Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

‘n Mens moet ‘n liksêns hê

with 8 comments

‘n Mens moet ‘n liksêns hê… om dít “amptelik” aan te hoor

“Katkisante weet nie of hul lidmate is ná ‘onwettige belydenis'”, lees ‘n Rapport-berig vanoggend.

As ‘n mens nie ‘n liksêns het nie – ‘n “gelegitimeerde” leraar is nie (!) – en tieners sê die “Belydenis” voor jou op, dan is daai tieners nie lede van Klub Dommerds nie, is hulle nie lidmate van die NG Kerk nie. Die rympie wat die 63 katkisante van die NG gemeente Wilgespruit in Roodepoort opgesê het – voor iemand sónder “die liksêns” is:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die
maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ‘n ewige lewe.

Wát!?

‘n “Skeppergod”!?

‘n “Maagdelike geboorte”!?

“Ter helle neergedaal”!?

“Uit die dode opgestaan”!?

Glo in ‘n “spook”!?

Meen jy gaan “vir éwig leef”!?

Jong mense – wat einde vanjaar matriek moet skryf – oor dissiplines soos die fisika en die biologie – moet verklaar dat hulle onvoorwaardelik aanvaar dat die wêreld deur die een of ander mitiese figuur “geskep” is? Dat daar ‘n “maagdelike geboorte” was!? ‘n “Máágdelike gebóórte”!? Het iemand in hierdie “N G Kerk” al ooit van menslike voortplanting geleer!? Die tieners moet verklaar dat hulle glo dat hulle “vir ewig” gaan leef!? Het iemand in hierdie “N G Kerk” al ooit van biologie gehóór!?

Is hierdie mense – die NG Kerk – geheel en al gestrem?

Om só vir kinders te liég is wálglik!

Siés!

Ag nee magtag man!

En dan moet ‘n mens ‘n liksêns hê as kinders hierdie ónsin, hierdie wáánsin voor jou verklaar, anders is die kinders nie lede van hierdie bepaalde groep waansinniges nie?

Ag nee magtag man!

Siés!

Godsdiens. Dis walglik!

Dit behoort onwéttig te wees om sulke kák aan kinders te verkondig!

En dan moet ‘n mens nog wragtag ‘n liksêns hê om hierdie belaglikhede “amptelik” te maak! Ag nee man!

Het “die kerk” geen skáámte nie!? Géén gewete nie!? Hierdie “bakermat”; hierdie “rentmeester” van moraliteit is gewortel in die grootste leuen ooit.

Wálglik.

Ek veronderstel iemand iewers gaan vir my sê dis “metafories”. Ek het dáái een ook al gehoor. Ek is al ‘n paar maal om die blok met die “Kerk”. Metafories. Yeah. Right.

Hei! doemûnies: As dit metafories is, heg dié slotsin aan die “Belydenis” – wanneer julle Belhar die dag byvoeg:

“Dis ‘n pot kak. Amen.”

Ns. Katkisante is wel regmatige lidmate, Ds. J.J. Louw, Voorsitter van die Sinodale Bestuurskommissie, NGK Wes-Transvaal. (Rapport, 25/1/2009)

Advertisements

Written by Nathan Bond

January 18, 2009 at 08:11

Posted in Religion must go!

8 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Con-tester, die groot mederheid Christenne is teen die optrede wat gebeur het en Jesus se CV is duidelik vir almal om te lees. Blykbaar is dit net julle groep wat dit nie mooi verstaan nie.

  Hans Matthysen

  March 12, 2009 at 23:21

 2. DW, soos gewoonlik kan jy nie iets sinvol skryf nie en dus moet jy nou ander quoteer.

  Nathan, jy ken blykbaar nie Jesus se goeie voorbeeld en blameer nou die hele Christendom asgevolg van een vrot appel. Statestieke blyk nie jou sterk punt te wees nie en gevolglik sal ons dit in ag moet neem wanneer ons jou blog lees.

  Hans Matthysen

  March 12, 2009 at 23:12

 3. Luckily it appears as if someone with mental ability has taken possession of the Oval Office…

  Nathan Bond

  January 21, 2009 at 21:54

 4. DW, if JC were to rock up on Earth today he would end up in Guantanamo Bay in an orange uniform.
  And you can’t blame the US customs man: “Hey, this guy had a beard, said he was from Palestine and couldn’t speak no English!”
  See: ‘Jesus: The Guantanamo Years’ by Irish comedian Abie Philbin Bowman

  bewilderbeast

  January 21, 2009 at 20:52

 5. Daan skryf:”Ek laaik dit as julle goddelose bliksems so kwaad word.”

  If Jesus Christ were to come today, people would not even crucify him. They would ask him to dinner, and hear what he has to say, and make fun of it.” Thomas Carlyle Carlyle at his Zenith

  DW

  January 19, 2009 at 17:35

 6. Daan

  Dit wálg my dat jy nie eens effe skaam voel oor die kak wat die kerk verkondig nie. Ongelóóflik. Ek is verstom dat mense so fôkkin stoepit kan wees.

  En ek is woedend dat godgelowiges kinders so kan mishandel en misken. (Soos ek in “Blowjobs en Nagmaal” skryf.) Eintlik is ek nie te verbaas nie, want die Christen god is die grootste kinderhater van alle tye. As jy die mite nou ernstig wil opneem.

  Nathan Bond

  January 19, 2009 at 17:18

 7. Hie hie hie hie.

  Ek laaik dit as julle goddelose bliksems so kwaad word.

  Daan Van der Merwe

  January 19, 2009 at 16:40

 8. Oy vey, so much fuss over so much meaningless ritual. One can only marvel at the glaring magnitude of the logical disconnect and of the dissonant cognition that inheres in the idea that a secular “licence” somehow has the power to legitimise something that allegedly transcends the physical. In a similar vein, there was a fuss some years ago in some US Bostonian Roman Catholic community because of a little girl who could not partake of the Eucharist owing to a severe gluten allergy. Those wafers are wheat-based and supposedly transubstantiate into dinkum human/divine meat – whether that is the attending priest’s, who is acting in persona Christi, or Christ’s is not entirely clear, but it is thought to be that of the latter. One is left to wonder how a gluten allergy can manifest in view of such a miraculous transformation of the proffered viand. Anyhoo, the priest, with the church’s firm backing, refused to accept the use of gluten-free wafers, which the girl’s family had offered to provide and which only really needed some magic incantations to be voiced over them in order that they could be introduced into the relevant doxology. It seems then that the RCC knows something about mammalian tissue that biologists and medical scientists do not, namely that gluten is an indispensable ingredient in its manufacture.

  P.S. Even although the bugger’s been completely indolent these past two millennia, Jesus’ CV must be something to behold…

  Con-Tester

  January 18, 2009 at 11:42


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: