Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Imoreletapark in die hof

with 57 comments

Dat homoseksualiteit ‘n biologiese gegewe is, is onweerlegbaar. Dat heteroseksuele mense homoseksuele afleiding kan soek is ‘n sosiale realiteit, maar nie ‘n vraagstuk wat op die hofsaak tussen Johan Strydom en die NG Kerk Moreletapark betrekking het nie.

Hiér is die issue, en dis ‘n non-issue: Behoort minderhede wat biologies verskillend is die regte en voorregte van lidmaatskap ontsê te word? Punt.

Die kerk wat verantwoording moet doen vir ‘n besluit om ‘n gay orrelis in die pad te steek (“Oóeé, dominínié”) is ‘n kerk wat jare der jare op grond van biologiese diversiteit gediskrimineer het – én wat sodanige diskriminasie Bybels geregverdig het.

In 1958 skryf Dr N P J Steyn in sy boek Biblical Aspects of Apartheid: “Why are the Europeans more advanced, enlightened, educated, civilised and richer and better placed on the whole than the natives if not by God’s intervention, supervision, rule and providence? Who are we to change what God has ordained?

Gaan die NG Kerk waaragtig wéér hiermee wegkom?

Op 22 Oktober 1974 berig die Cape Times: “The General Synod of the NG Kerk decided in Cape Town yesterday that mixed marriages were physically possible because of the uniformity of the human race.

Dít véértien jáár nadat diskriminasie in die NGK internasionaal by Cottesloe op die spits gedryf is.

Aan hiérdie kerk gaan besluite oor biologiese diversiteit oorgelaat word?

Gaan die NG Kerk waaragtig wéér hiermee wegkom?

Sê weer?

O, hulle het tóé verkeerd verstaan?

En hulle verstaan nóú rég?

Waar is die leiers van die kerk? Kies hulle, soos hulle voorgangers oor die jare heen, om niks te doen nie omdat dit ekklesiologies verkeerd sou wees om die voor die hand liggende regte ding te doen?

Na al die trane en die boetedoening en die versoening is die NG Kerk nog steeds in ‘n “óns en húlle” kopklem.

Presies hóé is die NG kerk van 2008 nou weer ánders as in die 50’s, 60’s, 70’s, 80’s, 90’s..?

Advertisements

Written by Nathan Bond

August 13, 2008 at 10:42

57 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. DW, ‘n boodskap uit die verhaal van Elia; mens kan nie sommer net ‘n kerk of geloof beging en dan reken jy, jy is ‘n christen en jy het ‘n verbond met God. Dit is nie almal wat sê; Here, Here, wat die koninkryk van God sal ingaan.
  Ek weet miskien “fokol” en tog weet jy te veel, want erns mis jy waarde en blyk jy, in ‘n put van verwarring te wees.
  Isak en Jannie is nie by dieselfde altaar as myself en hulle glo anders as myself wanneer dit kom by die wederkoms, die drie ens.
  Jy en jou sielkundiges ken nie Christus en weet nie wat Christus als behels. Ek dink nie jy het al ooit werklik belang gestel. Mensewysheid trek my nie, want God se wysheid is meer uitnemend.

  Hans Matthysen

  October 30, 2008 at 21:00

 2. DW

  kalmeer bru kalmeer

  Hans het ook ‘n binneste..?

  johannes coetzee

  October 22, 2008 at 14:59

 3. Hans skryf: My geloof in Christus, waarop ek fokus, het al baie posetiewe resultate vir my opgelewer. Christus .

  Hans .

  Jissis wat is Christus so uniek , die Moslems , Jode , Katolieke en tokolosie- gelowiges ervaar die selfde ‘positiewe resultate’.
  Ek ervaar dit ook sonder die ingryping van jou 3 foking gotte wat 1 is maar 3 is wat 1 is en jaloers is.

  Om te beweer dit is uniek aan Christene is plein kakpraat. Jy verbeel jou dinge en dan glo jy dit . Dalk moet jy Inleiding tot die Sielkunde vir Beginners opsoek.

  DW

  October 22, 2008 at 10:34

 4. Hans

  My liewe foking Jirre Jissis.

  Nou vertel dan vir my wat Elia se boodskap is , en sommer ook wie die Baalprofete was .

  As jy ‘n Protestant is vertel vir my wat beteken Sola Scriptura , want dit lyk my jy weet fokol.

  Laat ek nou eers hier stop , want jy weet ook fokol van jou eie menslike tradisie en stories waaruit die Bybel saamgestel is. Sola Scripture is net so ‘n tradisie as wat die katoolselieke tradisies is – dit nogal waarvan die protestante af wegebreek het .

  Gods , as jy gaan kak trek jy jou broek af , want met godsdiens kak jy binne in jou broek sonder om dit agter te kom.

  Wat vertel Isak Burger en Jannie Pelser anders as wat jy glo — fokol man- fokol.

  Julle glo in die selfde 3 gotte wat 3 is maar 1 is wat 3 is in 1 . Julle glo almal aan ‘n wederkoms , sonde en julle glo aan die foking duiwel.

  Gaan praat kak met jou godidioot pelle .

  DW

  October 22, 2008 at 10:26

 5. DW, moontlik wil jy nie verstaan nie. Daar is ‘n boodskap in die verhaal van Elia en as jy dit as geskiedenis wil lees, dan sal jy nie die boodskap kry nie.
  Posetiewe denke, is nie net sinoniem, met die Christelike geloof nie. Toe ek nog baie veerpyltjies gespeel het, het ek, met posetiewe denke en geloof in my vermoë, tagtig tot negentig persent posetiewe resultate behaal. ‘n Mens moet fokus op die posetiewe.
  My geloof in Christus, waarop ek fokus, het al baie posetiewe resultate vir my opgelewer. Christus is dus vir my ‘n wins en ek verwys glad nie na geld.
  Ek is glad nie ‘n aanhanger van Isak Burger en nog minder van Jannie Pelser, dus, weereens sit jy die pot mis.

  Hans Matthysen

  October 21, 2008 at 21:54

 6. Hans

  Nee , ja , jy is reg . Ek verstaan fokol wat jy skryf.
  Vertel my gou , het Elia die altaar geestelik of letterlik aan die brand gebid?

  Kan ‘n ongelowige ook die soort genesing ontvang ? Kan ‘n Moslem , of enige ander god gelowige wat nie in liewe Jeeesus glo nie ook die soort genesing ontvang? Is postiewe denke sinoniem met die Christelik geloof?

  Ek dink jy luister te veel na Isak Burger en Jannie Pelser en kom nie agter watse kak jy praat nie.

  DW

  October 17, 2008 at 09:39

 7. Johannes, ek is elke dag in Christus, wie se liggaam die gemeente is. Elke dag ervaar ek Sy verskyning weer en weer. Wanneer my siel die dag, van my vlees geskei word, dan is dit daardie finale of letterlike dag in my lewe, waarna jy verwys, wat geen mens gaan vry spring nie.
  Romeine 8 v 1; Daar is dan nou geen veroordeling vir wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

  1 Joh. 5 v 1 Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.

  Baie sogenaamde Christene wag nog vir Christus omdat hulle na die vlees wandel en sal dus nie vry wees van die oordeel. Hulle glo nie dat Jesus (wie se liggaam die gemeente is) die Christus is (lw. nie was en een dag sal wees nie/en passop vir die nuwe vertalings, want hulle is reeds verdraai) en is dus nie uit God gebore nie.
  Ek sien jy verwys na salwing en daarom sal ek graag wil weet; is jy gesalf.

  DW, posetiewe denke is ‘n belangrike element wat genesing bevorder en daarom is geloof nodig. Saam met die nodige medikasie en sorg, kan daar wondere gebeur. Ek dien God met verstand en jou blindheid sal nie deur ‘n oogaarts kan genees word nie.
  Natuurlik, wanneer ek bid, dan brand die altaar.
  My gebed vir jou is, dat jy in ‘n halwe tyd sal volwasse word.
  Omdat jy so min verstaan wat ek skryf, is jy duidelik die moroon.

  Hans Matthysen

  October 16, 2008 at 22:17

 8. Kom ons wag vir die 23 de dan praat ons weer .

  DW

  October 16, 2008 at 17:41

 9. DW

  Jyt baie vrae en ek dink jy het alreeds die antwoorde op baie van jou vrae.

  Nee ek “hoor” nie God se stem nie. Die Bybel is die Woord van God. Deur die Woord van God soos vervat in die Bybel te lees is die naaste wat enige iemand kan kom aan die “hoor” van die “stem” van God. Iemand wat te kenne gee dat hy God se stem fisies hoor lieg. Die charismatiese kerke het ongeveer 90 tot 100jaar gelede die “heilige gees”(van satan) ontdek. Satan was maar al te gewillig begin saamgespeel. Meeste kerkgangers “fake it till they make it”

  Vandag het die charismatiese kerke so veld gewen dat die meer tradisionele denominasies hulle lidmate (en daarmee saam hulle tiendes) begin verloor het. En jou wrintiewaar hier ontdek die meer tradisionele kerke ook ewe skielik die “heilige gees”…! Dis ‘n vervulling van die profesie wat God eers in Deutr 28:49 en die volgende teksverse in Jeremia

  (Jer 5:15) Kyk, Ek bring oor julle ‘n nasie van ver af, o huis van Israel, spreek die HERE; ‘n eeue-oue nasie is dit, ‘n nasie van ouds af, ‘n nasie waarvan jy die taal nie ken en jy nie verstaan wat hulle praat nie.

  (Jer 5:16) Hulle pylkoker is soos ‘n geopende graf; hulle is almal helde.

  (Jer 5:17) En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard verwoes.

  Geen kerk kan daarop aanspraak maak dat hulle vir die daarstel van die Woord van God verantwoordelik is nie, hulle lieg.

  Die Woord van God (soos vervat in die Bybel) verklaar die Woord van God self, en dit is Sy Heilige Gees wat ons geestelike ore en oë open vir die verstaan daarvan soos en wanneer Hy goeddunk. Daar is geen ruimte vir eie interpretasie nie. Dis wanneer die skrifgeleerdes en wetsgeleerdes hulle eie “doopsous” en suurdeeg byvoeg dat hulle nie net self nie maar hulle volgelinge mislei.

  God leer ons Self deur Sy Woord die Bybel

  (1Jo 2:27) En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.

  Die kerke en kerkstrukture (wat altyd bestaan het uit diegene wat gered en diegene wat ongered was) was tot en met 21 Mei 1988 net ‘n “voertuig” om die Evangelieboodskap in die wêreld te verkondig. Die beste ding wat die kerke kon doen was om die Bybel die wêreld in te dra. Hulle teachings het egter hoe verder van die kruising hoe verder van die die waarheid van die Woord van God af weggeval. Tot en met die einde van die kerk-era op 21 Mei 1988 was die Heilige Gees in hulle midde, te midde van hul geestelike hoerery.

  Oor watter taal hulle praat…. daai een kan ek nie antwoord nie. Sal maar moet wag tot 21 Mei 2011 wanneer die wegraping plaasvind.

  Hoop dit help…?!

  johannes coetzee

  October 16, 2008 at 15:26

 10. Johannes

  Hoor jy ook god se stem ?
  Praat die bliksem met jou ?
  Hoor jy hom ?
  Praat jy met die 3 gotte wat 1 is ?
  Praat die fokers terug met jou ?
  Hoe klink hulle stemme ?
  Is dit mans- of vroue- stemme ?
  Praat die 3 fokkers al Afrikaans ?

  DW

  October 16, 2008 at 09:55

 11. 1. DW
  Wie jy ookal is, daars een ding wat ek van jou hou. Jou absolute onwrikbare geloof in dit waarin jy glo, en daarby jou eerlike en opregte weergee van wat jy glo…!

  Nee dis mooi so Johannes

  Ek verstaan jou ook mooi ,net jammer dat ek nie kak waarin jy glo verstaan nie . Maar vir Hans verstaan ek nie . Jissis ek verstaan hom inteendeel glad nie.

  Hy kan ‘n altaar geestelik aan die brand bid , hy en julle 3 gotte wat 1 is kan dit sien brand , maar ek sal fokol kan sien.

  Jissis kan julle godgelowiges dan vir Pamela Anderson ook geestelik swanger maak .

  Jissis , ja , fok !!!

  DW

  October 16, 2008 at 09:53

 12. Johannes se ;”Watter verskil gaan dit maak as ek gaan poog om jou ‘n antwoord te gee…? Jy het geen erg aan die Bybel (as die Woord) van God nie.

  Ons gesprek sal daarom nooit sinvol kan wees nie.

  Kom ons kies om van mekaar te verskil. Genadiglik hoef ons nooit ooit weer ‘n kerk te gaan stig omdat ons van mekaar verskil.

  Johannes dit maak baie verskil .

  Wat jy vergeet om te wil weet is dat die Kerk die Bybel daar geplaas het .
  MAW , die kerk se kakpraat is verwoord in die boek wat hulle as heilig beskou. Jy sien Johannes , die kakpraat waarin jy glo is die gekrewe kakpraat woord van die kerk.
  Die kerk het jou aan die balls beet en jy is te foking dig om dit te sien.

  DW

  October 16, 2008 at 09:12

 13. Hans jy se :’DW, omdat jy nie geestelik kan dink nie, sal jy nie eers die altaar kan aanskou, wat nog as dit brand.

  Geestelik , watse kak is dit . Kan die fokking altaar band of nie .
  Kan jy hom aan die brand bid , ja of nee.
  Stop die kakpraat .
  Verhoor jou god jou gebede geestelik of letterlik.
  Maw god verhoor jou gebede en genees jou siekte of wat de fok ook al geestelik , maar jy kak net so aan deur te dink dat jy genees is maar steeds foking siek is, steeds jou mediesskema in die rooi druk terwyl jou god jou geestelik genees het .
  Jou god is ‘n geestelike foking moroon.

  DW

  October 16, 2008 at 09:08

 14. Hans

  Dit lyk tog of daar dinge is waaroor ons met mekaar saamstem, ek poog om vas te stel waaroor ons met mekaar saamstem. Laat dit waaroor ons dan met mekaar verskil aan God oor om ons (uit Sy Woord) te leer, te lei, te weerlê en te korrigeer.

  (2Ti 3:16) Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

  Om vas te stel waar ons met mekaar saamstem of verskil stel ek graag met respek die volgende vrae aan jou:

  Gaan almal wat hulself christene genoem word by die wederkoms met God verenig word? Maw is almal wat vandag lidmate van christen-kerke is deel van die “bruid” van Christus…? Of andersins gestel, gaan alle Christene aan die beloftes deel hê?

  Glo jy dat daar ‘n letterlike dag gaan wees waarop die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind of is dit alles vir jou net iets wat “geesteliks” met wedergeboorte in die lewe van ‘n persoon plaasvind….?

  johannes coetzee

  October 16, 2008 at 09:04

 15. Jesus het altyd vir die klomp skrifgeleerdes en wetsgeleerdes gesê: “staan dit nie geskrywe…”

  Ja ou Johannes –

  Waar was dit in “geskrywe “ waarna liewe Jeeeesus kwansuis verwys het.
  In daardie tyd was daar nog nie Playboys, Hustlers en Loslywe en sulke nice magazines waarin die waarheid in geskrywe is.
  Vertel my Johannes , waarna ( maw in/na watter boek) het liewe Jeeeesus verwys toe hy gese het “ staan dit nie geskrywe nie.”
  Hoe seker is jy dat liewe Jessssus nie na die Duiwel se Bybel verwys het nie.

  DW

  October 16, 2008 at 09:02

 16. DW, omdat jy nie geestelik kan dink nie, sal jy nie eers die altaar kan aanskou, wat nog as dit brand.

  Johannes, jy het my punt vermy met ‘n grappie.
  Daardie stem wat die aarde skud, is maar hy wat in diens van God staan en die ware evangelie verkondig. Die waarheid kan nogal die aarde, waar die saaier die saad (woord) saai, skud.
  Sou jy ook deel wees van die hemelse roeping, kan daardie stem ook die hemel, waarin jy jou bevind, skud.
  Jy haal Rom 15 v 21 aan; Volgens wat ek dit verstaan, gaan dit oor die evangeliewerk, teenoor hulle wat nie die ware Christendom ken nie. Waar ek met jou verskil is, dat dit nie sê, dat Christene nie aan die beloftes gaan deel nie. Dit is juis hulle wat die beloftes deelagtig is, die Christene, wat die verkondiging doen sodat ander tot geloof kan kom.
  Ek het jou nou al ‘n paar dinge gegee, waarop jy en jou Teoloog, Kaptain of wie ook al, geen reaksie al gegee het en dit blyk dus of julle “hardheid van hart” openbaar.

  Hans Matthysen

  October 15, 2008 at 22:04

 17. DW

  Wie jy ookal is, daars een ding wat ek van jou hou. Jou absolute onwrikbare geloof in dit waarin jy glo, en daarby jou eerlike en opregte weergee van wat jy glo…! Die dag as jy gered word sal niemand met jou kan huishou nie…!

  Jy laat my baie aan ‘n vriend van my dink in by BC jare…! Ons kon ure oor die Bybel en dit wat ons gedink het daarin staan (natuurlik oor ‘n lekker bottel Captain Morgan) chat. Sonder dat een van ons ooit die Bybel gelees het, het ons soms deurnag om ‘n kampvuur gekuier. (Wanneer ons vrouens vir ons gevra het wanneer ons gaan slaap het, het ons altyd vir hulle gesê dat ons het nie gaan slaap het nie, ons het net opgestaan…)

  Ek moet bieg ek dink ons het daardie tyd meer “wyshede” kwytgeraak as wat in meeste van die kerke en kerkstrukture vandag kwytraak (daarmee wil ek nie my “broers” in die verdrukking afkraak of sleg maak nie). Oor “een ding” het ons na soms lang en uitgerekte kampvuur en “captain” gesprekke uiteindelik saamgestem en dit is dat daar een of ander tyd ‘n Einde aan alles gaan kom…. “dinge kan nie so aangaan nie” was by herhaling ons gevolgtrekking. Min het ek geweet dat al die Eindtyd dinge toe al die tyd “geskrywe” staan…! Jesus het altyd vir die klomp skrifgeleerdes en wetsgeleerdes gesê: “staan dit nie geskrywe…”

  Ek kan nie anders as om by my ware “Captain” aan te sluit deur maar net Sy woorde wat “geskrywe staan” te ego nie….”maar soos geskrywe is:…”

  (Rom 15:21) maar soos geskrywe is: Hulle aan wie niks van Hom vertel is nie, sal dit sien; en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan.

  Volgens bogenoemde Skrifgedeelte lyk dit vir my of dit hoofsaaklik ons broers vanuit die “nie-christendom” gaan wees wat hierdie boodskap gaan hoor en glo…!

  Die belofte wat God aan Abraham in Genesis 17 gemaak het, naamlik dat Hy van sy seun Ismael ‘n “groot nasie” gaan maak is besig om onder die neuse van die nageslag van Abraham,Isak en Jakob (diegene wat hulself as die uitverkorenes sien maw die christene wat hulself hoofsaaklik onder die gesag van kerke en kerkstrukture bevind) in vervulling te gaan…

  (Gen 17:20) Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak.

  Geen volk kan hulself as ‘n “groot nasie” ag as hulle sonder die Skepper God, die Een Ware Almagtige God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van die Bybel is nie.

  Die volk Israel en christene van vandag was (en word in ‘n sekere opsig steeds) onder die nasies van die wêreld as die “great nation” beskou (natuurlik nie vanweë hulle eie menslike vermoeëns nie, hulle track record van geestelike hoerery spreek vanself) maar juis omdat God hulle telkemale uit die gemors moes red…

  Dit wil dus voorkom of die mensdom in sy “hardheid van hart” (in die oer oue afrikaanse vertaling was dit as “hardegatgeit” beskrywe) net eenvoudig nooit sal leer nie…!

  2011-groete

  johannes coetzee

  October 14, 2008 at 10:19

 18. Johannes

  In Mei maand , is dit winter , geen wolke . So ek weet nie om na wat om te kyk nie – wolke , he he

  Nota fok Johannes , ek bly hier , ons het ‘n date op die 23 Oktober

  DW

  October 14, 2008 at 06:29

 19. Hansie

  Dit klink of die voëls van die hemel jou broodkrummels opgepik het, en nou bly nog net oor jy (en grietjie).

  Asb moet dit nou nie serious opneem nie…ek maak net ‘n grappie…!

  DW hou jy net die wolke dop op 21 Mei 2011…! en dis nie ‘n grap nie, dit is baie serious business. Ek hoop van harte dat jy saamgaan…!

  Die “verterende vuur” sal egter eers op 21 Oktober 2011 in aksie wees.

  Waarskuwing: deur die volgende Skrifgedeelte te lees loop jy die risiko om dalk gered te word, vir diegene wat geen begeerte het om gered te wil word nie moet dit dus liefs nie lees nie.

  (Heb 12:26) Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.

  (Heb 12:27) En hierdie woord: nog. een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.

  (Heb 12:28) Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.

  (Heb 12:29) Want onse God is ‘n verterende vuur.

  johannes coetzee

  October 13, 2008 at 15:09

 20. Hans

  Wil jy nie vir ons ‘n altaar aan die brand bid nie.

  DW

  October 13, 2008 at 07:46

 21. Johannes, jy het al op ‘n ander geleentheid, dit van wat ek vir jou geskryf het, aan jou Teoloog gegee en daar het, tot dusver, nog niks daarvan gekom. Jy weet, Elija het by die regte altaar gebid en antwoord gekry, miskien moet jy harder bid of ‘n ander altaar soek. Ek probeer maar help waar ek kan, dankie.

  Hans Matthysen

  October 11, 2008 at 12:44

 22. Daan

  Gaan daar volgens jou geloof ‘n wederkoms wees?
  Indien jou antwoord Ja is kan jy en Johannes hoogstens stry oor die datum.
  Die NGB maak ook melding van die VALSE Kerk ( Art 29) . So julle kan maar net stry oor wie die WARE (Art 28) kerk is.

  Wel jy sien , daar is maar fokking min wat verskil tussen jou en Johannes se geloof.
  Afterall , julle 3 gotte wat een is maar 3 is wat een is, is die selfde fokking ding.
  Dalk moet julle maar die HG uitkak omdat hy sulke verwarrend stories vertel .

  DW

  September 16, 2008 at 13:22

 23. Daan

  Jy klink nou soos DW of selfs Nathan? Die enigste verskil is dat jy blykbaar nog kerk toe gaan…?!

  johannes coetzee

  September 16, 2008 at 09:58

 24. Johannes

  “Die beste ding wat ooit met my kon gebeur is dat ek in die aande na Family Radio begin luister het .. ”

  Nee Johannes, dis die kakste ding wat ooit met jou kon gebeur het …..

  Daan Van der Merwe

  August 29, 2008 at 18:50

 25. Hans

  Die beste ding wat ooit met my kon gebeur is dat ek in die aande na Family Radio begin luister het oor die AM 1197khz frekwensie en tot my aanvanklike ontsteltenis moes hoor dat God die kerkstruktuur aan Satan oorgegee het, en dat die ware gelowiges daaruit moet “vlug” na die “berge” (die Woord van God).

  Ek is in kontak met my teoloog en predikant vriende en het aan hulle hierdie inligting gegee. Die saak is nou in God se hande…!

  Dankie vir die “hulp”. Dis baie gaaf van jou.

  johannes coetzee

  August 29, 2008 at 15:56

 26. Johannes, jy meld Open. 10 v 6 en omdat ek besny is, van die oor tot by die hart van my verstand, het ek ‘n geestelike insig. Dus wanneer ek dink aan die aarde, dink ek aan die plek waar die Saaier, Mat. 13, die saad(woord) saai. Wanneer ek aan die see dink, dan dink ek aan die see van nasies, waaruit vis (mense) gevang word deur evangelieverkondiging. Ons moet vissers van mense wees. Nou wanneer ek aan die hemel dink, kyk ek na Heb. 3 v 1 en Heb. 12 v 1 en ek sien die hemelseskare (wolk volgens die ou vertaling) wat ‘n hemelse lewe lei.
  Jy praat (profeteer) teen die kerk, wat God deur Jesus gevestig het en julle opkoms is uit die see van nasies en dit is die groot hoer, Babilon. Jy sal sê dat jy dit en dat in Sy naam gedoen het en ja, jy is dus dan deel van hulle wat besny is en tog onbesnede is.
  Maak tog kontak met jou teoloog of predekant vriende en wys hulle hierop sodat julle mense visse uit die see van nasies gered kan word om deel te word van die liggaam van Christus (1 Kor. 12 v 27).
  Nathan en ander, jammer ek moes al hierdie dinge vir Johannes se onthalwe skryf. Ek probeer maar net help.

  Hans Matthysen

  August 28, 2008 at 21:49

 27. Daan

  Ons moet hou by die beginsels wat deur God in Sy Woord vir ons uitgespel is. Dis wanneer ons ons eie interpretasie of die suurdeur van die skrifgeleerdes (die teoloë) byvoeg waar dinge verkeerd begin loop. Eli was hoë priester en het dus die “kerk” van sy tyd verteenwoordig maar vanweë Israel se afvalligheid het God met die seun Samuel direk begin praat.

  Die Woord verklaar Homself wanneer ons Skrif met Skrif vergelyk, dis nie vir eie interpretasie nie. Dis duidelik dat God vandag weer die “herders” verblind het weens die hardheid van hulle harte. Hulle kerke se (of hulle eie) leringe het belangriker geword as die leringe van die Woord van God.

  Ek is in kontak met van my teoloog of predikant vriende…

  johannes coetzee

  August 28, 2008 at 09:15

 28. DW

  Ek weet nie hoe die eindtyd gaan wees nie en ek gee ook nie om nie.

  Daan Van der Merwe

  August 27, 2008 at 20:47

 29. Daan
  Jy se :’’ Erens in Mattheus het Jesus gesê dat niemand, nie eers hyself of “die engele in die hemel. ken die tyd en die uur nie, (van die wederkoms), maar net My Vader wat in die hemel is.”

  Jy sien Daan , ek verstaan nie die die gotte idee van jou nie . (Ek hoop jy sien die probleem met jou gotte.)

  Wil jy sê die enige god ( die 3 gotte ) weet nie wat hulle gaan doen nie ?
  Is Jesus = God
  Is die HG = GOD
  Is Jesus God
  Is die HG God ?
  Weet GOD – (die drie enige) ooit wat de fok hy doen ?

  PSSSS , jy het nog net vir Johannes ” beledig” oor sy gewaagde sienning van 2011 , vertel ons ook meer van hoe jy die eindtyd sien .

  DW

  August 27, 2008 at 15:59

 30. Johannes!

  My komplimente! (Ek is baie ernstig). Hierdie is na my mening jou eerste sinvolle bydrae vandat ek hier deelneem. Ek sê dit met respek.

  Jy is reg. Ek, jy en DW het elk ons eie oortuigings en ons gaan mekaar kwalik tot ander insigte bring.

  Veral jou volgende woorde “ek verkies om dit vanuit die Bybel (as my bron van gesag) aan hulle uit te wys, sonder om met hulle die spot te dryf…!” het ek groot waardering voor.

  Ek en jy kan wel met mekaar gesprek voer want ons aanvaar altwee die gesag van die Bybel. Daarom sê ek weer: Jou oortuigings rondom 21 Mei 2011 kan net eenvoudig nie reg wees nie, en ek het twee goeie redes hoekom ek dit sê. Die eerste rede gaan te lank vat maar die tweede een behoort vir jou genoeg te wees: Erens in Mattheus het Jesus gesê dat niemand, nie eers hyself of “die engele in die hemel. ken die tyd en die uur nie, (van die wederkoms), maar net My Vader wat in die hemel is.”

  So ook kan ek jou nou al sê, jou aanname dat die hoer in Openbaring die kerk is, is NIE korrek nie. Sy simboliseer die stad Rome gedurende die eerste eeu. Ek het tot hierdie slotsom gekom nadat ek die gedeelte in Openbaring met verskeie teoloë, nie dominees nie, bespreek het.

  Daarom raai ek jou weer aan: Gaan sien ‘n teoloog, luister na wat hy sê, as hy jou vrae nie bevredigend kan beantwoord nie, gaan sien ‘n ander een.

  Jy het toegang tot die internet. Moenie bly vassteek by een website nie. Google “Revelation” en bestudeer soveel as moontlik websites oor Openbaring voordat jy absolute gevolgtrekkings maak.

  Sterkte!

  Daan Van der Merwe

  August 27, 2008 at 13:10

 31. So van Baäl gepraat… Hy is eintlik “God” se skoonseun. Sien, die Kanaänitiese El het die universele skepper Elohim geword en later geharmoniseer met die nasionalistiese Jahwe. Maar El se dogter, Ashera, is verwerp toe Jahwe gemaak is. En Ashera was Baäl se vroulief.

  Smaak my Christene weet nie so lekker waar “God” vandaan kom nie. En wié “God” gemaak het nie.

  Nathan Bond

  August 27, 2008 at 12:41

 32. Watter verskil gaan dit maak as ek gaan poog om jou ‘n antwoord te gee…? Jy het geen erg aan die Bybel (as die Woord) van God nie.

  Ons gesprek sal daarom nooit sinvol kan wees nie.

  Kom ons kies om van mekaar te verskil. Genadiglik hoef ons nooit ooit weer ‘n kerk te gaan stig omdat ons van mekaar verskil.

  Ek dink ons sien dieselfde waarheid raak naamlik dat die “kerke” se dae getel is…! Jy verkies om met hulle die spot te dryf, ek verkies om dit vanuit die Bybel (as my bron van gesag) aan hulle uit te wys, sonder om met hulle die spot te dryf…!

  Jou bron van gesag is jou eie waarneming en dit wat jy as waarheid in jou denke van oortuig is…!

  Wat is vir jou die bron van waarheid, wat is vir jou die hoogste bron van gesag…? Moenie vir een oomblik die idee kry ek wil met jou daaroor argumenteer of debateer nie. Ek vra maar net? Waarom het jy hierdie dryf om met die gotte en die kerke en godsdienste die spot te dryf…? Wat is jou beweegrede om kosbare tyd te spandeer om iets te beveg wat vir jou geen bestaanreg het nie…..?

  Iets moet jou tog motiveer om passievol teen iets te fight wat nie bestaan nie.

  Gideon se pa het nadat sy eie seun een nag die Baal altare afgekap het gesê “laat Baal sy eie fight fight”(my eie woorde).

  johannes coetzee

  August 27, 2008 at 12:18

 33. Johannes

  Het jou Bybel kopierg ?
  Indien wel , het god(die gotte) dit gegee. (Is daar ‘n afskrif van die magtiging)
  Lees jy nie dalk die verkeerde Bybel nie?
  Watter vertaling lees jy ?

  Jy weet Johannes , swartes kan nie hemel toe gaan nie , net so ook nie wittes nie — want die hemel is ‘n versinsel van gelowiges se verbeeldingsvlugte. (basies se ek vir jou dat 2011 ‘n pot kak is.)

  Jy sien Johannes , jy KEN tekste baie goed , altans jy is baie lief om hulle left right and centre te quote.
  Nou wil ek net baie graag weet waar daardie teks van 1 John vandaan kom , was dit altyd in die Bybel – soos van die begin af , of is dit later ingeskryf , — want daardie teks gaan oor jou gotte – die 3 wat 1 is maar 3 is wat een is – daarom behoort jy as gotte gelowige seker iets van jou gotte se bestaan af te weet .

  DW

  August 27, 2008 at 08:34

 34. DW wat is ‘n Israel Waarheid man…? As dit die ouens is wat glo dat swartes nie kan hemel toe gaan nie, is ek dit nie.

  Ek kan jou nog nie op jou vraag oor die gedeelte in 1 John 5 reageer nie, dalk verstaan ek nie wat jou eintlike vraag is nie? Dalk kan jy jou vraag net rephrase..?

  Daan jy klink na ‘n versekeringsagent…?

  DW ek weet nie hoekom daar kopiereg oor Bybels gehou word nie…?

  johannes coetzee

  August 26, 2008 at 11:46

 35. Dankie Johannes

  Hoenders – jy bedoel poepolle seker?

  Johannes , regtig ek wens daar was gotte – dink jy hoeveel pret ons op die oordeelsdag sal hê.

  Ek sal daardie 3 gotte wat 1 is maar 3 is wat 1 is maar 3 is ‘n paar lekker vragies vra .

  Mind you

  Antwoord asb ook die gedeelte oor 1 John 5: 6 -8 wat ek op ‘n ander draad gevra het . Ek sukkel ‘n bietjie met die oorsprong van die teks .

  En ja – die Bybel wat jy gebruik het hy ook Kopie-reg in ? Indien wel hoekom ?

  Psss – is jy ‘n Israel Waarheid man

  DW

  August 25, 2008 at 16:44

 36. Johannes

  Jy is NIE ‘n gewone Bybelleser nie. Jy is inderdaad ‘n uiters buitengewone Bybelleser. Tewens, ek is oortuig jy is die mees buitengewone Bybelleser op aarde.

  Wetgewing verbied trustees van alle annuiteitsfondse om enige voordele te betaal voordat die begunstigde 55 jaar oud is.

  Jy weet dit nog nie, maar jy is ‘n baie gelukkige man, veral as jy eers na 21 Mei 2011 55 jaar oud word.

  Wat jou nog gelukkiger maak is die feit dat daar nie ander Bybeliete in Nelspruit is wat aan die 21 Mei 2011 sindroom ly nie, so die eiendomsmark behoort tot dan stabiel te bly. Danksy die swak ekonomie en streng kredietbeheer wetgewing, gaan die appresiasie van eiendomme in Nelspruit laer wees as die inflasiekoers. Jy is voorwaar ‘n gelukkige man.

  Natuurlik, jy sal op 22 Mei 2011 nogtans ‘n paar Rand meer vir jou huis moet betaal. Ek bedoel, hoeveel geluk verwag jy nou regtig? Tel daarby nog hereregte teen 8% op die koopprys tesame met so tussen R10 000 en R15 000 se transportkoste. As jy nie dan genoeg geld het nie, sal daar nog ‘n verband ook geregistreer moet word wat jou nog so tussen R5 000 en R8 000 gaan kos.

  Maar nou ja, hoe het Prof Oosthuizen gesê? “Daar is een ongeskrewe reël in die Suid-Afrikaanse Reg. Dom mense moet swaar kry.”

  Daan Van der Merwe

  August 25, 2008 at 16:21

 37. DW

  Oor daai “gotte” van wie jy met soveel minagting praat het ek net die volgende antwoord…

  (Dan 3:17) As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;

  (Dan 3:18) maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.

  Nie dat ek jou as koning Nebukadnésar sien nie…!

  Die God(e) van die Bybel is nie te vergelyk met die (3) got(te) waarvan jy praat of enige ander godsdiens(te) praat nie.

  Jy laat my skatterlag, veral met jou verwysing na hoe ek my seuns gaan “uitdraai” … hulle is al groot genoeg. Hulle dink ook soms dat ek biekie “koekoes” is. Hulle dink egter dis fine as ons ons huis verkoop en vir twee jaar tot en met die wederkoms terughuur sodat ons die wereld aangaande die wederkoms kan waarsku…! My polisse is almal opbetaald. Hulle wil nie my annuiteite uitbetaal nie…!

  Sjoe weet jy hoeveel hoenners is besig om geld bymekaar te maak vir ‘n oudag wat nooit gaan wees nie…? Dis skrikwekkend.

  DW ek hoop om op 20 Mei 2011 my laaste liter petrol uit te ry, met ‘n kar wat nie meer aan my behoort nie…! Wat jy egter met jou lewe (en die van jou gesin) beplan is egter ‘n saak wat jy met jouself moet uitmaak. Aangesien jy geen gotte het met wie jy die saak kan uitmaak nie behoort dit jou dus nie teveel te steur nie. So jy hoef daarom nie teveel beplanning vir 2011 te doen nie.

  Jy vra meer vra as gelowige Daan…? Ek wonder net hoekom?

  Daan daar is baie ander “Bybeliete” … Asb “dont tag me”…! ek is maar net ‘n gewone Bybelleser wat agtergekom het dat elke “jota” en elke “titteltjie” in die Skrif betekenis het. Ek het aanvanklik soos Elia gevoel, totdat ek agtergekom het dat daar ander ouens is wat dieselfde waarhede uit die Skrif ontdek het…

  (1Ki 19:18) Maar Ek sal sewe duisend in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baäl gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie.

  johannes coetzee

  August 25, 2008 at 14:37

 38. Johannes
  “”””””””””””””Die wederkoms op 21 Mei 2011 is vandag net minder as 33 maande van ons af, vir die christene is dit veral ‘n tyd van selfondersoek…? Meer as ooit tevore…! met die Bybel as enigste gesag As jy wil vasklou aan jou kerk se leringe, die NGB, die Dorste leerreels, geloofsbelydenis, die waterdoop, die broodjie of die kelkie of die beker, ens. is dit jou goeie reg. Ek is genadiglik daarvan vrygemaak. ””””””

  Daar is eending waarvan jy my nie kan beskuldig nie — soos jy klou ek nie aan die kerk se leringe vas nie. Inteendeel ek probeer dit bespot.

  Jy sien , net soos jy is ek ook daarvan bevry . Jy moet nog net van die gotte konsep bevry word.

  Jy sien , terwyl ek nou hier tik toe verskyn ‘n engel aan my en bevestig die wederkomsdatum van 21 Mei 2011. ( ek moet erken dat my aandag ‘n bietjie gedwaal het want die engel (sy ) het die mooiste boobs wat ek nog gesien het , fok en daardie nat deurskynende chiffon nagrokkie beklemtoon nogal die curves, geen wonder dat Jesus sy wederkoms al so lank uitgestel het nie)

  Ok, ek is ook nou ‘n wedergeborene . Halleluja .

  Johannes , ek moet nou beplan vir die wederkoms van 2011. Help my asb.
  Dink jy ek moet my besittings verkoop en in ‘n karavaan/ tent gaan bly . Dit sal my omtrent R 33 000 kos om vir 33 mnde in ‘n karavaanpark te gaan bly . Dit kan ek somer vooruit betaal as my besittings verkoop is. Daar is dan ook geen nut om ‘n voltydse werk te hê nie . Dalk ‘n restaurant joppie as waiter – immers kan ek seker verniet eet , en ‘n bicycle om mee rond te ry .
  Dan sal ek gamble en ook al my versekering kanselleer. Vok , ‘n disprin gebedjie en grandpa kan die meeste siektes gesond kry en ‘n bicycle met ‘n slot benodig nie korttermyn versekering nie.

  So die kos , rekeninge , bank , vervoer , versekering , water en ligte , en akkommodasie is uitgesorteer . As ek ‘n paar nuwe Jeans , tekkies , onnies en T-shirts koop behoort dit seker te hou tot 2011. Ek is seker as ek in die karavaanpark ‘n stukkie grond –10 mx 10 m kan kry behoort ek genoeg groente vir eie gebruik te kan plant net vir incase jy weet .

  Het ek ‘n spesiale – wederkoms pakkie nodig – iets soos ‘n spacepak , om die cosmic rays te keer , wat stel jy voor , is daar al so iets op die mark of sien ek nou ‘n gab hier?

  Johannes – verduidelik vir my hoe jy jou finansiële beplanning tot 2011 doen .

  Do you put your money where your mouth is?

  DW

  August 25, 2008 at 12:25

 39. DW

  Ja.

  Daan Van der Merwe

  August 25, 2008 at 11:35

 40. Pieter

  Is die AGS – die Apestole – nog ‘n sekte ?

  Onse jiiiirreeeee Jeeeeeeeeesus , ons klap onse haaaande en stamp ons voeeeeeete en prys u naaaaaaammmm , Jirrrreeeee Jeeeeeeeesus ons is Apppestoooooooooooole , halleluuuuuuuuuuuuujah . 3 x

  Ons praaaat in taaaaaale en hoooor die naaaaaaaam van die jirrrrrrre in ons ooooore want ons is Apestooooooooooooooooooole hallleluuuuuuuuuuuuuuuuuuja (20 x )

  DW

  August 25, 2008 at 11:30

 41. Johannes

  Jy is die eerste (en sover die laaste) Bybeliet wat ek teëgekom of ooit van gehoor het. Is daar ander Bybeliete ook? En as daar is, is hulle ook nie Christene nie. Ten minste verduidelik dit vir my alles van jou.

  Sterkte…….

  Daan Van der Merwe

  August 25, 2008 at 11:29

 42. Johannes

  Is jy uitverkore ? Het jy papiere om dit te bewys ? Is jy deel van die 144 000?
  Verduidelik vir my hoe jy absolute sekerheid het ten spyte van erfsonde en die uitverkiessing ?

  Volg jy die Sabbat of die Sondag ?
  Is jy gedoop of besprinkel ?
  Hoe betaal jy jou 10- des.
  Is jou voorhuid verwyder ?
  Watte Israel feesdae volg jy ?

  Fok , is jy ook ‘n Israel Visie moroon ? Waar bly Israel vandag ?

  Johannes , ek like dit baie wat jy hier sê . Fok man , maar jy kan ‘n mens laat lag.
  ( Ek hoop regtig nie dat jy kinders het en jou geloof met hulle deel nie , want gefok gaan hulle wees as hulle groot is mind you 2011 is naby )

  DW

  August 25, 2008 at 11:04

 43. Daan

  Ek kan nie iets bespot – soos die gotte – wat nie bestaan nie . Hoe kak kan nou werklik die man op die maan se naam maak .

  Maar die kerk is ‘n ander storie . Hulle bestaan werklik . As jy my nie glo nie – luister net op ‘n Sondag oggend hoe die klokke lui . Hulle kan ek bespot – aaiiii en hoe lekker is dit nie !!!!

  So by the way

  Het jy al die pagan oorsprong van die kerkklok opgesoek?

  DW

  August 25, 2008 at 10:52

 44. Daan

  Dit het in die dae toe Jesus gepredik het nie oor die kwaliteit van prediking gegaan nie. Jesus was tog immers God en het dus volmaak gepreek. Tog het die hoorders nie “gehoor” wat God Self gepredik het nie. Dit het dus gegaan oor die hoorders se geestelike ore wat deur God gesluit was…! Baie min mense is gedurende die tyd van Jesus se prediking gered. Het jy al gedink hoekom nie?

  Hoekom sou daar van die prediking van Jesus vanaf 26 September 29 AD tot en met kruisiging op Vrydag 1 April 33 AD weinig van Sy eie mense tot inkeer kom..? Was dit omdat Sy prediking “gebrekkig” was..? Allermins nie. Nee dit was omdat God die “hoorders” se ore en oë vir die waarhede van Sy Woord gesluit het.

  Daan jy sien die feit dat die joodse volk uit die geslag van Abraham was en hulle besny was volgens al die voorskrifte van die Wet van God het nie ‘n dooie duit bygedra tot hulle saligheid nie. Inteendeel Jesus het hulle as die addergeslag uitgewys…!

  Hoekom is al hierdie voorbeelde van wat in die verlede gebeur het vir ons aangeteken…?

  Jesus kan vandag weer kom predik maar omdat die hoorders in kerke se ore deur God gesluit is, sal hulle nie kan “hoor” of “sien” nie. Die Bybel (die Woord van God) kan vandag ongesuurde (deur die kerke) aan hulle hoorders hardop gelees word, asof dit Jesus is wat Self in die kerke predik sal die woorde op klipharde rots val. Omdat God die hoorders (binne kerke) se geestelike ore vir die Waarheid gesluit het, sal hulle nie kan “hoor” (en gered word) nie.

  As die Woord (Jesus) die christen kerke as die ‘addergeslag” uitwys, wie is ek om te stry. As God die “kandelaar” van sy plek verwyder het, wie is ek om daarteen te argumenteer…?

  DW stry teen die kerk vanuit sy eie denke en vir sy eie redes? Net God en dalk hyself ken sy bedoelinge?

  Al wat ek doen is maar net om te verkondig wat ek in die Woord lees en leer. Noem my dan eerder ‘n Bybeliet omdat ek die Bybel lees en sien dat die skrif aan die muur is. Die skrif is nie net vir die christen kerke as instelling aan die muur nie maar is uiteindelik ook vir diegene wat hulle nie aan die Bybel steur nie ook aan die muur…

  (1Pe 4:17) Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

  Jy sien Daan… soos in die verlede begin God se oordeel nie eers by die heidense volkere of konings nie. God het nie in die verlede eers die koning van Babel verwoes en toe Sy volk Israel daarna vernietig nie. Nee Hy begin altyd met Sy oordeel eers by Sy eie volk en gaan dan oor om koninkryk Satan te vernietig! Dis ‘n genade aksie om aan die mens ‘n kans te gee om tot inkeer te kom. Ongelukkig staan die trackrekord geskrywe naamlik dat die mens, al was hy deel van die uitverkore volk, geensins geneig is om uit sy eie “vir” God te kies nie.

  Soos in die verlede het die “volk van God” (NT kerkestruktuur van vandag) so afvallig geword van Sy Woord dat selfs wereldlinge die afvalligheid kan raaksien….! Diegene wat hulself vandag “christen” noem is diegene wat “blind” en “doof” is vir die Waarheid van die Woord.

  (2Th 2:11) En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

  (2Th 2:12) sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

  Moenie vir my te kenne gee dat hierdie brief van Paulus net aan die gemeente van Thessalonica gerig was nie….?!

  Die wederkoms op 21 Mei 2011 is vandag net minder as 33 maande van ons af, vir die christene is dit veral ‘n tyd van selfondersoek…? Meer as ooit tevore…! met die Bybel as enigste gesag. As jy wil vasklou aan jou kerk se leringe, die NGB, die Dorste leerreels, geloofsbelydenis, die waterdoop, die broodjie of die kelkie of die beker, ens. is dit jou goeie reg. Ek is genadiglik daarvan vrygemaak.

  Aan God (die God van die Bybel) alle eer.

  2011-groete

  johannes coetzee

  August 25, 2008 at 10:35

 45. Johannes

  Uit al jou waansinnige gebabbel kan ek nog steeds nie agterkom of jy ‘n Christen is of nie. Jy spel hierbo “Christen kerkstruktuur” met ‘n kleinletter “c”. Moet ek hieruit aflei dat jy nie ‘n Christen is nie en dat jy dieselfde minagting vir Christus en Sy kerk het as DW? En as jy nie ‘n Christen is nie, hoekom aanvaar jy die die Bybel as gesaghebbend? Of is jy maar net eenvoudig rasend versteurd en neurologies totaal gestrem?

  Jy sien Johannes, dit help nie jy lees net Jer. 9:25 en vra dan die belaglike vraag “Hoe lyk iemand wat “besny” is maar nogtans “onbesnede” is…? Lees ook vers 26 en dan sal jy sien dat Jeremia juis die Israeliete waarsku dat alhoewel die Israeliete, anders as die heidene wie nie besny is nie (die onbesnedenes), wel besny is, maar aangesien hulle net soos die heidene afgode aanbid, is hulle onbesnede van hart en aan God ontrou.

  As jy dan jou verstand, maak nie saak hoe beperk, gebruik, sal jy sien dat jou verwysing na Matt 7:22 totaal verkeerd en onvanpas is.

  So kan ek jou op jou deurmekaar, rasend waansinnige aannames van al die tekste wat jy aanhaal wys, maar hier is nie genoeg ruimte nie en ek het werklik nie die tyd nie.

  Daarom het ek jou al by twee geleenthede aangeraai om ‘n teoloog (nie noodwendig ‘n predikant nie) te vra om jou te help om die Bybel sinvol te bestudeer en reg te verstaan. Hoe dit ookal sy, jy sit nie die pot ver mis nie, jy sit hom vreeslik ver mis. Tewens, die pot is nie eers naby jou nie.

  Het jy dalk in een van jou seldsame “lucridum intervalii” (‘n mediese term vir “helder oomblikke” in gevalle van absolute, rasende waansinnigheid) daaraan geding dat jou siening van die kerk van vandag moontlik verkeerd is? Besef jy dat jy dan vir God deur Sy kerk net so erg bespot en belaster soos DW?

  Probeer net ‘n paar minute helder dink Johannes. In jou eie belang en ter wille van jou eie heil.

  Daan Van der Merwe

  August 23, 2008 at 23:09

 46. Hans dissie tyd vir sit nie bru …. dis tyd vir opstaan, die tyd is min, die dag van “besoeking” het aangebreek…

  (Openb 10:6) en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie;

  (Jer 9:25) Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is:

  Hoe lyk iemand wat “besny” is maar nogtans “onbesnede” is…? Dit klink na dieselfde mense wat asvolg beskrywe word…

  (Mat 7:22) Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

  Dit klink vir my na diegene wat gedink het hulle is “uitverkorenes” is maar dit toe al die tyd nie was nie. Dit het in die dae van Jesus met die volk Israel gebeur, dit kan dus nie ‘n verwysing na hulle wees nie, want die dag van “besoeking” wysheen na die wederkoms. Dit lyk eerder vir my of God deur die mond van Jeremia na diegene verwys wat hulself nog onder die gesag van die kerke (Israel van die nuwe testament) bevind.

  Ek wonder wie het die pot mis mis gesit…?

  Geen wonder God beveel Sy volk om “uit haar uit te gaan”… Wie kan hierdie “mystery” Babilon anders wees as die christen kerkstruktuur …? Die “moeder van die hoere”…!

  johannes coetzee

  August 23, 2008 at 10:58

 47. Johannes, as ek op die pot wou gesit het , sou ek ook “kak” gepraat en dit is duidelik dat jy nie die pot mis gesit het nie.
  Pieter, soos ek Rom 5 v1 tot 21 verstaan, is dit wel dat ek met Christus versoen om aan Sy genade te deel. M.a.w. ek moet my bekeer van my sondige weë en in Sy weë wandel. Dit verwys daarna “toe ons sondaars was” en deur te versoen om soos Christus te lewe, oorwin ons die sonde wat ons so maklik omring. Sou ek in die sonde bly, dan benut ek nie die genade wat ek ontvang het, deur die kruis en dan is Christus vir my ‘n steun des aanstoots, in plaas van ‘n wins. Jesus het nie rondgegaan en sonde gedoen nie en dus moet ons na Sy voorbeeld strewe. Om ons sonde te oorwin, bring lyding mee.
  Ek verskill dus met jou “mog dit troffe” interpretasie van die Bybel en beskou dit as dwaalleer.
  Ek het die sondaar lief, maar nie sy dade nie.
  God is die woord, waarheid, liefde ens. Mag jy en Johan daarin geseën wees, want dan seën God jou.

  Hans Matthysen

  August 21, 2008 at 23:04

 48. Sjoe, dit is jammer om te hoor/lees van Johan Strydom se probleem met die NG MP gemeente,

  Ek is n wedergebore kind van GOD(AGS), en is maar 34 maar het my hele jong mens lewe gesien hoe die kerk( eintlik mense in die kerk dominies pastore leraars,ens), ander mense weens hul geloofsoortuigings, seksuele voorkeure, multi rassige verhoudings, uitkryt as sondaars en direk hel toe vervloek,

  maar my bybel leer my die volgende dit staan geskrywe in ROM 5 V 1-21, dat as gevolg van die sonde van die een(Adam), ons almal in sonde gebore word, maar as gevolg van die een(CHRISTUS) is veel meer bereik JESUS het vir ons sondes gesterf, ons moet net hierdie onverdiende genade ontvang(free of charge).

  Al het die NG KERK sekere voorgeskrewe reels oor indiens opneming, alle werke het maar, maar as jy na die woord kyk toe JESUS sy apostels geroep het, was hulle doodgewone outjies wat visse gevang het nerens lees ons oor hulle vel kleur verhoudings of seksuele voor keure, HY het hulle gevat soos hulle is, maar daar staan ook geskrywe in Jes 18v6 dat ons soos klei in GOD se hande is, HY sal ons vorm en maak soos hy wil, so al die foute wat mense raaksien en wat ons het sal GOD met die pottebakkers proses uithaal,

  Ons moet JESUS se hande en voete wees, maar deur ons enterpretasie van die woord en die dwaalleer van kerke(weereens mense, pastore,leraars,dominies ens) verander, verdof ons sig, ons word blind, in plaas van om vir Johan te omhels en hom lief te hê soos JESUS hom lief het word hy verstoot. Die woord sê dat GOD nie gelukkig is met homoseksualiteit nie soos geskrywe in 1 Kor 6 v 9, maar wie gee ons die reg om teen Johan as regter op te tree en te oordeel, en te probeer oortuig van sonde, slegs die HEILIGE GEES kan dit doen,

  die oordeel kom ons nie toe nie lees Mat 7 v 2, dan praat ons weer, “Love the sinner not the sin”.

  Sterkte ou Johan, ek hoop alle dinge werk vir jou ten goede uit!

  GOD BLESS!

  Pieter Nortje,
  Jeffreysbaai.

  Pieter Nortje

  August 19, 2008 at 15:49

 49. dude, sterkte…
  dis maar al wat ek kan se!

  wil maar net weet

  August 14, 2008 at 22:16

 50. Daan jou dooie doring..!

  johannes coetzee

  August 14, 2008 at 17:48

 51. 1. wil maar net weet said, on August 13th, 2008 at 9:24 pm
  DW, is jy in die gemeente dat jy sulke kommentaar kan lewer?
  wil net dit graag weet?

  Nee , ek nie in die gemeente nie.

  As Elsa Meyer oor RGS – Bie Bybel in ons Lewe – ewe trots kan vertel dat sy god se stem kan hoor , het ek die volste reg om haar bewering te konfronteer. Ek het dit skriftelik gedoen en na meer as ‘n jaar geen antwoord van haar ontvang nie.

  As Moreletapark ewe trots op hulle web kan vertel dat die jirre hulle meegedeel het om ‘n superkerk –mega-gemeente- te stig het ek die volste reg om van hulle te verneem hoe die jirre vir hulle die boodskap gee het .

  As dieselfde web ewe trots vertel hoe die jirre en Bruce Wilkinson die 53 miljoen bymekaar gemaak het om die mega-kerk te bou , het ek die reg om te vra hoekom dieselfde jirre nie ook 53 miljoen vir die plakkers wat langs MP NGK se elektriese drade bly , te gee nie. Iets is” fishy “.

  As die selfde web vertel hoe die jirre die koppie self gelykgestoot het , het ek die volste reg om te vra of die selfde jirre skelmpies afgekom het aarde toe en sodoende sy lang verwagte wederkoms uitgestel het. Dit blyk nou dat die jirre reeds 2 x skelmpies aarde toe gekom het, met Paulus – 15 jaar na sy “kruisinging om ‘n nuwe boodskap te kom verkondig” en om die MP NGK te help bou.

  Moreletapark en Angus is ‘n verleentheid . Ek hoop jy weet nou – Wil maar net Weet

  DW

  August 14, 2008 at 13:35

 52. Met apologie aan Johannes

  DIE VOORTREKKER

  Hy sit op sy perd en hy sien ‘n flap,
  hy sien ‘n muskiet en hy gee hom ‘n klap.
  Die perd vang skrik en spring met ‘n boog,
  die Voortrekker skrik en val op sy oog.

  Daar kom ‘n fisant aan uit die rant;
  die Voortrekker skiet hom dood op die sand.

  Daar kom ‘n tarentaal aan uit die rant;
  die Voortrekker skiet hom dood op die sand.

  Daar kom ‘n luiperd aan uit die rant;
  die Voortrekker skiet hom dood op die sand.

  Daar kom ‘n Zoeloe aan uit die rant;
  die Voortrekker skiet hom dood op die sand.

  Zoeloe, luiperd, tarentaal, fisant,
  almal in ‘n ry dood op die sand.

  Daan Van der Merwe

  August 14, 2008 at 13:11

 53. Ja! Dis waarvoor ek bang was…….

  Daan Van der Merwe

  August 14, 2008 at 13:00

 54. DW en Nathan is kop in een mis
  Hans sit die pot ook ver mis
  en wil maar net weet
  die hitcounter stil
  ‘n monoloog uit twee mond
  nathan e of is dit bond
  die kerk lê verwoes
  en ou dirkie die koes
  as ons verder gaan soek
  gaan ek vloek
  soos dw of daan
  als in nathan se naam

  moet regtig nou gaan

  johannes coetzee

  August 14, 2008 at 11:53

 55. DW, is jy in die gemeente dat jy sulke kommentaar kan lewer?
  wil net dit graag weet?

  wil maar net weet

  August 13, 2008 at 21:24

 56. DW, soos jy uitvaar, blyk dit, jy is reeds in die asblik

  Hans Matthysen

  August 13, 2008 at 21:17

 57. Moreletapark NG KERK is die hoof sekte in die NG mandjie.

  Daar in Moreletapark ,
  dis daar waar die jirre self die koppie platgestoot het en vir Dirkie vd Spuy na die C –class showrooms gelei het ,
  is daar waar die plakkers agter die geëlektrifiseerde drade en 8 voet hoe mure gehou word ,
  is daar waar Bruce Wilkinson 53 miljoen van die jirre ontvang het ,
  is daar waar Bennie Mosterd die fokking duiwel ontbloot het en
  is waar Elsa Meyer die stem van god kan hoor . ( Ek dink eerder dat haar koppie fluit.)

  Moreletapark NG Sekte se inkomste hou die hele kakspul aan die lewe – bel maar vir Piet Strauss. Sonder Moreletapark val die hele piramideskema inmekaar.

  Nathan , Godsdiens kan nie verander nie. Godsdiens , in die geval die NG Kerk is ‘n vergaderplek vir ‘n spul baie siek fokops.

  Mind you dit is wat Piet Strauss oor die tema te se het.
  Die NGK se standpunt oor Gay-huwelike is bekend naamlik dat dit onSkriftuurlik is. Bybels gesien is die huwelik net vir ‘n man en ‘n vrou en die NGK glo dat gayverhoudinge of -huwelike nie ‘n plaasvervanger daarvoor is nie…. Julle word nie outomaties uitgesluit of onder tug of sensuur geplaas nie. Die plaaslike gemeente moet die saak in die lig van bg hanteer.

  Sien die laaste sin dan kan jy mooi sien hoe slapgat die Moderator is om sy bek te rek.

  Godsdiens hoort in die asblik , en dominees , priesters en pastore behoort van swendelary en bedrog aangekla te word. ( die brandstapel sou meer gepas wees om die fokkers finaal uit die samelewing te verwyder)

  DW

  August 13, 2008 at 14:56


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: