Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Creationism… not again!

with 21 comments

Creationism has raised its mendacious head yet again – and in the Royal Society!

Science and technology editor of The Observer, Robin McKie, reported in Creationism call divides Royal Society (September 14, 2008) that two Nobel prize winners – Sir Harry Kroto and Sir Richard Roberts – have demanded that the Royal Society sack its education director, Professor Michael Reiss. The call, backed by other senior Royal Society fellows, follows Reiss’s controversial claim last week that creationism be taught in schools’ science classes.

Reiss, an ordained Church of England minister, has since alleged he was misquoted. Nevertheless, several Royal Society fellows say his religious views make him an inappropriate choice for the post.

Believers in God have no place in science institutions!

Zoologist Richard Dawkins, a Royal Society fellow, said: ‘A clergyman in charge of education for the country’s leading scientific organisation – it’s a Monty Python sketch.’

Would not our world be a much improved place if people who believe the nonsense of gods and devils would confine their idiotic statements to mosques, synagogues and churches!

Creationism is absolute bloody nonsense and children should never be encouraged to take it seriously. Nice story though! About a friendly god making things by speaking and using clay to make people. Then the amicable god gets pissed at the people for stealing his precious fruit and we have the panoptic world view of a “God” who allows the most horrible things to happen to his children he loves soooo much. Do tell the story in kindergarten, along with the great stories of Egyptian and Norse and Greek and Roman and other mythology. But don’t teach kids that they should take this drivel, this folderol, seriously!

Related articles: Science & Religion; Science & Religion – a debate; Suffer little children; Yes, do teach creationism in school!; Evolusie kelder teologie.

Online comments: Our scientists must nail the creationists

Advertisements

Written by Nathan Bond

September 14, 2008 at 08:58

21 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. DW, raadpleeg ‘n verklarende woordeboek.

  Hans Matthysen

  September 24, 2008 at 21:07

 2. Hans

  Wat is ‘n heiden?

  DW

  September 24, 2008 at 07:33

 3. Bewilderbeast, jou skrywe hierbo van 22 Sept. 08, 9,39pm is baie goed en ek het werklik geniet om dit te lees.

  Johannes, soos die Galilea se manne, kyk jy ook op, net soos die rook wat op gaan, wanneer hulle die koper slang aanbid. Jy val dis onder dieselfde groep, wat God haar, as die moeder van die hoer sien.
  Galilea beteken ” streek van die heidene”.

  Tragies… o so tragies.

  Wanneer gaan die mensdom ooit leer…?

  Hans Matthysen

  September 23, 2008 at 23:38

 4. Daan

  Ek het ‘n vermoede hulle gaan meer bereik as diegene wat die kerkstrukture vir 1955jaar “bestuur” het en nog steeds nie eenstemmigheid oor die “waterdoop” kon kry nie. Dit terwyl dit net moes dien as ‘n teken wat heenwys na die Ware Evangelie, die Bybel.

  Na 1955jaar van kerkgeskiedenis en ‘n duur “bloedspoor” van die profete kom maak hulle dieselfde foute wat die klomp Israeliete met die koperslang in die dae van Moses gemaak het. Hulle het van die “teken” Evangelie gaan staan en maak.

  (2Ki 18:1-4) En in die derde jaar van Hoséa, die seun van Ela, die koning van Israel, het Hiskía, die seun van Agas, die koning van Juda, koning geword. Vyf en twintig jaar was hy oud toe hy koning geword het, en nege en twintig jaar het hy in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Abi, ‘n dogter van Sagaría. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die HERE net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het, stukkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op dié dae daarvoor offerrook laat opgaan het; en hy het dit Nehústan genoem.

  Wanneer die wederkoms op 21 Mei 2011 plaasvind… slaan die Koning van die Konings elke doopbak, elke wynkelkie, en elke “broodkrummel” stukkend…! Want die kerke en kerkstrukture het vanuit die Bybel, dit wat moes dien as ‘n herrinerings “teken” hulle eie “diy-gospels” gemaak.

  Dis geen wonder dat God haar nou as die moeder van die hoere sien nie.

  Ek het sommer baie meer respek vir my skoonma… al het sy al punte gestuur.

  Tragies… o so tragies.

  Wanneer gaan die mensdom ooit leer…?

  johannes coetzee

  September 23, 2008 at 13:24

 5. Mnre Bond, Tester en Bewilderbeast

  Julle laat my dink aan die drie swaers wat in die kroeg gesit het en vir mekaar vertel het hoe kak hulle skoonma is.

  Ek dink nie hulle het veel bereik nie…..

  Daan Van der Merwe

  September 23, 2008 at 08:24

 6. Hmmm I’ve read the links on the Good Professor. Looks like he’s trying to have it both ways (but then ‘e would, wouldn ‘e?).
  He’s lucky they’re only calling on him to stand down. A choirboy who stepped out of line thus would be made to bend down . .

  bewilderbeast

  September 22, 2008 at 22:04

 7. Ja, but give the Big Guy a break, it was the fruit of KNOWLEDGE they stole.
  We can’t have the little fuckers gaining KNOWLEDGE!
  They must roast in hell, there’s nothing else for it.

  We stole some mere earthly apricots in the Free State moons ago and the owner was pissed off and said some nasty things and lo! it came to pass our stomachs cramped and a foul smell emanated forth and justice was done and he saw that it was good. Blerrie kinders that don’t know THEIR PLACE! That fruit was there to drop off and rot (no monkeys in Vrystaat) and not to be eaten by rapscallions! It was HIS. HIS! Alone.

  Like that knowledge.

  (PS: this was a parable)

  bewilderbeast

  September 22, 2008 at 21:39

 8. Jaaa, mnr Tester… ‘n wyse man het eenmaal vir my gesê ‘n slim man is iemand wat weet vir wie om te vra. Is.

  Nathan Bond

  September 17, 2008 at 21:55

 9. Nathan, typo’s happen and is no real train smash.
  I suspect, that spirituality you do claim to understand, may differ from my understanding of the same. Debate is therefore good and can bring us all, to a greater understanding.

  Hans Matthysen

  September 17, 2008 at 21:09

 10. *Bows deeply*

  My dear Mr Bond,

  It always pleases, making the most of an opportunity, if nothing else, to send some business Google’s way.

  😉

  Con-Tester

  September 17, 2008 at 19:50

 11. My dear Con-Tester

  So very well said, my dear sir. And so immaculately qualified!

  Mine soul rejoices.

  Nathan Bond

  September 17, 2008 at 18:31

 12. Hominem unius libri timeo.” — Aquinas. And not in Clarence Brown’s sense, either.

  Con-Tester

  September 17, 2008 at 17:33

 13. Johannes

  Nét 140 weke!?

  Nooit gesien nie!

  As ‘n rêrige móérse hemelklip ons nie tref nie, het ons nog so 5 miljard jaar oor. Dan is ons son kapoet en dan is dit… wel, dan is dit nag.

  Ons sal waarskynlik selfs ‘n supervulkaan – selfs Yellowstone – kan oorleef.

  Jou “God” gaan nie opdaag nie. Hy het hierdie blougroen rotsie wat ons huis noem nie gemáák nie; hy kan dit ook nie vernietig nie.

  Toemaar Johannes, teen November 2011 sal die profete wel ‘n rede hê waarom “God” ándermaal sy kinnirs gedrop het. Dan wag ons maar vir die vólgende “einde”. Maar onthou: ons het nog so 5 miljard jaar. (Ek is darem bly dis nie 5 miljoen jaar nie! Sjoe!)

  Nathan Bond

  September 17, 2008 at 17:23

 14. Kalmeer bru… kalmeer

  Dis noggie die einde nie, daars nog 140weke wat eers moet verbygaan.

  (Mal 3:17) En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.

  (Mal 4:3) En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.

  God gaan weer skep…. nog in ons tyd!

  Lees bru lees…! Asseblief!!!

  johannes coetzee

  September 17, 2008 at 15:59

 15. Johannes

  Jy is seker te foking vlak om agterkom te kom watse kak jy hier skryf .
  ***** “In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.*****

  Hoekom lees jy nie jou foking Bybel nie- fok tog . Hoekom lees jy nie wat die Bybel oor die skepping sê nie ?

  Kan jy nie die konflik met die skepping en jou woorde van hierbo raaksien nie? Fok dan het ons nog nie by Genesis 2 uitgekom wat in kontras hiermee staan nie.

  Johannes , jy is ‘n foking dom doos . Jissis tog Johannes , jy kan mos lees en skryf , gebruik jou verstand .

  DW

  September 17, 2008 at 14:23

 16. Hans

  I suspect a typo in your comment of 9:51 above.

  Yet you are right. I am still in the dark about “spiritual things”. But it ain’t the things about spirituality I don’t understand that bother me; it’s the things about spirituality I do understand, to annex a phrase of Mark Twain.

  My offensive language, as I have explained many times before, is calculated to communicate my consummate contempt for religion.

  Nathan Bond

  September 16, 2008 at 22:19

 17. Nathan, not all Christian religions reject ceationism and should you not realise that yet, then you are the greater idiot. Your offensive language you insist on, only reveals your lack of understanding of religion. In other words, the earth, upon which the sower sows the seed (word), is still void and without form and darkness is on the face of the deep. You therefore are still in the dark, regarding the spiritual things.

  Hans Matthysen

  September 16, 2008 at 21:51

 18. Die hoeksteen van evolusie is die oneindige reeks aannames wat die mens maak vanuit die kennis wat hy waarneem in sy “eet” van die boom van kennis van goed en kwaad. Die mens ontdek maar net wat alreeds was en projekteer sy waarnemings hetsy terugwaarts (die verlede in)of profeties voorwaarts (die toekoms in).

  Die mens is dus niks anders as “ontdekkers” nie…

  Omdat die mens (ontdekkers) nie oor al die kennis beskik waaroor die Skepper beskik nie raak sy aannames mettertyd vir hom “gospel”…! Hulle het na my mening selfs “groter” geloof in hulle eie aannames as wat sommige christene geloof in die feit dat God die Skepper van die hemele en aarde was deur net te spreek…!

  Dit wat die Almagtige Skepper in een oogwink geskep het lyk noodwendig vir die ontdekker van die skepping soos een ma se ontploffing….! Omdat die ontdekkers egter meer geloof het in sy eie aannames as in die bestaan van ‘n Skepper God (intellegente Designer en Creator)raak hy die skepper van sy eie god, ‘n god wat hy kan buig en vorm soos hy wil en ‘n god wat sy eie tydsdimensie soos 13,7 miljard jaar het.

  Die ontdekker hou egter nie daarvan om die eer van sy ontdekking met die Skepper daarvan te deel nie…! Die ontdekker wil tog maar alte graag sy eie naam aan dit wat hy ontdek het koppel, en strek die eer vir sy ontdekking soms veel wyer as die eer wat die Skepper daarvan toekom. Die ontdekker claim soms soveel eer en praat hy met soveel gesag oor sy ontdekking dat ‘n mens soms die indruk kry dat hy die “skepper” daarvan was…!

  Daar is vir my nie mooier woorde as juis die volgende woorde nie.. “In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.”

  Ek dink die meeste “ontdekkers” weet vanwaar hierdie woorde afkomstig is. Dis nou te sê as die “ontdekker” nie dalk daarop aanspraak maak dat hy die skepper van die lig is nie…!

  Hoe dan nou anders?

  johannes coetzee

  September 15, 2008 at 09:18

 19. P.G. TIPS wrote (September 14th, 2008 at 5:46 pm):

  The Bible is not a science book & should not be treated as such.

  Unfortunately, those of a creationist bent, whatever its particular stripe, will not agree with you – to the point of vehemently disagreeing.

  P.G. TIPS wrote (September 14th, 2008 at 5:46 pm):

  Lets [sic] remember also that children need to be taught not to swear, something a science book obviously can’t do !

  Is this meant to imply that morality comes to us via the bible? If so, the implication is hardly defensible.

  defollyant

  September 14, 2008 at 20:28

 20. There is no way I shall ever address the idiocy that is creationism and religion in language other than profane. Religion can not be discussed in non-offensive words.

  Nathan Bond

  September 14, 2008 at 18:09

 21. The Bible is not a science book & should not be treated as such. Lets remember also that children need to be taught not to swear, something a science book obviously can’t do !

  P.G. TIPS

  September 14, 2008 at 17:46


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: