Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Welgedaan dr. Boesak!

with 15 comments

Dr. Allan Boesak se bedanking uit alle posisies waarin hy verkies is om die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) te verteenwoordig is prysenswaardig!

(Boesak het hom in ‘n golf van weerstand vasgeloop nadat hy as sameroeper die verslag van die taakgroep oor homoseksualiteit voorgehou het. Die aanbevelings het onder meer ‘n volledige aanvaarding van gay lidmate, gay predikante op die kansels, gay huwelike en die aanneming van kinders deur gay pare ingesluit. Dié aanbevelings is op onder meer die Belydenis van Belhar gegrond.)

Die Belydenis van Belhar gaan inderdaad nie net oor rassekwessies nie, maar oor geregtigheid, menslikheid, versoening en eenheid. En die situasie van gays in die kerk is inderdaad ten diepste een van ongeregtigheid. Wie dus Belhar omhels moet noodwendig gays omhels en onvoorwaardelik aanvaar, veral ook gesien in die lig van wetenskaplike bewys dat homoseksualiteit nie ‘n arbitrêre keuse is nie, maar ‘n biologiese gegewe.

Welgedaan, dr. Boesak. Welgedaan! Jou bedanking is ‘n opspraakwekkende standpunt wat nie geïgnoreer kán word nie!

In skrille kontras met Boesak se dóén is die moderatuur van die NGK Wes- en Suid-Kaapland die ene “diepe teleurstelling” en “diepe oortuiging” en “diepe versugting” en pis hulle elke nag hulle beddens nat oor die hartseer situasie dat die kerkherenigingsproses voorlopig opgeskort is…

Die VGK wil hê die NGK moet Belhar aanvaar, onder andere as bewys dat die NGK diskriminasie (Apartheid) verwerp. Maar die NGK diskrimineer stééds – teen gays! En nou diskrimineer die VGK óók teen gays!

Die godsdiens. Fôk! Was ek maar skerp genoeg om hierdie kakspul te kon begryp.

Advertisements

Written by Nathan Bond

October 4, 2008 at 09:27

Posted in Religion must go!

Tagged with , , ,

15 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Secular. (See defs. 1, 2 & 4)
  Welfare. (See defs. 1a & 1b)

  Con-Tester

  October 22, 2009 at 08:56

 2. Con-Tester and Nathan, you have failed, as the greater percentage of members involved in the mentioned, are religious.

  Hans Matthysen

  October 21, 2009 at 22:01

 3. Jy vra vir een, Hans Matthysen. Hier’s vir jou vyf sekulêre welsyns instansies. Met ’n bietjie Google-krap sal jy seker nog baie meer kan uitgrou.

  Doctors Without Borders

  Committed Communities Development Trust (CCDT)

  Society of Friends of the Sassoon Hospitals (SOFOSH)

  Manipur Network of Positive People (MNP+)

  The Royal British Legion

  Con-Tester

  February 5, 2009 at 22:19

 4. As ek hier in die rede kan val, ‘seblief… ateïste “organiseer” nie juis in groepe nie. Maar daar is natuurlik ‘n paar…

  Soos Dan Barker dit stel: “(We) do not join hands every Sunday, singing, “Yes, gravity is real! I will have faith! I will be strong! I believe in my heart that what goes up, up, up must come down, down, down. Amen!”

  Maar daar is baie ateïste in Rotariër- en Lions klubs, byvoorbeeld. En mense soos George Soros, Warren Buffet en Richard Branson tel onder ateïste.

  Nathan Bond

  February 5, 2009 at 22:00

 5. Con-tester, noem een (regerings uitgesluit) nie gelowige of atiëste organisasie, wat hulle self vrylik verbind tot welsyns aksies.
  Ongeveer elke Christengeloof het welsyn aksies.

  Hans Matthysen

  February 5, 2009 at 21:32

 6. Hans Matthysen wrote (8 Nov 08 at 10:43 pm):

  Con-tester, daar is baie bewyse, van goeie dade, van gelowiges en ek het nooit te kenne gegee, dat mens moet ‘n gelowige wees om goeie dade te doen.

  Dieselfde is ook waar van ongelowiges wat beteken dat geloof nie beduidend is nie wat die doen van goeie dade betref. Dit is juis my punt.

  Hans Matthysen wrote (8 Nov 08 at 10:43 pm):

  Jy is blykbaar nie in staat om bewyse te lewer, wat my twyfel kan wegneem. Die punt is nie opgehaal, ten doel om self-streel nie, maar nou dat jy dit noem, dink ek Christenne kan gerus goed voel daaroor, met alle eer aan God.

  Soos ek al gesê het, jy mag twyfel net wat jy wil maar jy weet nie, wat beteken dat ’n eerliker posisie vir jou sal wees om te sê dat jy nie weet nie. En jou punt wat betref Christene en dat hulle gerus goed voel oor hulself is een wat van blindheid afkomstig is. Muslims en Hindus en al die ander gelowe daar buite beweer dieselfde.

  Con-Tester

  November 9, 2008 at 12:39

 7. Con-tester, daar is baie bewyse, van goeie dade, van gelowiges en ek het nooit te kenne gegee, dat mens moet ‘n gelowige wees om goeie dade te doen.
  Jy is blykbaar nie in staat om bewyse te lewer, wat my twyfel kan wegneem. Die punt is nie opgehaal, ten doel om self-streel nie, maar nou dat jy dit noem, dink ek Christenne kan gerus goed voel daaroor, met alle eer aan God.
  Thankyou for also writing in afrikaans.
  DW, jy laat my dink aan die ANCjeugliga, jy lewe ver terug in die verlede. Daar is nog baie meer mense gedood en dit was nie in die naam van geloof, so wees realisties asb.

  Hans Matthysen

  November 8, 2008 at 22:43

 8. Rick

  Tja. ‘n Mens kan lag of ‘n mens kan huil. Ek lag liewer, al voel ek soms na huil. En so laggende kom daar heil…

  Nathan Bond

  November 7, 2008 at 14:30

 9. Die gewone geloofsredenasies opsy: Julle twee (Bond & Tester) laat my dikwels binne myself grom van die lag….goeie werk! Wys jou, ateiste is (lelike woord, ne!) is nie sulke droe drolle soos die gelowiges dikwels voorgee nie.

  mooiloop!

  Rick

  November 7, 2008 at 12:49

 10. Mr Bond, you credit me with more than can be justified. While I’m reasonably comfortable reading and speaking Afrikaans, writing is a rather more difficult matter – a hole in my repertoire I aim gradually to fill. 😉

  Con-Tester

  November 7, 2008 at 10:50

 11. Mr Tester took a short leave of absence (from this blog) recently… rumour has it that he took a course in Afrikaans. His note above suggests he is now equipped to face Johannes’ 2011 final days, fluent in the patois of paradise.

  Nathan Bond

  November 7, 2008 at 10:04

 12. Ja ,
  Hoeveel mense is al in die naam van geloof gedood ?
  Die Christelike geloof onder die Katolieke , Protestante – Maartin Luther en Calvyn het nou weer hoeveel doodgemaak ?
  Hoeveel mense is gedwing om die Christelike geloof aan te neem – en hoe is hulle gedwing – huh ?
  Hoeveel mense het jou “God” nou weer in die bybel doodgemaak /

  http://rationalwiki.com/wiki/Examples_of_God_personally_killing_people

  http://faithskeptic.50megs.com/atrocities.htm

  Jy kan die res van jou 3 gotte se moorde , vernietiging en jalosie maar self in die bybel opsoek

  DW

  November 7, 2008 at 09:22

 13. Hans Matthysen wrote (6 Nov 08 at 11:22 pm):

  Daar is baie dinge, wat goed is, wat baie gelowiges, in die gemeenskap doen en tog is julle nie in staat om dit te erken, of raak te sien.

  En dit verg nie geloof om ’n goeie mens te wees nie of om ’n goeie daad te doen. Duidelik is jy nie in staat om dít te erken of raak te sien nie.

  Hans Matthysen wrote (6 Nov 08 at 11:22 pm):

  Ek twyfel, of julle as ‘n groep, wat nie in God glo, al ooit iets goeds, vir die gemeenskap al gedoen het. Julle is gewoonlik te self gesentreerd, as om ‘n hand uit te reik, na ander.

  Jy kan twyfel net so veel as wat dit vir jou lekker voel, maar jy weet nie vir seker, en jou redenasie hierbo is in elk geval heeltemaal te self-strelend.

  Con-Tester

  November 7, 2008 at 08:53

 14. Boesak gebruik maar die geloofsaak, as ‘n poletieke wapen en enigeen wat teen ‘n geloof opstaan om verdeeltyd te veroorsaak, sal vir julle prysenswaardig wees. Dit is maar ‘n keep, wat julle op julle skouers dra.
  Daar is baie dinge, wat goed is, wat baie gelowiges, in die gemeenskap doen en tog is julle nie in staat om dit te erken, of raak te sien.
  Ek twyfel, of julle as ‘n groep, wat nie in God glo, al ooit iets goeds, vir die gemeenskap al gedoen het. Julle is gewoonlik te self gesentreerd, as om ‘n hand uit te reik, na ander.

  Hans Matthysen

  November 6, 2008 at 23:22

 15. Dr Boesak het bedank uit die VGK omdat hy die Belhar belydenis hoogprys.

  Inteendeel , Dr Boesak het bedank omdat hy reken dat die VGK verkrag juis die beginsels van Belhar.

  Om Dr Boesak enigsins te prys oor sy bedanking is dieselfde om vir Ken Hovend uit die tronk te haal of hom ‘n presidensieel kwytstelling te gee.

  Met Dr Boeksak se bedanking onderstreep hy net die volgende fundamentalisme .

  Van die Belhar Belydenis.
  1. ”””Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat deur sy Woord en Gees sy Kerk versamel, beskerm en versorg van die begin van die wêreld af tot die einde toe.”””

  Dr Boesak , jy moet totaal katools wees om in die gotte te glo.

  2. ”””dat die eenheid van die kerk van Jesus Christus daarom gawe én opdrag is; dat dit ’n samebindende krag is deur die werking van Gods Gees maar terselfdertyd ’n werklikheid is wat nagejaag en gesoek moet word en waartoe die volk van God voortdurend opgebou moet word;
  dat hierdie eenheid sigbaar moet word sodat die wêreld kan glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is wat reeds deur Christus oorwin is en dat alles wat die eenheid mag.

  Dr Boesak jou Calvinistiese Protestantse hande drup met boed van onskuldiges. Gaan praat eerder kak met die Katolieke en vereenig alle Christelike sektes , soos ek jou 2 jaar gelede op die KKNK gese het, jy is net ‘n pportunist !!! thats all.

  3. ”””Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in en deur Jesus Christus toevertrou het dat die kerk geroep is om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees;

  Asseblief Dr Boesak , ek wil fokol van die kerk weet, en ook fokol wat jy oor die gotte wil se.

  4. “””Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek;

  Dr Boesak jy glo in KAK .

  5. ”’Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te doen, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus, sy enigste Hoof, al sou ook die owerhede en verordeninge van mense daarteen wees en al sou straf en lyding daaraan verbonde wees.
  Jesus is die Heer.
  Aan dié enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid in ewigheid.

  Fokit, nog ’n foking godidioot wat in die 3 gotte glo.

  DW

  October 5, 2008 at 19:39


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: