Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

“Waarheid”

with 22 comments

Johannes Coetzee wil weet “watter bron is vir jou die Waarheid en hoe weet jy watter een is die waarheid?” en “wat reken jou ‘bron’ van waarheid wanneer gaan die wederkoms en die einde wees?”

Wel, daar gaan nie ‘n “wederkoms” wees nie. Wát, of wié, gaan weer kom, meen jy? En die einde is ‘n funksie van natuurkragte.

Daar bestaan ook nie iets soos “absolute waarheid” nie. Hoe’t Ambrose Bierce nou weer per geleentheid gesê: “Infidel: In New York, one who does not believe in the Christian religion; in Constantinople, one who does.”

Tog, daar ís ‘n paar goed wat ons wel wéét

Advertisements

Written by Nathan Bond

July 26, 2008 at 12:42

Posted in Religion must go!

22 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. DW, terloops, ek bid by die altaar van Elia, die Profeet en daarom is die profetiese gees, vuurig in my.

  Hans Matthysen

  August 5, 2008 at 20:11

 2. DW, God is die Waarheid en wanneer jy “face to face” gekom het met die waarheid en jy besef waaroor als gaan, dan sal daar ook gesê kan word; “vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie”. Jy as mens het nie God ( die Waarheid) aanskou nie, maar jou siel het God (die Waarheid) aanskou. Wie God sien sal sterwe, en moet sterwe om weer gebore te word, uit water (evangelie) en gees (geestelike insig).
  Met ‘n mense oog kan ons nie God sien nie en daarom moet ons ‘n geestelike oog kry.

  Johannes, dankie vir die tip, maar ek moet dit van die hand af wys omdat jy nog vleeslike dinge bedink, veral wat die wederkoms betref.

  Hans Matthysen

  August 5, 2008 at 20:06

 3. Daan

  Sies man . Johannes het god(die gotte) se stem(e) persoonlik gehoor.

  DW

  August 5, 2008 at 18:33

 4. Johannes, as ek jou ‘n tip kan gee, skakel jou radio af. Of nog beter, gooi hom weg. Hy is besig om jou tot raserny te dryf. Op hierdie oomblik slyp DW sy tande om op 22 Mei 2011 vir jou te lag. Dink net watse antiklimaks gaan dit vir die arme man wees as jy daai dag in een of ander gestig sit.

  Daan Van der Merwe

  August 5, 2008 at 08:36

 5. Johannes ,
  Wat jy hier sê is baie waar , verlaat die kerk dan sterf jou gotte ook .

  Hou moet Johannes , jy is amper daar.

  Die gotte hou nie van mense wat nie vir hulle geld geen nie . Vra maar vir Benny Hinn , Moreletaprk NG Kerk en die Katolieke.

  DW

  August 1, 2008 at 15:58

 6. Hans as ek jou ‘n tip kan gee, hou by die Woord en gooi jou kerk se leringe van jou skouers af, ek kom agter jy sleep dit nog oral saam met jou soos daai spreekwoordelike ysterbal met kettings aan jou voet….!

  johannes coetzee

  August 1, 2008 at 10:25

 7. Hans ,

  Nee dis mooi dat jy die geestelike verstaan .
  Verduidelik vir my die volgende asseblief .(gotte)

  God be seen?
  EXO 24:9,10; AMO 9:1; GEN 26:2; and JOH 14:9

  God CAN be seen:

  “And I will take away my hand, and thou shalt see my backparts.” (EXO 33:23)
  “And the Lord spake to Moses face to face, as a man speaketh to his friend.” (EXO 33:11)
  “For I have seen God face to face, and my life is preserved.” (GEN 32:30)

  God CANNOT be seen:

  “No man hath seen God at any time.” (JOH 1:18)
  “And he said, Thou canst not see my face; for there shall no man see me and live.” (EXO 33:20)
  “Whom no man hath seen nor can see.” (1TIM 6:16)

  DW

  August 1, 2008 at 07:56

 8. Hans

  Jou leë blikkies het so pas weer lawaai .

  As jy nie vier jou gotte kan vra om die altaar aan die brand te steek nie , beteken ALLES wat jy in gebed vra fokkol.

  Hoekom is jy bang om die altaar aan die brand te bid, onthou Elia was ook maar bangat om dit te doen .

  Hoor hoe klink jou blileëkkies , ting ting ting ting ting ting .

  Jy mag wel dink dat jy nie dweep nie , maar jy is ‘n dweeper.

  DW

  August 1, 2008 at 07:45

 9. DW, na aanlyding van wat ek hier bo vir Nathan geskryf het, het die storie van Elia se altaar ‘n dieper betekenis.
  Sou jy graag die Here wou ontmoet, lees dan Kol. 1 v 24 en 1 Kor. 12 v 27, dan sal jy sien waar moet mens begin om die Here te ontmoet.
  Om iets te sê, net om iets te sê, is maar soos ‘n leë blik wat net lawaai maak.
  Neem kennis, ek is nie ‘n Christen wat dweep nie.

  Hans Matthysen

  July 31, 2008 at 20:25

 10. Nathan, God is gees en daarom is Sy taal gees, dus wat in die Bybel geskrywe is, is gees.
  Rom 8:5 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is,
  geestelike dinge.
  Met ‘n geestelike insig, sal jy by die Goddelikewaarheid kan uitkom.
  Luk 24:45 Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.

  Hans Matthysen

  July 31, 2008 at 20:10

 11. Hans

  “DW, weereens kan jy nie iets sinvol sê nie en probeer jy maar net spot en jy laat my dink aan leë blikke, wat die meeste lawaai maak. Jy aanvaar nie wat in die Bybel staan omdat dit nie aan jou geopenbaar is nie en dit kan jy blykbaar nie vat nie, dat jy wat so slim is, nie kop of stert kan uitmaak, wat in die Bybel staan.”

  Hans ek aanvaar wat jy hierbo gesê het.

  Ek is nou gereed om die Here te ontmoet. Kan jy vir my , net soos in die tyd van Elia, ‘n altaar aan die brand bid.

  Verduidelik vir my wat jy met “leë blikke bedoel “ aan die hand van die altaar en Elia.

  Dankie

  DW

  July 31, 2008 at 08:41

 12. Hans
  Wat is “Goddelikewaarheid”?
  Na alles wat jy al hier op hierdie blog kwytgeraak het – en dankie vir jou bydraes – wil ek steeds slegs één énkele rede hoor om die bestaan van “God” te erken. Perdalkies sal ek dán ook insae hê in “Goddelikewaarheid”!?

  Nathan Bond

  July 30, 2008 at 21:51

 13. Nathan, soos jy weet stem ek nou nie saam met Johannes C oor die wederkoms nie en wil net vir jou sê, dat daar is ‘n verskil tussen waarheid wat nie absolute is en Goddelikewaarheid. Almal se verstand is nie geopen om die Goddelikewaarheid te sien nie.
  DW, weereens kan jy nie iets sinvol sê nie en probeer jy maar net spot en jy laat my dink aan leë blikke, wat die meeste lawaai maak. Jy aanvaar nie wat in die Bybel staan omdat dit nie aan jou geopenbaar is nie en dit kan jy blykbaar nie vat nie, dat jy wat so slim is, nie kop of stert kan uitmaak, wat in die Bybel staan.
  Rick, ek stem met jou saam, dat mens dinge moet bevraagteken om sin daaruit te kry.

  Hans Matthysen

  July 30, 2008 at 21:41

 14. Rick my vriend,

  Ek het nuus vir jou… jy ken sekerlik die gesegde.
  “jy kan dalk die boodskapper doodmaak, maar die boodskap…. nooit!”

  Vanaf veral 21 Mei 2009 gaan jy hierdie boodskap alhoemeer uitgebasuin word….!

  Family Radio se radio-uitsendings gaan tans regoor die hele wereld uit…! Daar is nog baie van ons…! Ek hoor hulle het nou ‘n TV-stasie in die magtige New York bekom…!

  As ek so na die Jona verhaal kyk lyk dit of die ratio 1:120000 was. Vanaf die prediking van een baie “onwillige” prediker het God 120000 heidene in die dae van Israel gered…. ‘n hele stad. Sonder selfoon, tv, “mail and gaurdian”, blitsige Beeld, roekelose Rapport, innige internet, dedicated discovery channel, suiwere SABC 1,2,3… eerlike e-tv en al daai vinnige kommunikasie middele is al 120000 inwonders van Nineve binne 40-dae deur God gered….!

  Met ‘n geskatte 7biljoen inwoners van die teenswoordige wereld het God net ongeveer 61000 “onwillige” predikers nodig om die Boodskap by die mense van hierdie wereld uit te bring….!

  As my christen broers maar die attitude het van die inwoners van die heidense stad Nineve wat nie eers verwag het dat die God van Israel hulle genadig sal wees nie…

  (Jon 3:9) Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie?

  Wie weet….?

  johannes coetzee

  July 30, 2008 at 08:53

 15. Johannes my vriend, jy moet eenvoudig geïgnoreer word.

  Rick

  July 29, 2008 at 21:03

 16. DW

  So van 2 Petr 3:8 gepraat…! Het jy al uitgewerk dat 2011 presies 7000jaar vanaf die vloed in die dae van Noag is.

  Die vloed in die dae van Noag het begin op die 17de dag van die 2de maand van Noag 600 (die jaar 4990VC indien ons dit verwerk na vandag se Gregoriaanse kalender).

  (Gen 7:1) Daarna het die HERE aan Noag gesê: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.

  (Gen 7:4) Want oor nog sewe dae sal Ek laat reën op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.

  (Gen 7:11) In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;

  Volgens 2 Petr 3:8 lees ons … “Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.”

  DW ons weet dat die vloed in die dae van Noag wel plaasgevind het (die klippe roep dit uit veral as jy met ‘n vliegtuig vlieg na die Kaap toe…. dan sien jy dit noag al duidelik). As jy Genesis 7:4 dus rephrase gee God vir ons in die konteks van die vloed die presiese inligting wanneer die aarde met vuur gaan verdelg…. naamlik 7 dae (of te wel 7000jaar) later…!

  (2Pe 3:3) Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

  (2Pe 3:4) en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

  (2Pe 3:5) Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

  (2Pe 3:6) waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

  (2Pe 3:7) Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.

  (2Pe 3:8) Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

  (2Pe 3:9) Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

  (2Pe 3:10) Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

  DW ek gee jou een raai op watter dag volgens die Hebreeuse kalender val die 21ste Mei 2011…?

  Jy sou as jy jou somme uit die Bybel reg gedoen het ook uitkom by die 17de Iyyar … dit is die 17de dag van die 2de maand van jaar van onse Heer 2011. Presies 7000jaar nadat God die ark in die dae van Naog agter hulle toegesluit het.

  Ek hoop ek (en jy) gaan een ( of twee) van die “ape” wees wat op die Ark gaan wees wanneer God op 21 Mei 2011 die Ark gaan toesluit om (vir ewig) saam met Hom te regeer….!

  Mag God Almagtig elkeen van ons genadig wees.

  johannes coetzee

  July 29, 2008 at 19:30

 17. Johannes

  Gisteraand , net voor 11 uur , toe val ek op my knieë neer ,hef my oë op na die hemel en toe bid ek.

  Ek bid toe hardop –

  My grote god , hoezit ek sê. Hoe gaan dit nog met Jesus en al die ander Saints wat daar by u ooooo grote god is.
  Met my gaan dit baie lekker hier aan die suidpunt van Afrika .
  Jissis my gotte , ek sien u kom in 2011 , nou wat nou ?
  Kom u my gotte , kom u soos jou Bybel sê in 2011 ?
  Dankie dat ek met u mag gepraat het , cheers tot later my china , groete aan almal in die hemel.

  So teen 4 uur vanoggend word ek wakker toe ‘n moerse weerlig neffens my bed klap , jissis ek het net sparks gesien trek , en ligte aardbewing my bed rond pluk.
  Ek hoor toe so ‘n fyn growwe stem in ‘n hoe oktaaf wat brul soos ‘n leeu wat 100 dae laas kos gehad het en foking honger is .

  God se toe vir my :”
  My seun , ek is die gotte van die Bybel. Met ons 3 in 1 gotte gaan dit baie lekker hierbo in die hemel , sorry my pel dat ek eers nou terugkom na jou oor die jaar 2011 kak .

  God in sy alwysheid se toe vir my :” Gaan vertel vir Johannes dat hy kakpraat, ek gaan eers in die jaar 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 in die derde maand net voor Jupiter net na sonsopkoms kom . Dit is 777 dae na verwoesting van Inox 666 wat aan die einde van die van die 66 ste sonnestelsel lê. Satan maak soveel kak daar , daarom gaan ek die plek met my nuwe lazargun 777 verwoes.

  My foking seun ,Jesus is nog steeds vir my de moer in omdat ek hom laat hang het aan ‘n paal , met spykers deur sy liggaam. Die klein bliksem sit nou hier en vertel vir almal hoe seer sy bene en hande was , maar hy foking lieg , ek het die heilige gees gestuur hom lokale verdowing te gee.

  Fok die engele kry nie eers meer tyd om vir my soos in 24/7 te sing nie , hulle vryf Jesus se handjies en voetjies die hele dag met olyfolie terwyl hy maak of hy huil. En ja hier is ook fokol maagde in die hemel oor , Gabriel my getroue dienaar sê vir my dat die maagde blykbaar nie Jesus se bruingebrande vel met daardie goue ketting kan uitlos nie. Ek moet self sê dat hy te pragtig lyk veral met die tatoo – I love Jesus – op sy rug – en fuck satan – op sy bors.

  Fok , en dan kom pressure Johannes my om in 2011 te kom , weet hy dan nie dat ‘n duisend jaar vir my soos ‘n foking dag voel nie , foket man sê vir Johannes dat ek nie hier op my gat sit en fokol doen nie .

  Johannes , dit is wat god self vir my gisteraand gesê het . God sê jy praat kak.

  DW

  July 29, 2008 at 11:19

 18. Rick ek is nie die een wat siele kan wen nie… sorry.

  Die 70 bladsy studie We Are Almost There gee alles wat ek geleer het hier is die link

  http://www.familyradio.com/graphical/literature/waat/waat_temp.html

  of die boek Time Has An End by http://www.timehasanend.org gee alles wat ek geleer het..!

  lekka dag

  johannes

  johannes coetzee

  July 29, 2008 at 10:22

 19. Johannes

  Ek wil ook graag weet hoe die datum 2011 vasgestel is. Staan dis in die bybel, of is dit met godgegewe insigte bereken?

  Nee wat ou maat, jy sal moet beter. Jy gaan my nie oortuig deur in elke brief ‘2011 groete’ te stuur nie. Vertel my eerder n bietjie meer hieroor? Dalk, net dalk, kan jy iets in my aanwakker….en dalk nog n siel wen?

  Groete

  rick

  Rick

  July 28, 2008 at 17:49

 20. Johannes
  “Adam When?” is onindrukwekkend. (Ek is in ‘n vriendelike bui vanmiddag.)
  Ek het nie ‘n “voorspelling” oor ‘n “wederkoms” gemaak nie.
  ASSEBLIEF – gee my selfs net één “bewys in die Skrif wat heenwys na die jaar 2011”!
  En, helaas, daar is ‘n uitdyende heelal tussen “die Woord” en die wetenskap.
  Sien “Science & Religion” en “Liefs die wetenskap” onder Pages; “Science vs Religion” onder Discussions.

  Nathan Bond

  July 28, 2008 at 16:06

 21. Sorry ek het “skatting” verkeerd gespel….! Dis seker maar die soos die verskil tussen val en staan…!

  johannes coetzee

  July 28, 2008 at 10:17

 22. Dankie Nathan vir jou baie wetenskaplike skating van wanneer die wederkoms gaan wees, en jou “bron” (die link na jou eie artikel, wat ‘n artikel is van ‘n ander ou se artikel). Ek moet erken dit het my amper sommer weer moed gegee…. maar heelaas. Ek sukkel biekie om by my bron van gesag (die Bybel ) te kom. Die bewyse in die Skrif wat heenwys na die jaar 2011 skreeu net eenvoudig ten hemele…!

  Inteendeel die klippe is letterlik besig om dit uit te roep…!

  (Luk 19:40) En Hy antwoord en sê vir hulle: Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep.

  Lees die boek Adam When? by die volgende link

  http://209.10.202.163/graphical/literature/when/when_contents.html

  om te sien hoe pragtig die wetenskap en die Woord (die Bybel ) met mekaar in harmonie is.

  2011-groete

  johannes coetzee

  July 28, 2008 at 10:15


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: