Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Aitsa! Kyknettie Doppers!

with 9 comments

Dis 2009. Die Dopperkerk is 150 jaar oud.

En raai net wát!?

Doppervroue kan nou diakens wees!

Allamagtag!

En raai wat nóg!?

Swart mense kan nou ook “ware Doppers” (ds Norman Ligege, De Hoop,Vendaland) wees nadat kerkeenheid deur die eerste nie-rassige algemene sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) “vergestalt” is. “Vergestalt”, nogals! Godsk!

My liewejissis mense!

Dis 2009!

Dis fôkkin embarrassing om opgewonde te wees dat jy na járrrrre nou skielik die obvious agterkom.

Nou juig en gons dit in Potch. Want die arme Doppers wil blykbaar nou ook in die 1990’s intrek.

Sê my, het die Doppers al besluit hoeveel engeltjies op die punt van ‘n naald kan dans?

“Dopper” vergestalt – jirre, ma’ dis ‘n naais woord! – irrelevansie.

Gelukkig is dit so ‘n klein ou lotjie dat hulle nie veel skade buite Potch kan maak nie. Laat hulle maar sinode hou, wat. En verdaag en hervat. Daar’s nog so baie belangrike kwessies…

Advertisements

Written by Nathan Bond

January 19, 2009 at 21:53

Posted in Religion must go!

9 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Fredericke, ek reken dat die persentasie sekerlik hoër moet wees en is nie ‘n getroue aanwysing nie. Mens moet maar net meer in gesprek wees met ander en dan besef ‘n mens dit.

  Hans Matthysen

  March 23, 2009 at 21:15

 2. Trudy, ek skryf maar ‘n taal wat hulle verstaan omdat hulle blykbaar nie beter opgevoed is nie. ‘n Mens moet soms neerdaal op hulle vlak om hulle te probeer ophef. Met jou sal ek darem nooit sulke taal besig nie.

  Hans Matthysen

  March 23, 2009 at 21:10

 3. Trudy, dit is nie almal wat nie aan god of ‘n god glo nie wat rof en grof praat nie. As jy hierdie blog in geheel lees sal jy agterkom dat die ouens juis “rof en grof” is omdat hul gefrustreerd is met mense wat nie hul verstand kan of wil gebruik nie – of ten minste dit waarin hul sê hul glo te bevraagteken. Uit persoonlike ondervinding weet ek dat mense bloot glo omdat hulle in ‘n bepaalde omstandigheid groot geword het. D.w.s. meeste wit suid-afrikaners sal protestante christene wees. Vra jy hulle bietjie uit dan kom jy gou agter dat daar nie baie gedink is oor hul geloof nie. Ja, ons ken al die godsdiens praatjies en lesings, huisgroepies, ens waar daar besprekings is, maar dit is almal wat eenders dink! Almal kyk in dieselfde tonnel af! Om jou sienings (enige) in die lewe te beproef en te handhaaf moet jy juis met mense wat anders dink as jy, gesprek voer en redekawel. As jy die afgelope tyd koerante gelees het of televisie gekyk het sal jy miskien weet dat slegs sowat 12% suid-afrikaners die evolusieleer aanvaar. Dit is skrikwekkend! Waarom – dink bietjie self waarom ek sê dis skrikwekkend! Moet ook nie net altyd die Groot Boek uithaal en daaruit redeneer nie, dit maak die tonnel nog nouer!

  Fredericke Adonis

  March 17, 2009 at 20:00

 4. julle is baie baie Godslasterlik;ek gee my nie voor as n vroom christen nie;maar julle taal gebruik is nie mooi nie;los die kerk ek glo ook dat kerke baie dwalings praat daar om wend ek my eder na die woord van God self dis n geval moenie na mense kyk nie maar eder na JC die een wat jul besig is om so af te maak;dis beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou,ps118v8;

  trudy

  March 15, 2009 at 18:27

 5. As iets reggestel word, dan kak en kerm julle en as iets nog nie reggestel is nie, dan kak en kerm julle. Ek dink julle is net vol kak.

  Hans Matthysen

  February 26, 2009 at 22:12

 6. Ek het geen tyd , soos in fokol vir ‘n Dopper Calvinistiese doos nie.

  DW

  January 20, 2009 at 21:15

 7. Just when you thought it couldn’t get any more offensively absurd, they manage to pull yet another thalidomide rabbit from their featherless hat.

  Hy/sy moet volgens opdrag van God van die gemeente afgesny word, sodat die hele liggaam nie deur die verrottende en tot nog toe ongeneeslike lid besmet en die Naam van God gelaster word nie.

  (My emphasis.) Contrast this assertion against the aphorism that goes “Man proposes, god disposes.” It seems that their cassock-pisser-in-chief took the name “doppers” a bit too literally and went on one almighty bender with the communion wine before returning with the abovementioned divine verdict…

  [Geliefde Christene, u] moet hom/haar egter nie as vyand beskou nie maar wys hom/ haar juis van tyd tot tyd in liefde tereg.

  No doubt so that they can console themselves communally with the thought that theirs is at bottom an unconditionally loving god.

  Volhard daarom getrou in die gemeenskap … met alle gelowiges tot die einde toe…

  (My emphasis.) Lies and filth: you’ve just kicked one of them out of your club!

  Laat ons elke las afgooi…

  Yes, indeedy, let’s! Especially and above all, let’s rid ourselves of the restrictive burden of minimally proper cognition. Damn nuisance, anyway!

  Con-Tester

  January 20, 2009 at 14:54

 8. Die Doppers in Potch – Calvyn se last outpost .

  Die Doppers is seker een van meesbelaglikste Christelike sektes wat hoofsaaklik op die Afrikaanssprekende teen.

  Ek moet egter ook krediet geen aan die Sewende-dag Adventiste , ten spyte dat hulle ‘n baie klein sekte is met min aanhang onder Afrikaanssprekende is hulle meesters as dit by kakpraat kom. Die Doppers het vir Calvyn – die 7 de- dag sekte het vir Ellen G White.

  Foket , as jy nou al hoogheiliges gesien het dan moet jy by die angel factory (kweekskool in Potch) verby loop.

  Wat by my altyd sal bly is die swaar gesigte van die heiliges. Die jare 70”s was die Doppers op hulle hoogtepunt. Vrydagaande het Doppers en NG’s nie regtig saam gebraai nie , nog minder was dit ‘n gewoonte om mekaar te groet tydens Sondae. Dit was die tyd toe van die “preekstoel “ en in plaaslike koerant vertel was dat die een soos ‘n jakkals is – hy verander van haar maar nie van streek.

  Die een beskuldig die ander van DWAALLEER en so fok hulle voort terwyl die geïndoktrineerde lidmate fokol van hulle eie bloedbevlekte gesiedenis , moorde op vroue en mans, verbranding van teenstaanders van Calvyn, diskriminasie op grond van geslag en hulle pagan tradisies in die Kerk , iets van weet nie.

  Vandag : http://blogs.beeld.com/ViewComments.aspx?mid=271&blogid=22 ,35 jaar na die golden times maak Irma se opmerking hierbo volkome sin.

  Tog is ek die Doppers en NG’s baie dank verskuldig. As dit nie vir hulle kakpraat , swaargesigte van teoloë en bybelvertalers was nie, so ek seker vandag nog ‘n idiotiese gelowige gewees het.

  Dit is werklik jammerlik dat soveel geleerde mens hulle bemoei en onderwerp aan die dwelm van Godsdiens. Potch met sy swerm doppers en ook die wat van daar in die land ingestuur word om die mensdom te besoedel met ‘n loutere sotlike geloof verdien beter in 2009.

  Potch is seker een van die mees fundamentalistiese dorpe in SA veral op die Bult ( Rondom die destydse PU vir Christelike Hoer Onderwys)

  As ek terugdink aan Potch dan sien ek vroomgesig hoogheilige mag-nie- glimlag- Calviniste wat jou tot in die hel verdoem.

  Hier is iets van die Doppers se website , waar hulle hulleself as “God “verhewe . Reg in pas met die Pous van Genève (Johannes Calvyn ) se nalatenskap.

  Godsdiens is foking kak. Die Doppers Calvinistiese geloof is fuctup. As jy daaraan behoort , behoort jy jou te skaam .

  FORMULIER VIR DIE BAN OF AFSNYDING VAN ‘N LIDMAAT VAN DIE GEMEENTE

  Geliefdes in die Here Jesus Christus,
  Daar is reeds verskeie kere bekend gemaak dat N swaar gesondig het en daardeur ernstig aanstoot gegee het.

  Hy/sy het in die strik van die duiwel geraak [1], en die hou hom/haar in sy mag om sy wil te doen. Hy/sy verset hom/haar hardnekkig teen die wil van die vader

  [2], en niemand kon tot nou toe getuig dat hy/sy sy/haar sonde opreg bely het en ware berou betoon het en hom/haar van sy/haar verkeerde pad bekeer het nie; inteendeel, hy/sy maak sy/haar skuld deur verharding en ‘n onbekeerlike hart nog daagliks meer.
  Ons het u reeds meegedeel dat ons die uiterste geneesmiddel sal moet toepas as hy/sy hom/haar na al die geduld wat die kerk gehad het, nie bekeer nie. Hy/sy moet volgens opdrag van God van die gemeente afgesny word, sodat die hele liggaam nie deur die verrottende en tot nog toe ongeneeslike lid besmet en die Naam van God gelaster word nie

  [3].
  Daarom verklaar ons, die kerkraad van hierdie gemeente, in die Naam en krag van ons Here Jesus Christus dat N nou uit die gemeente van God uitgesluit is. Met innige droefheid sny ons hom/haar af van die gemeenskap met Christus, van die heilige sakramente, van alle geestelike seëninge van God wat die gemeente kragtens die belofte van die Koning van die kerk toekom. Jesus Christus sê immers: Alles wat julle op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly

  [4].
  Geliefde Christene, Ons vermaan u: moet nie met hom/haar omgaan nie, sodat hy/sy beskaam mag word. U moet hom/haar egter nie as vyand beskou nie maar wys hom/ haar juis van tyd tot tyd in liefde tereg

  [5].
  Geliefde broeder en suster, U het gesien hoe hierdie man/vrou deur verharding tot ‘n val gekom het. Leer uit hierdie droewige saak opnuut om die Here te vrees en luister na die woorde van die apostel: Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie

  [6]. Volhard daarom getrou in die gemeenskap met die Vader en die Seun en die Heilige Gees en ook met alle gelowiges tot die einde toe in die hoop op die heerlikheid van God. Waak en stry dan teen die sonde, die duiwel en sy listigheid; moet nie u hart verhard nie; bely u sondes, betoon berou en sorg deur bekering dat u lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus is.
  Laat ons elke las afgooi, ook die sonde, wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat voor ons le, met volharding loop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof

  [7] – alles tot eer van God die Here [8].

  DW

  January 20, 2009 at 13:35

 9. Ek kon nie hierdie een laat gaan nie. Na al die jare wat ek in Potch gebly het, dink ek net “I could get a heart attack for NOT being surprised”! Dis die selle fokkin storie jaar na jaar na jaar. Alles word verwys na “deputate” – I kid you not, daar is so ‘n woord – wat dan by die volgende sinode verslag doen. En dan besluit hulle fokol en verwys dit na ‘n volgende groepe deputate. Wat ‘n totale mors van tyd! En die Beeld doen verslag daaroor asof dit actual nuus is! Hoe de fok werk jy dit uit?

  Ek het jare terug ‘n ding geskryf oor my afskeid aan die kerk. Toe het ek die ou grappie vertel van die ou wat doodmoeg van die golfbaan af kom. En sy vrou vra hoekom is hy so moeg? Wel sê hy, op die eerste putjie het Freddie ‘n hartaanval gehad. Geskok vra die vrou wat hulle toe gedoen het? Nee wat, wat kan mens doen? Van daar af was dit net: slaan die bal en sleep vir Freddie, slaan die bal en sleep vir Freddie…

  En my konklusie was dis hoe die kerk is. En ek is gatvol daarvoor om balle te slaan en die kerk agter my aan te sleep. Hulle moet net fokof. My lewe is seriously te kort vir Doppers.

  Irma Kroeze

  January 20, 2009 at 11:47


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: