Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die Imoreletapark Uitspraak

with 21 comments

Die hof se boodskap aan die kerk is eenvoudig: die gesag waarop jy jou beroep om te doen wat jy doen is ongeldig. Punt. Die kind se naam is Wit Willem.

Die kerk se gedragsreëls is ontleen aan ‘n dokument waarvan slegs kopieë van kopieë van kopieë van hangeskrewe kopieë beskikbaar is. Die brondokumente is honderde jare jonger as die oorspronklike teks. Die tekskritikus Bart Ehrman vra tereg: hoe kan ons weet wat die woorde van die Nuwe Testament beteken as ons nie eens weet wat die woorde ís nie?

Bronstydperk mitologie en Superman-sprokies van die jaar nul het geen plek in die 21ste eeu nie. Behalwe dat dit bruikbare letterkunde is. Ons kan net sowel elke Sondag in ruim geboue saamkom en uitroep: “All hail Macbeth, hail to thee, Thane of Glamis! All hail Macbeth, hail to thee, Thane of Cawdor! All hail Macbeth, that shalt be King hereafter!”

En orreliste wat nie steek soos Lady Macbeth nie summier afdank.

Nota:
Ek meen dit was Lady Macbeth en nie Macbeth nie, wat Koning Duncan vermoor het. Macbeth het waarskynlik probeer om die moord te pleeg, maar hy kon nie. Vroulief het die doodsteek gegee. Ai, die Letterkunde! Soveel mense, soveel menings.

Advertisements

Written by Nathan Bond

August 29, 2008 at 13:31

21 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. DW, is jy net onnosil of hou jy jou net onnosil? Jy sê, ons het nie sonde en ek het jou maar net daarop gewys, dat mens moet eers jou sonde erken, voordat jy dit kan oorwin.
  God se wil is ook, dat geen siel verlore gaan.

  Hans Matthysen

  September 11, 2008 at 19:56

 2. DW!! More.

  God se wil is dat ons Hom moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand en met al ons kragte, en ons naaste soos onsself. En dis juis goddelose bliksems soos jy wat dit vir my moeilik maak. (Oukei, OUKEI!! Dis net ‘n grappie!!!!!!!)

  En voor jy my nou kak byt oor “hart” en “siel”, weet net dat “my doom wat dieselfde kak as Angus praat, net met ‘n ander sousie”, onlangs oor drie verskillende Sondae, oor die begrippe “hart”, “siel” en “verstand” gepreek het.

  So, laat waai!

  Lekker dag.

  Daan Van der Merwe

  September 5, 2008 at 08:41

 3. Hans Matthysen said, on September 4th, 2008 at 9:54 pm
  DW, ‘n drankverslaafde kan genees word.

  Wat het ‘n drankverslaafde met mowwe uit te waai ?

  Kan jy genees word van heteroseksuele seks ?

  Daan

  Wat is die wil van God ?

  DW

  September 5, 2008 at 07:02

 4. DW, ‘n drankverslaafde kan genees word, mits hy kan erken dat hy ‘n drankprobleem het. Jy is blykbaar nog blind, ten opsigte van, wat sonde betref en omdat ek bereid is om ander te vergewe, word myne ook vergewe, dus, in daardie opsig, kan jy reg wees.

  Hans Matthysen

  September 4, 2008 at 21:54

 5. Verkeerd Dirk. Elke mens word in sonde ontvang en gebore. Ek en jy is sedert ons geboorte sondaars. Daarom is die lewe van ‘n Christen paradoksaal: Hy moet die hele tyd, as gevolg van sy sondige natuur, daarteen stry om nie volgens sy sondige wil te lewe nie, maar volgens die wil van God.

  Dit maak mos vir jou sin, nê Dirk?

  Daan Van der Merwe

  September 2, 2008 at 11:29

 6. Hans

  “””Ons almal se strewe behoort te wees, om die sonde te oorwin.”””

  Huh — dude , sonde ?

  Ek het geen sonde nie. Jy ook nie – besef dit net .

  Dirk West

  September 2, 2008 at 08:27

 7. Ek dink nie die uitslag van die hof was verkeerd nie, want Jesus jaag nie sondaars weg nie, anders sal niemand in die kerk kan oorbly. Wie van ons is sonder sonde? Die hof het nie die gesag van die Bybel ondermyn nie en in teendeel, is die gesag van die Bybel gehandhaaf. Sou seksiëule teistering plaas gevind het, het die kerk ‘n saak gehad, anders nie. Hiermee regverdig ek nie die sonde nie en ek oordeel ook nie die sondaar nie. Ons almal se strewe behoort te wees, om die sonde te oorwin.

  Hans Matthysen

  September 1, 2008 at 21:47

 8. Johnny

  Lekker man lekker , ek ken daai tekste .

  Wie is die Jirre – Here

  2000 Years Late
  The second coming of Jesus

  Twenty centuries of Christians have drawn strength from these words and looked hopefully for the signs. Some have looked forward to it in anticipation of their own vindication and exaltation to glory, while others have anticipated it for less savory reasons, such as their belief that God will destroy their enemies and those whom they hate.

  All, however, have shared in the belief that the second coming was just around the corner, even that they themselves would live to see it.

  Over the last two thousand years, for example, the apocalypse has variously been forecast to occur in 247, 365, 500, 848, 992, 1184, 1290, 1335, 1524, 1603, 1716, 1763, 1792, 1805, 1843, 1844, 1845, 1878, 1910, 1914, 1936, 1945, 1952, 1969, 1981, 1982, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, and more.[2] Reliable reports indicate that none of these predictions came to pass.

  Johannes

  Hierdie sinnetjie is net vir jou Johannes , daarom wil ek so graag met jou op die 23 de Oktober 2011 praat. Ek wonder net watse lawwe verkoning jy dan gaan hê ?

  Notwithstanding such failures, today apocalyptic hysteria is stronger than ever in mainstream Christianity.

  En hierdie een

  “Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.” –1 John 2:18 (KJV)

  Fok hoekom gesels jy nie oor die teks nie .

  DW

  September 1, 2008 at 16:34

 9. DW jy klou meer vas aan die “artikels” as die normale kerkganger…! Let go man en lees net die Bybel…

  (1Th 4:15) Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

  (1Th 4:16) Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

  (1Th 4:17) Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

  (1Co 15:51) Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

  (1Co 15:52) in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

  (1Co 15:53) Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

  (1Co 15:54) En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

  johannes coetzee

  September 1, 2008 at 13:54

 10. Daan

  Hier is jou 3 gotte wat 1 is maar 3 is wat 1 is.
  Om Art 8 te verstaan moet jy uitverkies wees , fok dis seker daarom wat ek dit nie kan verstaan nie.

  Fok almal kan seker nie uitverkies wees nie …of hoe?
  Jy en Johannes kan beslis geëerd voel om deel van die ‘elect’ te wees.

  Artikel 8

  GOD IS EEN IN WESE EN ONDERSKEIE IN DRIE PERSONE

  Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in ‘n enige God, een enige Wese,
  in wie drie Persone is, naamlik
  die Vader en
  die Seun en
  die Heilige Gees

  wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie.

  Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie,

  aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het,

  deur sy eienskappe op so ‘n wyse onderskei dat hierdie drie Persone slegs een enige God is.

  Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun

  en die Seun nie die Vader is nie;

  eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie.

  Nogtans is hierdie Persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie.

  Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun.
  Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie,

  want al drie is van gelyke ewigheid in een en dieselfde Wese.

  Daar is nie ‘n eerste of ‘n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid.

  Hierdie is Art 18 – Die uitverkiesing — wat ‘n potkak.

  Lees mooi , dit is meer dubbelsinnig as die trinity kak.

  Artikel 16
  DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD
  Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, Hom betoon het soos Hy is, naamlik barmhartig en regverdig.

  God is barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy uitverkies het,

  uit hierdie verderf trek en verlos;

  God het hulle, uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here.

  God is regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp het.

  Aangesien die 3 gotte een is ,—- het god sy baadjie gevat en gefokof toe sy seun liewe Jeeeessus op die kruis geklim het. Waar was god toe , en die HG ???, —-waar was die een gotte toe liewe Jeeeeesus op die kruis geklim het ?

  Met die wederkoms – Johannes – gaan liewe Jeeeesus alleen kom of gaan die godheid ( die 3 gotte wat 1 is) saam kom ?

  Jy sien ek vistaan dit nie so mooi nie — ek vistaan nie die kak wat julle soos soetkoek opeet nie .

  Kan jy ook die uitverkiesing en trinity ‘n bietjie aan my verduidelik.

  Bv.

  DW

  September 1, 2008 at 10:57

 11. 🙂 LOL 🙂

  Ek moet se: Julle manne doen goed! As ek my geloof verloor is daar een doos minder aan die buitekant van die konsentriese sirkel, eh? Ek hoop regtig dis die enigste rede hoekom julle my so kak byt.

  DW, nee man! En net toe ek begin dink het jy begin bykom!! Ek glo nie in 3 gotte nie.

  “Drie Persone maar tog EEN (one) (un) (eintz) (uno) in Wese.” Reg? Jy het nou die dag arts. 28 en 29 van die NGB so mooi aan Johannes voorgehou, onthou jy?

  Daan Van der Merwe

  August 30, 2008 at 11:48

 12. DW

  Ja, inderdaad, dis drie. Sedert Athenagoras die Triniteit in 177AE geskep het.

  Nathan Bond

  August 30, 2008 at 10:08

 13. I just believe in one fewer god than you do

  Nathan , met respek — dis 3 gotte wat hy moet koebaai se.

  DW

  August 30, 2008 at 09:07

 14. Nathan

  Dit is nie ‘n kwessie van “daardie laaste tree” nie. Ek het by verskeie geleenthede hier geskryf waarom ek ‘n gelowige is. Ek se weer: Die dag as daar darem net ‘n mate van konsensus tussen wetenskaplikes is dat ‘n Bonatuurlike Mag nie betrokke was by die skepping van die mens en die plaasvind van die oerknal nie, was ek ‘n gelowige.

  Daar is meer as 2,5 miljoen websites oor die evolusie/skepping debat (as ek die Google search results reg verstaan) en ek is besig om almal krities te lees. (oor die “krities” kan jy my glo of hoef jy my nie te glo nie).

  Lekker dag.

  NS. Jammer vir julle manne daar in die Kaap. Die “gees” op Loftus was gisteraand aansienlik beter as op 19 Julie hierdie jaar.

  Daan Van der Merwe

  August 30, 2008 at 08:10

 15. Daan

  Ek kom gewoonlik baie goed oor die weg met Asterix fans.

  Ek lees altyd jou bydraes – ek lees élke bydrae op hierdie blog aandagtig – en ek wonder wat dit sal vat om jou daardie laaste treë te laat gee.

  Stephen Roberts het die woorde en gedagtes van verskeie mense, onder andere Ingersoll en Bertrand Russell, mooi saamgevat hiermee: “I contend we are both atheists, I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours.”

  Nathan Bond

  August 30, 2008 at 06:20

 16. Nathan

  Toe ons destyds van die pagan gode gepraat het, het dit my herinner aan “Asterix and the Soothsayer”. Dit was moerse snaaks. Ek besef hierdie blog is nie ‘n joolblad nie, maar kan ek asseblief net ‘n klein deeltjie van daai storie quote?

  Die storie begin mos waar ‘n hewige storm deur die Galliese dorpie woed en al die inwoners kruip saam in chief Vitalstatistix se huis weg. (Die Galiers het net een vrees en dit is dat die hemel op hulle koppe gaan val, “an event which seemed emminent as a terrible storm was raging through the village.”

  Intussen het hulle na hulle hoofgod, Toutatis, verwys en ook na hulle gode van siekte, die doderyk, genesing, beskerming en jy noem hulle. (Ek het ongelukkig hulle name vergeet) Die Galliers het geen tekort aan gode gehad nie. “More than 500 rubbed shoulders in their parthenon.”

  Terwyl die storm op sy hewigste was, kom ‘n soothsayer daaraan en se vir chief Vitalstatistix: “The gods are aware of your distress and they have sent me here to comfort you.”

  Ou Vitalstatistix het hierdie soothsayer, wie natuurlik ‘n swendelaar was, so gekyk en gese: The gods must have suffered a brainstorm under the influence of the godess Mania.” Obelix vra toe vir Asterix: “Ever heard of her?” en Asterix antwoord: “No, she must be one of the lunatic fringe!”

  Daan Van der Merwe

  August 29, 2008 at 20:15

 17. Johannes

  “… het die hof die gesag van die Bybel ongeldig verklaar…?”, wil jy weet of ek sê.

  Nee, die hof kan nie die Bybel se gesag ongeldig verklaar nie – die Bybel hét geen gesag om ongeldig te verklaar nie, behalwe die gesag wat mense kies om die Bybel te gee; behalwe die gesag wat die Bybel het omdat mense kíés om die Bybel gesag te gee.

  Die hof sê maar net dat in die 21ste eeu ons ons nie te veel moet steur aan Bronstydperk snert wat met die onkunde en vrees van die Middeleeue besmet is nie.

  Nathan Bond

  August 29, 2008 at 17:42

 18. Jissis Daan jou biellie !!!!!

  Fok jy haal die woorde uit my mond .

  Elsa Meyer , sy kan god se stem hoor — fok my .

  Well done Daan. Dit lyk my sy het na die verkeerde gotte se stemme geluister .

  DW

  August 29, 2008 at 16:55

 19. Nathan het die hof die gesag van die Bybel ongeldig verklaar…?

  Dis die mees subtiele verdraaiing van die Waarheid wat ek in my kort internetloopbaan teegekom het…! Wow iets gee my die indruk dat jy vir ‘n nuusblad werk.

  Die kerkstrukture het vandat God hulle op 21 Mei 1988 uitgespuug het, elk hul eie “do-it-yourself-gospels” (met die Bybel ondergeskik daaraan) geskep. Die resultaat is dat hulle geensins meer die beskerming van God geniet nie.

  Die volk (kerkstruktuur) het al van die dae van Moses af gesukkel om agter te kom of die HERE in hulle midde is of nie. Waarskuwings van die ware getuie (moses wat die Wet van God verteenwoordig het) tenspyt.

  (Num 14:42) Moenie optrek nie, want die HERE is nie in julle midde nie—anders word julle verslaan voor julle vyande.

  Die HERE het op 21 Mei 1988 die kerkstruktuur “uitgespuug”. Toe Hy die “kandelaar” op daardie dag van sy plek verwyder het, was die Satan maar alte gewillig om homself as God voor te doen.

  Hulle sukkel nog steeds om agter te kom of God in hulle “midde” is of nie. Waarskuwings van die ware getuie (Die Bybel) ten spyt.

  Nathan jy kan jou Hebreeus-griekse afrikaanse aksent kwalik wegsteek…!

  johannes coetzee

  August 29, 2008 at 16:41

 20. “… in duidelike Afrikaans, met net ‘n effense Arameëse aksent…”!?

  Allamagtag, Daan!

  Well said, sir. Xyresic, even, what.

  Nathan Bond

  August 29, 2008 at 14:55

 21. Ek weet dit klink “corny”, (sorry!) maar ek kon van die begin af vir Moreletapark gesê het hulle het nie ‘n saak nie. Die Arbeidsreg en die Grondwet is duidelik. Jy kan nie iemand “fire” sonder ‘n dissiplinêre verhoor nie. En as ENIGE werkgewer (ook die kerk/’n sekte) se dissiplinêre kode teen homoseksuele diskrimineer, is dit onkonstitusioneel.

  Ek het vroeg vanoggend vir Elsa Meyer gebel om haar te vra of hulle kranksinnig was om Mnr Strydom se eis in die eerste plek teen te staan. Jy gaan my nie glo wat haar antwoord was nie, Nathan. (Mind you, jy sal my glo maar DW gaan definitief nie.)

  Haar antwoord was: “Mnr Van der Merwe, ons prokureurs het ons van die begin af aangeraai om die eis te betaal maar God het vir my in duidelike Afrikaans, met net ‘n effense Arameëse aksent, gesê dat ons die eis moet opponeer in die hof.”

  DW, bel haar self as jy my nie glo nie. (Jy glo my in elk geval fokken nooit…….. )

  Daan Van der Merwe

  August 29, 2008 at 14:00


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: