ding is vir my baie snaaks, maar ek maak jou tog hierdie offer: Skryf vir my ‘n artikel wat die 2011 vernietiging uiteensit en ek sal dit met graagte publiseer. Stuur die teks na my eposadres toe: nathan.e.bond@gmail.com

  Nathan Bond

  July 7, 2008 at 13:32

 5. Godsdiens kan dalk idioties wees, die Bybel egter nie…!
  Die Skrywer van die Bybel het Homself telkens aan die mensdom openbaar, 2011 gaan die laaste keer wees…. dan gaan hy doen wat Hy in Sy Woord die Bybel verklaar het.

  (Mal 3:14) Julle het gesê: Dit is tevergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die HERE van die leërskare te wandel?

  (Mal 3:15) En nou prys ons die vermeteles gelukkig; nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe, gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry!

  (Mal 3:16) Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.

  (Mal 3:17) En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.

  (Mal 3:18) Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

  Uit gebeurtenisse wat in die Bybel geskrywe staan kan ek net een afleiding maak, Hy het gedoen wat Hy Homself voorgeneem het om te doen, al het dit Sy eniggebore Seun se lewe gekos…!

  2011-groete

  johannes coetzee

  July 7, 2008 at 12:43


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: