Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

“Vrye wil”

with 31 comments

Soos ek elders aan iemand onderneem het… hier is my storie oor “Vrye Wil”.

Advertisements

Written by Nathan Bond

July 23, 2008 at 18:27

Posted in Religion must go!

Tagged with

31 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Johannes, vir my is die boek van die lewe, die liggaam van Jesus Christus, wat die gemeente (churh) is. Hy is die weg, die waarheid en die “lewe” en elke lid aan Sy liggaam, is ‘n bladsy waarop my naam geskrywe is. My naam is geskrywe, nie met pen en ink.

  Hans Matthysen

  November 26, 2008 at 22:55

 2. DW

  Soos reeds in my comments hierbo uitgewys kom die hele Bybel uit die “mond van God”…

  Maar daarvan kan ek jou nie oortuig nie, dis die werk van God alleen om enigeen van daardie waarheid te oortuig.

  Waarom vra jy die vraag as jy die antwoord daarop ken…?

  johannes coetzee

  October 26, 2008 at 16:40

 3. Johannes

  So by the way , wie het Jesaja geskryf ?

  DW

  October 24, 2008 at 07:00

 4. Ja Johannes , ons sal maar dan moet wag vir 23 Oktober 2011 en hoor hoe jy jou deuntjie dan gaan verander .

  DW

  October 24, 2008 at 06:59

 5. DW

  Alles uit die Bybel. Die Bybel is die enigste bron van gesag.

  Die getroue dienaars is diegene wat deur God gebruik was om die woorde wat deur God aan hulle oorgedra het in die Bybel aan te teken aldus die volgende Skrifgedeelte:

  (2Pe 1:21) want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

  gewonde mense soos ek en jy wat deur God gebruik is om Sy Woord oor die eeue heen saam te stel mense soos Moses, Jesaja, Jeremia, Daniël, Lukas, Markus, Paulus…ens.

  Die aanhalingstekens is maar my manier van skryf…!

  johannes coetzee

  October 23, 2008 at 15:15

 6. Johannes

  Die Bybel kom uit die “mond van God”… en is deur getroue dienaars “aangeteken” …

  Waar kom jy hieraan Johannes ?
  Wie is die getroue dienaars ?
  Hoekom sit jy aangeteken in “”?

  DW

  October 23, 2008 at 13:30

 7. Ou “bees” Hans het my ‘n vraag gevra…en omdat ek sy siening respekteer antwoord ek hom na die beste van my vermoeë.

  Met respek teenoor jou… jy kan mos maar kies om te lees of nie?

  God is nie ‘n saak van logika of evidence nie. 1=3 en/of 3=1 as jy Hom/Hulle probeer bewys …of nie, probeer maar … of nie.

  Die Bybel kom uit die “mond van God”… en is deur getroue dienaars “aangeteken” …

  (Mat 4:4) Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

  So…. “dont read if you dont want to eat”
  doen dit alleenlik wanneer honger…
  of dalk as jy begin wonder?

  My wens is egter steeds ou bees
  dat jy tog maar net eenkeer sal lees…!
  of wil jy hê ek moet dit weer herhaal?

  johannes coetzee

  October 23, 2008 at 11:04

 8. johannes JC coetzee: as iemand die bybel 1000 keer herhaal (sonder om te erken dat dit maar deur ou manne geskrywe is om mense te dwing om te maak soos die ou manne wou he) oortuig dit vir jou dat dit die woord van n allermagtige god is?

  Wat as iemand anders dan die Koran of die Bhagavad Gita 100 000 keer in hierdie blog herhaal? Sal jy dan n muslim of n hindoe word?

  Want dit lyk asof herhaal en herhaal al is wat jy glo nodig is? Nie logika of bewyse nie.

  Maar moet asb nie waai voor die 31ste Maart 2011 nie, hoor? Of die 26ste April 2010, of wat ook al.

  bewilderbeast

  October 22, 2008 at 19:02

 9. Hans

  Jy is seker bekend met die beginsel dat ons “geestelike dinge met die geestelike” moet vergelyk as ons enigsins die verborgenhede van die Woord wil verstaan.(1 Kor 2:13). Ek sal daarom poog om so min as moontlik van my eie “sous” (idees) te gebruik.

  Uit Ps 69:29 blyk dit dat daar twee “boeke” (beeldspraak) is waarvan in die Skrif melding gemaak word naamlik, die “book of the living” wat verwys na alle mense wat in die moederskoot tot lewe verwek is(nadat conception plaasgevind het).Met ander woorde vandat God Adam en Eva geskape het sluit dit sluit alle mense in tot en met die laaste mens wat ooit verwek sal word op die laaste dag van die bestaan van hierdie heelal.

  Dan word daar in dieselfde psalm melding gemaak van diegene wie se name nie uitgedelg sal word nie en wie nie saam met die “regverdiges” opgeskrywe sal word nie. Maw die suggestie word gelaat dat die “regverdiges” se name ook in ‘n “boek” opgeskrywe is. Omdat die Woord homself verklaar vind ons dat daar elders in die Skrif melding gemaak word van die “boek van die lewe” of “boek van die lewe van die Lam wat geslag is”, hulle is die “regverdiges” vir wie die Lam geslag is voor die grondlegging…

  (Openb 13:8) En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

  Vanuit dit wat ek uit die Skrif verstaan is die “boek” waarvan Openb 21:15 melding maak diegene wat uiteindelik deur God tot saligmaking uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Maw almal wat uiteindelik deur God gered sal word en wat die ewige lewe as ‘n genadegawe van Hom sal ontvang.

  “What thinkest thou”…?

  johannes coetzee

  October 22, 2008 at 14:31

 10. Johannes, wat en waar is hierdie book van die lewe? Net kortliks asb.

  Hans Matthysen

  October 21, 2008 at 23:02

 11. Die Ewige Dood (die tweede dood) … wat op 21 Mei 2011 gaan begin en op 21 Oktober 2011 finaliteit gaan bereik en hierdie heelal deur God wat ‘n verterende vuur is, geheel en al vernietig gaan word. Soos dit geskrywe staan in die Heilige Skrif, die Woord van God, die Bybel.

  (Openb 20:6) Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

  (Openb 20:14) En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.

  (Openb 20:15) En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

  Maar hy wat gered word ….

  (Openb 21:7) Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.

  Maar hy wat nie gered word nie…

  (Openb 21:8) Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

  johannes coetzee

  September 19, 2008 at 13:54

 12. Free Will,” eh? Let’s put the “free will” this god exercises under the microscope. Yes, let’s do just that.

  The CIA World Factbook (2008) (select “World” from the drop-down listbox) gives the following world human population data:
  * Population size = 6,706,993,152 (July 2008 est.)
  * Birth rate = 20.18 per 1,000
  * Death rate = 8.23 per 1,000
  * Infant mortality = 42.09 deaths per 1,000 live births
  * Population growth rate = 1.188%

  At the given population growth rate, this means that the world population size a year before in July 2007 was about 6,706,993,152/(1+1.188/100) = 6,706,993,152/1.01188 = 6,627,800,000, a nett annual increase of about 79,200,000 people. This increase is made up of near enough 6,628,249,547/1,000×20.18 = 133,758,000 births, offset by 6,628,249,547/1,000×8.23 = 54,550,000 deaths.

  Among several similar sites, Shared Journey, a human fertility resource, reports that an estimated 15 to 20 per cent of pregnancies come to an end (before the 21st week) in a miscarriage. Being generous and using the lower figure of 15 per cent, this means that the 133,758,000 births calculated above constitute no more than 85 per cent of pregnancies, so that the total number of pregnancies is 133,758,000/0.85 = 157,362,000 of which 157,362,000×0.15 = 23,604,000 end in miscarriage. In addition, the number of infants who die is 133,758,000/1,000×42.09 = 5,630,000. If we use the upper figure of 20 per cent, the total number of pregnancies climbs to 167,200,000 with 33,440,000 ending in miscarriage. Grouping miscarriages and infants together under the fitting label of “innocents,” we find that, at present, between about 29,200,000 and 39,100,000 such innocents die each year.

  It should be noted that these deaths of the innocents are predominantly directly against the wishes of the (expectant) mother, who is often severely traumatised when such a tragedy befalls her.

  The conclusion to be drawn from the above is that a personal god, if s/he exists, is far and away the most prolific, craven, callously infanticidal and indiscriminate abortionist ever to bloody the pages of history. Ironically, anti-abortionists are very often religiously motivated, citing their god as their moral font, and they will no doubt manufacture some excuse on his/her behalf. Even more ironical is the resultant violation of the admonition against bearing false witness.

  Con-Tester

  September 19, 2008 at 13:52

 13. Hans

  Natuurlik sien die Katolieke die Lutherse en Calvinistiese kerke as sektes, want hulle het weggebreek van die Katolieke. Die Protestante sien egter nie die Rooms Katolieke Kerk as die kerk nie, vanweë sy dwaalleringe. Sover my kennis strek, pla die Katolieke se siening nie die Lutherane en Calviniste nie. Wat die katolieke die Calviniste noem, pla my net so min as wat DW ons noem.

  Ons noem die AGS, die Pinksterprotestante, die Lewende Woord, Corpus Christi, ens. sektes, want hulle het van die kerk van die hervorming weggebreek. Ek glo hierdie charismate voel net so min wat die Calviniste hulle noem, as wat dit die Calviniste pla wat die Katolieke hulle noem.

  Solank terug as 2000 jaar, is die Fariseërs en Sadduseërs as Joodse sektes beskou.

  En oor al die jare sê al die “sektes”: “Big deal! Noem ons net wat julle wil!”

  Daan Van der Merwe

  September 19, 2008 at 13:15

 14. Daan .

  Jy sê :””Ek het nogal gewonder watter een (of meer) van die ongelowiges op KK is jy.

  Bid en Jeeesus sal vir jou sê.

  Jy sê :”””DW, jy doen presies wat die Apostolies en die ander sektes vir wie jy so lief is, doen.

  Aaitsa mooi man, hoor wie praat .

  Johannes
  Jy sê:”” Dis hoekom 97% van die christene wat lidmate van kerke is ongered is.

  Waarvan moet jy gered wees ?

  DW

  September 19, 2008 at 13:03

 15. DW

  Waarom vra jy my na 6 weke “watter kommentaar?” Natuurlik die kommentaar waarvan jy ‘n gedeelte (tipies jou Apostoliese/sektariese styl) hierbo aanhaal, dummy!!!!

  KK is great!!!! Ek ervaar geen “pakslae” nie en my vingertjies is heel oukei, dankie. Ten minste het ek die moed van my oortuiging om onder my eie naam (soos hier) bydraes te lewer.

  Ek het nogal gewonder watter een (of meer) van die ongelowiges op KK is jy. Daar is nogal ‘n ou wie se styl my aan jou herinner, maar hy openbaar heelwat meer styl en karakter as jy. Dalk het jy regtig ‘n gesplete persoonlikheid?

  Daan Van der Merwe

  September 19, 2008 at 11:55

 16. Die mens het na die sondeval sy vrye wil behou. Hy kan oor alles self kies wat hy wil of nie wil nie. Daar is egter een ding waaroor hy sy vrye wil nie kan uitoefen nie en dis om te kies “vir” God. Hy kan kies en kies en kies, die Bybel van voor tot agter heen en weer uit sy kop uitbasuin. Hy kan die keuse vir die skep van ‘n “nuwe hart” nie doen nie….!

  Alle kerke het vandag ‘n “gewaarborgde” program van redding. Watter kerk sal mense toelaat om lidmate van hulle gemeentes te word as hulle nie seker is dat iemand verklaar dat hy onseker is van sy redding nie. Meeste mense lieg net om lidmaat te raak…..! Kerkleiers kan nie die harte van mense sien soos Jesus die harte van die Skrifgeleerdes kon sien nie. Dis hoekom 97% van die christene wat lidmate van kerke is ongered is.

  johannes coetzee

  September 19, 2008 at 08:54

 17. Daan Van der Merwe said, on August 8th, 2008 at 10:12 pm

  DW, jy doen presies wat die Apostolies en die ander sektes vir wie jy so lief is, doen. Soos hulle enkele tekste uit die Bybel haal om hulle te pas, haal jy dele uit dit wat ek skryf, om jou te pas. Lees my kommentaar as geheel en as jou IK bo 28 is sal dit vir jou sin maak.

  Watter kommentaar , ek sien dat jy op KK ook pak kry , is jou vingertjies al seer geraps?

  DW

  September 19, 2008 at 07:53

 18. Daan

  Daan Van der Merwe said, on August 8th, 2008 at 11:39 am

  “””Het jy geweet dat van die 3% atheiste, jy die enigste een is wat nie glo in die kruisdood van Jesus van Nasaret nie?

  Praat jy nou van Jesus , die God ?

  As jy van Jesus die God ( een van die 3 gotte) praat , ja is so hy wassi ‘n god nie.

  DW

  September 19, 2008 at 07:38

 19. Daan, ek wil nou nie die hele hoofstuk vir jou aanhaal nie, maar lees Hand. 24:14; Maar dit erken ek voor u dat ek volgens die Weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is,.
  Luther en Calfyn was sektes van die Katolieke en almal wat uit hulle voortgespruit het, is weer sektes van sektes. Ek dink net, ‘n mens moet maar versigtig wees, om na ander verwys, as sektes.
  Ek dink, dat ons aardse bestaan is nie prioriteit by God, maar wel ons ewige bestaan wat baie nie in glo nie.

  Hans Matthysen

  September 18, 2008 at 21:22

 20. Ai, maar dit raak nou lekker. Ja-nee, as ‘n man so kwaad word is hy inderdaad fucked-up. Maar wat kan ‘n mens verwag van ‘n skisofreen wat glo dat die hele wêreld behalwe hyself “in kakpraat glo as die waarheid”?

  DW, jy doen presies wat die Apostolies en die ander sektes vir wie jy so lief is, doen. Soos hulle enkele tekste uit die Bybel haal om hulle te pas, haal jy dele uit dit wat ek skryf, om jou te pas. Lees my kommentaar as geheel en as jou IK bo 28 is sal dit vir jou sin maak.

  My ma het my geleer om nooit vir iemand te sê hy is mal nie want more is jyself mal. ‘n Paar weke terug het jy vir Johannes Coetzee geskryf: “Johannes, jou koppie klap nie. Jy’s foking (sic) mal man!” En kyk nou…..

  Gaan sien ‘n psigiater voordat jy nog voor Johannes in ‘n gestig beland. Sê nou net julle word op 22 Mei 2011 kamermaats? Wat ‘n nagmêrrie… Mind you, ek gun jou dit met my hele hart.

  Daan Van der Merwe

  August 8, 2008 at 22:12

 21. 1. Daan Van der Merwe said, on August 8th, 2008 at 11:39 am

  “””Het jy geweet dat van die 3% atheiste, jy die enigste een is wat nie glo in die kruisdood van Jesus van Nasaret nie?

  God die Seun se oorspronklike naam was beslis nie “Jesus” nie. Dit is, sovêr ek weet, die Latynse vorm vir “Yeshua”, onder welke naam Jesus onder Sy mense bekend gestaan het. Ek het dit ook op goeie gesag dat Hy soms “Yitzak” genoem is.

  Nou kan jy sien hoe fokking doos dom jou argument is. Jissis .

  DW

  August 8, 2008 at 15:18

 22. Daan

  Ek het nie die datum van sy kruising gevra nie maar wel die DAG bv. Dindag of Donderdag. Dit lyk my jy weet fokkol van jou gotte se kruising af.

  Ek weet dat easter en kersfees baie belangrike feesdaedae vir Christene is , wat jy ook seker gereeld nakom, daarom sou net meer verwag het van ‘n Christen om darem ook te weet op watter DAG die sg” lewensreddende “ gebeurtenis wat jou sleutel na die “hiernamaals” is ,van iets te weet. Maar my fok , julle kies altyd die maklike verskoning – ” ek glo maar net”, Siestog watse dom dose is julle nie.

  Daan , daar is geen argument nie ,jy hoef niks te herhaal nie. Christene , jy ingesluit ,is maar net bloot fokking onnosel as dit by hulle eie geloof kom.

  Om vir my te sê dat jy glo aan iets waarvan jy fokkol af weet onderstreep maar net weer die feit hoe fokking onnosel Christene oor die algemeen is.
  Gods , is julle nie ernstig oor julle geloof nie .

  DW

  August 8, 2008 at 15:14

 23. DW

  Ek ken nie die datum van Jesus se kruisiging nie. Dit kon 2 Maart 27 gewees het. Of 16 Maart 33, of 23 Maart 32. Of wat ookal. Dis regtig nie vir my belangrik nie. Ek, soos alle Christene, glo dat Hy as die Seun Van God, aan die kruis gesterf het tot vergiffenis van ons sondes. Dit is egter nie ‘n histories bewese feit nie.

  Soos ek aanvanklik gesê het, is dit juis hierdie geloof wat die Christelike geloof van ander gelowiges, agnostieke en atheiste onderskei en ek dink regtig nie ek hoef weer die hele argument hier te herhaal nie.

  God die Seun se oorspronklike naam was beslis nie “Jesus” nie. Dit is, sovêr ek weet, die Latynse vorm vir “Yeshua”, onder welke naam Jesus onder Sy mense bekend gestaan het. Ek het dit ook op goeie gesag dat Hy soms “Yitzak” genoem is. Ek gee weereens nie twintig sent om of Sy naam Yitzak, Yeshua, Jannie, Jurie of Repelsteeltjie was nie. Sy ouers het Hom waarskynlik “Boetie” of “Ouboet” (Hy was ouer as Sy broer Jakobus, James in Engels en Jacques in Frans), genoem.

  Jy dink verkeerd. Ek kry nie ‘n pielstyf as ek na die Bybel kyk nie. Ek kry nie eers meer ‘n pielstyf, anders as 20 jaar terug, as ek na ‘n kaal foto van Cameron Diaz kyk nie.

  Daan Van der Merwe

  August 8, 2008 at 11:39

 24. Daan , baie dankie vir die kompliment , en dat jy dink dat ek die enigste ou is wat sawwie het.

  Ok Daan , op watter dag was Jesus gekruising ?

  Indien daar ‘n persoon met die naam Jesus gekruisig was ,was dit ‘n “God” of die seun van die Bybelse god.

  Dat daar miskien ‘n swarrie met die naam Jesus gekruisig was iewers tydens die Romeinse beheer oor Palestina kon miskien moontlik wees , alhoewel dit hoogs onwaarskynlik is.

  Nou wonder ek net of die naam Jesus (soos die Bybelse Christene na en van hulle gotte verwys) wel die Bybelse god se oorspronklike naam was .

  Siende dat jy jou Bybelse geskiedenis so goed ken , kan jy my dalk gou hier reghelp met Jesus se historiese naam /name.

  Nee my fok , ek dink jy kry weer pielstyf terwyl die prentjie( bybel) waarna jy kyk toe al die tyd ‘n man is wat ‘n sex change gekry het.( M.a.w , jy kan nie sien dat jou geloof ‘n new generation version van paganisme is nie)

  DW

  August 8, 2008 at 08:59

 25. Ja-nee, ou DW op sy beste!

  Net vir die rekord, daar is twee biljoen Christene waarvan die Angus Buchan- kontengent ‘n baie klein gedeelte is.

  Ek het reeds my kritiek teen, en misnoë met charismatiese Christene hierbo gestel.

  Fok DW, dis jammer jy was nie Sondag in ons gemeente tydens die erediens nie. Jy sou die fokking (foking?) pielstyf van jou lewe gekry het as jy gehoor het hoe kak die predikant vir Angus en sy volgelinge uit.

  DW, het jy geweet dat 86% van die wêreld se bevolking gelowiges (dom konte?) is, en dat van die 14% ongelowiges, 11% agnosties is en net 3% atheiste? Het jy geweet dat van die 3% atheiste, jy die enigste een is wat nie glo in die kruisdood van Jesus van Nasaret nie?

  Daarom verbaas dit my dat jy net die gelowiges uitsonder as mense wat glo dat kakpraat die waarheid is. Ek sou dink jy meen dat jy die enigste mens op aarde is wat alle wysheid en kennis het en dat die res van die wêreld glo dat kakpraat die waarheid is. Maar dan, dit sou darem vreeslik skisofrenies klink, selfs vir jou.

  Daan Van der Merwe

  August 7, 2008 at 09:10

 26. Die rede hoekom Christene idiote genoem word kom duidelik in hulle argumente voor.
  As Anus Angus grootbek oor RSG vertel van die wonderwerk dat ‘n 10 jarige seun pylreguit na sy oupa toe kan loop en hom binne sekondes tussen 60 000 mans kan kry , kry alle christene pielstyf , prys die here en vertel orgasmies aan hulle vriende van die wonderwerk wat gebeur het.

  Maar fok as 1500 op die Titanic ,of 200 mense op die Helderberg vir god roep voordat hulle verdink of in die see in moer, dan is die foking god se oortjies so toe soos ‘n kleios se gat.

  Hierdie god duck and dive so dat Pieter Helium De Villiers skoon liries oor hom raak aangaande sy senter spel.

  Hier is mense wat god so fokking goed ken dat hulle selfs weet wat gaan sy volgende stappe wees . Hierdie mense weet ook presies hoe god gedink het ,nou aan dink ,sy stem kan HOOR ,en hoe hy gaan optree. Tot foking Johannes weet wanneer hy weer gaan foking kom , op die dag nogal.

  God kan nooit verkeerd wees nie , al vermoor hy 33 miljoen mense in die Bybel , laat ‘n 10 jarige sy oupa kry , fok die 1500 op die Titanic , fok die wat hulle arms of bene verloor het ( Mind you god maak eerder verkoues binne 6 dae gesond ) en natuurlik maak hy die mense ook gesond in Moreleta NG Kerk , by Isak Burger en natuurlik ook by Bonnke en Hinn as hulle betaal het.

  Dan like god dit ook fokol om Mega- Super- Kerke te bou waar die mense arm is . En ja die armes (plakkers) rondom Moreletapark NG Kerk moet maar net kak terwyl god self die koppie platgestoot het om die 100 miljoen + NG Sekte langs hulle te bou. Mind you – god het self geld ingesamel ( 53 miljoen) vir die bou van die kerk. Vra maar vir Bruce Wilkinson.

  Hoekom moet jy vir god prys as iets goeds gebeur , maar die kont mag nie gekritiseer word as dinge verkeerdgaan nie.

  Hoekom kon god na meer as 6000 jaar nog geen arms en bene vervang nie , maar ‘n fokking 10 jarige “ wonderbaarlik “ na sy oupa toe lei , en hoekom kan hy nie VIGS genees nie ?

  Om te glo dat daar ‘n lewende beskermende liefdevolle god is , is om te glo dat kakpraat die waarheid is.

  DW

  August 6, 2008 at 18:01

 27. Goeie punt, Hans. Die probleem bly egter dat die lyding van kinders, maak nie saak waar dit vandaan kom nie, eenvoudig nie versoen kan word met ‘n liefdevolle, almagtige God nie.

  Ek het die afgelope tyd baie oor hierdie stelling nagedink. Ek kyk byvoorbeeld na Zimbabwe waar baie onskuldige kinders ly. As hulle op die nuus wys hoe die mense daar krepeer, kan ek nie anders as om te dink aan die aand destyds toe Mugabe die politieke mag oorgeneem het nie. Dieselfe mense wat nou so huil oor hulle ellende, het daardie aand gillend en juigend in die strate getoi-toi en “uhuru!” en “freedom!” geskree. As hulle godsdienstig is, sou hulle daai aand gesê het “God is great!”

  Ons weet almal waarom Zimbabwe vandag in chaos verkeer, maar hoekom moet God daarvoor pa staan? Ons staan pa vir ons kinders se veiligheid en welvaard. Hoekom verdra die mense van Zimbabwe ‘n monster soos Mugabe?

  Kan dit nou van God verwag word om Mugabe met die banvloek te tref? Of om manna uit die hemel te laat reën? Tot watter mate verwag ‘n liefdevolle, almagtige God dat die mens darem ook na rede moet luister en sy gesonde verstand gebruik en om daarvolgens op te tree, voordat Hy intree?

  Ek is van mening dat die antwoord op die vraag “Hoe versoen ons ‘n liefdevolle, almagtige God met die lyding van onskuldig kinders?” baie gekompliseerd kan raak.

  Daan Van der Merwe

  August 6, 2008 at 09:01

 28. Nathan, as ek onverantwoordelik optree, is dit nie God se skuld nie. Dit is die keuses wat ek gemaak het. Sou ek volgens God se voorskrifte optree, dan sou ek nie onverantwoordelik optree nie.
  Jy maak nou soos ons huidige Regering, als wat verkeerd loop blammeer hulle apatheid en jy blammeer God. Ons het elkeen ‘n elmboog gekry wat kan buig, dus moet mens hulself blammeer en verantwoordelikheid neem vir hul verkeerde keuses ten spyte daarvan dat God, deur Sy Woord, ons beter opsies gee.

  Hans Matthysen

  August 5, 2008 at 20:47

 29. Dankie. Ek verstaan.

  Daan Van der Merwe

  July 24, 2008 at 14:49

 30. Daan
  Die ding met gelykenisse is dat jy net die hoofboodskap moet snap en nie allerhande dinge in die storie moet lees nie.
  My gelykenis se “boodskap” is: As jy iemand liefhet, en jy het die mag om lyding te voorkom, sal jy lyding voorkom.

  Nathan Bond

  July 24, 2008 at 14:17

 31. Hi Nathan,

  Ek weet nie of ek die storie reg verstaan nie. Simboliseer die jong vrou en haar kind die mense van vandag (slagoffers van natuurrampe, vigs, armoede, ens.) of die verlore siele wat volgens ‘n sekere opvatting in ‘n poel vuur soos varkkaings gaan braai tot in alle ewigheid?

  Daan Van der Merwe

  July 24, 2008 at 14:04


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: