Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die “Groot Maker” is ‘n Bók!

with 11 comments

‘n Selfs heseriger en duidelik oorweldigde Peter de Villiers het na die Springbokke se historiese oorwinning oor die magtige All Blacks in Duneden die “Groot Maker” bedank omdat die “GM” die Bokke talent gegee het.

Fôk! Sedert 1921 wieier die GM volstrek om Bokke talent te gee en nou in 2008 verwerdig die GM sigself om die Bokke talent te gee!

Hier is ‘n eksklusiewe uittreksel uit die weeklikse (Vrydag) Triniteitsvergadering…

God die Vader (GV): Raait! Volgende oppie agenda: Toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Duneden. Wie gaan ons laat wen?
God die Heilige Gees (HG): Ma’ die All Blacks natuurlik!
God Jesus (JC): Wa’ nou eers! Ons laat die All Blacks al sedert 1921 daar wen!
HG: So what?
JC: So ek dink ons moet die Springbokke ‘n slag laat wen.
GV: Hoekom iets fix wat werk?
HG: Sê ék ôk!
JC: Ons moet darem gesien word…
GV: Ons het nog baie om oor te praat – ek wil nog kyk hoeveel kinders in Afrika ons nog dié week kan verwees…
JC: Kóm nou, dad! Régtig!
GV: Oukéi, oukéi, oukéí! Enough already! JC, skryf jý die wedstryd; ek sal dit oukei. Volgende…

Advertisements

Written by Nathan Bond

July 12, 2008 at 14:51

11 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dirk, God se belange is nie by rugby nie en wanneer gelowige mense vreugde het, deel hulle, hulle vreugde, met die, wie hulle voor lief is.

  Hans Matthysen

  July 31, 2008 at 22:46

 2. Nathan,
  Ek sal vir jou bly bid….jy is soooo LOST. Mag jy die Here se genade ervaar en mag jy tot bekering kom.

  TexasGirl63

  July 18, 2008 at 20:36

 3. Nathan die Bybel is baie duidelik dat niemand sou weet totdat die tyd van die einde aanbreek nie. Wanneer die “tyd van die einde” aanbreek sou dit wel bekend gemaak word, maar uit geen ander bron as die Bybel nie.

  Vir jou gerief haal ek graag die volgende Skrifgedeeltes aan

  (Dan 12:4) En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

  Dit is duidelik dat hierdie inligting in die Skrif geheim gehou en verseël sou bly totdat die “tyd van die einde” aanbreek. Wanneer die “tyd van die einde” aanbreek (wat net God sou weet) sou Hy baie gedeeltes wat in die Skrif geskrywe staan vir ons deur Sy Heilige Gees verstaanbaar maak.

  (Dan 12:8) En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?

  (Dan 12:9) En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.

  (Dan 12:10) Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.

  (Dan 12:11) En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.

  Die 2300-dae waarvan Daniël praat val saam met die einde van die kerk-era en die begin van die tydperk van “groot verdrukking” wat op 21 Mei 1988 begin het.

  Op 21 Mei 1988 het God met die instelling van die kerkstrukture klaargemaak sonder dat hulle dit sou agterkom. God het van toe af die kerk as instelling aan Satan oorgegee sodat die woorde wat in 2 Thess 2 in vervulling sou gaan. Van 22 Mei 1988 sou diegene wat hulself nog in kerke bevind onwetend onder die gesag van Satan bevind…!

  johannes coetzee

  July 18, 2008 at 08:25

 4. Sover ek kan onthou het Jesus per geleentheid gesê dat niemand weet wanneer dié groot dag gaan aanbreek nie. Nou smaak dit my álmal weet!

  Nathan Bond

  July 17, 2008 at 15:08

 5. Dirk lees die boeke Time Has An End by http://www.timehasanend.org en We Are Almost There by http://www.familyradio.com/graphical/literature/waat/waat_temp.html

  As daar een plek is waarin die inligting aangaande die wederkoms en die einde van die wereld “geskrywe staan” dan sal dit die Bybel wees. Ek het 5 jaar gelede ook nog geglo dat dit onmoontlik is om hierdie tipe inligting uit die Bybel uit te kry. Vandag sing ek ‘n ander deuntjie.

  johannes coetzee

  July 17, 2008 at 14:43

 6. Johannes

  “Vanaf 21 Mei 2011 tot 21 Oktober 2011 sal die mensdom ontdek dat alles toe al die tyd “geskrywe” staan….! ”

  Vertel my meer asseblief.

  DirkWest

  July 17, 2008 at 09:43

 7. Die arme ou All Black Christene is toe verloon . God het vir hulle ‘n lekker en bitter les geleer. Mooi so god jy is werklik in beheer. (Dalk is die All Blacks se truie nie genoeg BEE vir god nie. )

  Ek sal graag wil hê dat Alan Boesak saam met Pieter die volgende gebedsaksie voor die toets teen die Aussies behartig.. Wie weet dalk hou god meer van Pieter se hoe helium stemmetjie en daardie pienk das en pers baadjie van hom !!!!!!!

  DirkWest

  July 17, 2008 at 09:31

 8. Nathan, jy kan darem maar kak uit dink en ek moet sê, dit is nie verbeeldingryk nie maar eerder verbeeldingvrot. Die Bokke het iets fantasties beleef en omdat hulle nie grootkop daaroor is nie, bedank hulle die God waarin hulle glo, omdat hulle so ‘n wonderlike ervaring kon meemaak. Jy is moontlik jaloers omdat jy niemand het om te bedank. Hier is vir jou raad, bedank Boland Bank en laat die son ook oor ander skyn.

  Hans Matthysen

  July 16, 2008 at 22:04

 9. Wat jy tans weet is genoeg…! Ek hoef jou nie verder te probeer oortuig nie, dis nie my werk nie. Lees die “besondere mooi verhaal” in Eseg 33… as jy wil.

  lekka dag

  Praat weer… sal van tyd tot tyd op jou blog inloer..!

  johannes coetzee

  July 14, 2008 at 16:53

 10. Johannes
  “21 Mei 2011 is naby genoeg om van my en vele ander wat tans hierdie boodskap passievol uitbasuin “valse profete” te maak..!”, sê jy.
  Inderdaad!
  Ek is bevrees daar is slégs valse profete, want daar bestaan nie iets soos profesie nie – niemand weet die toekoms nie, en ek meen, as ek reg onthou, sê selfs die Bybel dít.
  21 Mei 2011 sal kom en gaan, nes al die vorige “eindes” gekom en gegaan het.
  Oor jou opmerking dat ek nie op tekste reageer nie – ek reageer nie, want die Bybel is niks meer nie as ‘n besonder mooi versameling verhale oor die wel en weë van mense wat derduisende jare gelede geleef het. Ons kan dieselfde positiewe voorbeelde uit Alice in Wonderland en die Shakespeare kanon haal.

  Nathan Bond

  July 14, 2008 at 15:34

 11. Ek het ‘n vermoede dat jy godsdiens(te) met die Woord van God soos dit in die Bybel vervat is verwar. Inteendeel uit jou artikels wat jy blog, kom ek agter dat jy genoeg kennis van het van dit wat die kerke van die Bybel gemaak het om daarmee (die kerke en dalk met God) die spot te dryf.

  Ek kom ook agter dat jy veral met die karikatuur van God die spot dryf…! Dis verskoonbaar omdat dit sekerlik ‘n drogbeeld van God is wat afkomstig is van jou ervaring met en van diegene wat hulself “kinders of seuns” van God noem.

  Getrou aan die naam van jou blog slaag jy duidelik in om aan die “Ridicule” kant inhoud te gee, terwyl jy die “Respect” kant daarvan stroop van sy waardigheid….!

  Wat my veral verstom is dat jy teen alle verwagtinge in geen woord rep as ek teksverse uit die Skrif (die Bybel) aanhaal nie….! Dis vir my raaiselagtig?

  Vanaf 21 Mei 2011 tot 21 Oktober 2011 sal die mensdom ontdek dat alles toe al die tyd “geskrywe” staan….!

  Jy het ook seker al agtergekom dat niemand iemand van enige-iets kan oortuig nie…. selfs nie eers die wonderwerk om iemand uit die dood op te wek kon mense van die Waarheid oortuig nie.

  (Joh 20:25) Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy het vir hulle gesê: As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.

  (Joh 20:26) En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!

  (Joh 20:27) Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.

  (Joh 20:28) En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

  (Joh 20:29) Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

  (Joh 20:30) Nog baie ander tekens het Jesus voor sy dissipels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie;

  (Joh 20:31) maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

  21 Mei 2011 is naby genoeg om van my en vele ander wat tans hierdie boodskap passievol uitbasuin “valse profete” te maak…..!

  Ek weet jy het nie tyd om navorsing te doen nie….! As daar dan by tyd is hoekom het jy nie tyd nie….? Dis dalk net die moeitewerd om die Bybel net eenkeer deur te lees net om seker te maak…!

  In ‘n sekere sin het jy dit tog reg… die “Groot Maker” was ‘n bok…. die sondebok!

  2011-groete

  johannes coetzee

  July 14, 2008 at 12:42


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: