Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

“Vrysinnige” Christene

with 3 comments

Daar was heelwat reaksie op die nuusredakteur van Kerkbode, Jean Oosthuizen, se By-artikel “Noag se ark is soos Hansie en Grietjie se hok“: Nathan Bond; Abrie Botha & Jannie Ferreira; André Jansen

In By van 13 Desember reageer Oosthuizen (Hutspot: Waardeer antieke mites wat in Bybel voorkom) op Botha en Ferreira se kommentaar en sê hy dat diversiteit deesdae algemeen erken word in die NG Kerk, dat kritiese denke nie meer sonde is nie en dat die NG Kerk nie die Bybel as ‘n historiese handboek beskou nie.

“Mites”, sê Oosthuizen, is nie sinoniem met “leuens” nie; “omdat mites nie feitelik korrek is nie, beteken dit nie mites hou geen boodskap in nie”.

Hy weet, sê Oosthuizen, dat “elke woord in die Bybel nie feitelik korrek is nie”.

Ek wil graag weet waar “mite” in die Bybel en in die Christentradisie ophou en “feite” begin…

Dis maklik om die “Sondvloed” en Jona se trippie in ‘n vis in die mite-mandjie te gooi.

Maar wat van die “Skepping”? Wat van die “Maagdelike Geboorte”? Wat van die “Opstanding”? Wat van die “Hemelvaart”? Wat van die “Wederkoms”? Wat van die “Ewige Lewe”?

Dis baie maklik – en veral “sexy” – om vrydenkend te wees en ou tannies (soos Botha en Ferreira) na hulle asems te laat snak. Jansen noem dit “vrysinnig (liberaal)”.

Om die “Sondvloed” as ‘n mite af te maak verg nie eens die breinenergie van ‘n halwe peanut nie. Natúúrlik is dit ‘n mite. Godsk!

Maar ongeag wát die NG Kerk sê, wonder ek of ‘n sinode ‘n voorstel om die “Sondvloed” as mite te identifiseer sal aanvaar. Nie dat só ‘n voorstel ooit voor ‘n sinode sal dien nie. Dis te “onbelangrik” – “ons is mos nou nie dommerds nie!” Nè!?

Onthou dat die laaste NG sinode nie ‘n voorstel dat die duiwel ‘n mite is kon aanvaar nie.

Ek meen Oosthuizen, as nuusredakteur van Kerkbode, se poging om mense aan die dink te sit is dapper en opreg, maar ek herinner my ook hierdie kragtige ding wat Noam Chomsky gesê het: “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum – even encourage the more critical and dissident views. That gives people the sense that there’s free thinking going on, while all the time presuppositions of the system are being reinforced by the limits put on the range of the debate.” (The Common Good, Odonian Press, 1998, p43.)

Om ‘n “Christen” te wees moet jy verskeie idiotiese goed as absolute waarheid aanvaar. Maar ek hou by slegs één vereiste vir die titel “Christen”: Jy moet die “Opstanding van Christus uit die dood” as ‘n absolute feit aanvaar of jy kan nie ‘n “Christen” wees nie.

Jy kan natuurlik “glo” nes jy wil; jy kan jouself noem net wát jy wil; jy kan sê wat jy ook al wil, maar “Christen” is jy nié as jy die “Opstanding” nie letterlik opneem nie.

Jy kan “studeerkamerteologie” van Maandag tot Saterdag met vrysinniges beoefen en Sondag na Sondag dieselfde “ek glo” rympie afsteek met jou vingers onder jou baadjie gekruis, of met die innerlike oortuiging dat die belydenis maar net metafories is, totdat jy blou in die gesig is, maar as jy die “Opstanding” nié letterlik opneem nie is jy eenvoudig – per definisie – nié ‘n “Christen” nie.

As jy “God” nog erken – hetsy as ‘n antropomorfe grysaard met bultende spiere en ‘n piepklein penis, óf as die “verwesenliking” van die “goeie” en die “mooie” en die “skone” en die “verhewe” – is jy doodeenvoudig fôkkin stoepit en kan jy nie agter vrysinnigheid skuil wat jou beterweterig laat grynslag omdat jy genoeg insig het om die “Sondvloed” en Jona se visvaart jubbelend te verwerp nie. (Terwyl jy natuurlik die “boodskap” in dié “mites” koester.)

Ek daag enige NG lidmaat om ‘n “gravamen” aan die volgende sinode voor te lê oor slegs één van dié mites: Skepping; Sondeval; Vloed; Eksodus; Maagdelike Geboorte; Nederdaling ter helle; Opstanding; Hemelvaart; Wederkoms; Ewige Lewe…

Jy sal jou agterent deeglik geskop kry.

Dit het nou tyd geword om “God” te ontgroei.

Wrágtag.

Advertisements

Written by Nathan Bond

December 13, 2008 at 12:46

Posted in Religion must go!

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ek glo dat daar was ‘n mens Jesus en dat daar ‘n biologiese verklaaring is, vir die maagdelike geboorte.
  Ek glo dat Christus opgestaan het, in Sy liggaam, wat uit baie lede bestaan, soos Hy, by die laaste maaltyd, dit simbolies, met die brood gedemonstreer het.

  Hans Matthysen

  January 15, 2009 at 21:56

 2. Hans , glo jy in die letterlike opstanding van Jesus uit die dood?
  Hans glo jy in die letterlike maagdelike geboorte van Jesus?

  DW

  January 15, 2009 at 08:00

 3. Nathan, ek is nie ‘n lid van die NGK en sal dus verby hou met hierdie een.

  Hans Matthysen

  January 14, 2009 at 22:23


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: