Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Gelowiges se kritiek op Angus e.a.

with 57 comments

Van Moses en Michaelangelo se antropomorfe nurks langs die pad af van Kritiese Realisme, Post-fondamentalistiese Rasionaliteit, Radikale Ortodoksie, Post-liberale teologie en Postmoderne Wetenskapfilosofie tot by die panenteïstiese transendentale van desperate teoloë op soek na voortgesette relevansie is “God” ‘n verdollende, vertorende vaagheid wat niks minder nie en niks meer nie as Moeder Natuur “laat gebeur”.

Van die natuurlike ateïsme by die eerste asemteug tot by dié “God” is ‘n enorme sprong, maar van hierdie “God” af is dit ‘n katspoegie na geloofsgenesing en Armageddon.

Rapport se halfgebakte kritiek op Angus Buchan en voortgesette onderskrywing van die “God” – weet waar om die streep te trek; Jean Oosthuizen se o, so realistiese “kitskos-teologie”-tipering van Angus se aweregse godsdiens; dr Ben du Toit se verontwaardiging oor geteksde teksversies wat die openbaring van die “God” buite konteks kan plaas; die professors in die Noorde wat gevoelige byvoeglike naamwoordkartetse heen en weer skiet oor die “God” se openbaring… is verstandsverstommend.

Help mense eerder om tot die ontnugterende besef te kom dat daar nié feëtjies onder in die tuin is nie, eerder as om hulle te probeer oortuig dat die feëtjies nie vertoorn of verlei kan word nie… moenie mense help om “God” beter te verstaan nie; help mense om te besef dat daar nie ‘n “God” ís nie. Want met die “beter begrip” – na watter kant toe ook al – word die feërie gevestig en waansin werklikheid.

Advertisements

Written by Nathan Bond

May 3, 2009 at 16:44

57 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Amelia, ek sou graag al jou vrae wou beantwoord, maar nie op hierdie blog nie en verder is daar soveel geskryf op hierdie blog, dat ek eerder verby hou.

  Hans Matthysen

  June 7, 2010 at 19:28

 2. McBrolloks

  May 28, 2010 at 19:09

 3. O, splendid, McBrolloks!

  Beats me how a woman can worship “God”.

  Nathan Bond

  May 28, 2010 at 06:33

 4. Angus has just announced his new camp for women, to be held later this year.

  I can’t post a picture here, so click on this link to see it.

  http://mcbrolloks.wordpress.com/2010/05/27/angus-buchan-announces-his-camp-for-women-to-start-later-in-the-year-tickets-are-only-r400-per-person-mothers-and-daughters-are-all-invited-to-attend/

  McBrolloks

  May 27, 2010 at 22:06

 5. DW vreemde vlees verwys na die sondigheid van die vleeslike mensdom. Die ander stede wat ook deur die ewige vuur vernietig was was Adma en Sebóim soos vermeld in die volgende Skrifgedeelte

  (Deu 29:23) ook swawel en sout deurdat sy hele oppervlakte uitgebrand is, wat nie besaai word en niks laat uitspruit nie, waarin hoegenaamd geen plante opslaan nie, soos die omkering van Sodom en Gomorra, Adma en Sebóim wat die HERE in sy toorn en in sy grimmigheid omgekeer het—

  johannes coetzee

  June 11, 2009 at 09:37

 6. Johannes

  DW lees die volgende teksvers waarin die vernietiging van Sodom en Gomorra beskrywe en dus gedefinieer word

  (Jude 1:7) soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.

  Lyk dit vir jou of die stede steeds brand…? God is van ewigheid tot ewigheid.

  Wie is die “hulle” mense of die stede ?
  Wat is vreemde vlees? ‘n Russies stripper /hoer of vlies van die marsmannetjies ?
  “soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle,” Het god (die 3 gotte) daai stede ook opgefok ?

  DW

  June 10, 2009 at 10:27

 7. Johannes Johannes Johannes .

  En daar slaan jy toe die spyker op sy kop : “Niemand is so doof soos hy wat nie wil hoor nie…”

  Ons praat weer op 22 Oktober 2011.Dan verduidelik jy vir my hierdie profetiese woorde.

  Of gaan jy jou kalender aanpas en vir ons daarop wys dat dit eintlik die foking Katolieke se skuld is dat die kalender verkeerd is ?
  Of was dit weer die donderse duiwel wat god se planne bedonder het.

  DW

  June 10, 2009 at 10:09

 8. Morne

  Lees weer….ek probeer in my kommetaar die lesers se aandag daapop vestig dat hulle dit wat God in Sy Woord (die Bybel) aangaande Judgment Day verklaar as die enigste waarheid behoort te geglo, maar dat God in Sy alvermoee die mensdom se hande en harte sodanig kan rig dat Sy volmaakte wil soos verklaar in die Bybel in vervulling gebring sal word. Soos wat die Skrif die eerste koms van die Messias uitgespel het en dit tenspyte van ‘n blinde Ou Testamentiese kerk in vervulling gegaan het, netso sal dit wees met Sy tweede koms en Judgment Day wat op 21 Mei 2011 in vervulling sal gaan. Die keer weer met ‘n wereldwye kerkstruktuur wat weer blind is vir dit wat God in Sy Woord daar ten opsigte verklaar.

  (Jer 33:14) Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die goeie woord in vervulling laat gaan wat Ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda.

  In die konteks van die finale einde dien die huis van Isael en Juda as ‘n voorbeeld van wat met die kerke en kerkstrukture van vandag alreeds gebeur het en steeds besig is om onder ons neuse te gebeur.

  God het wicked konings in die Bybelse voorbeelde sodanig gerig dat Sy wil en woord volmaak in vervulling sou gaan.

  Niemand is so doof soos hy wat nie wil hoor nie…!

  johannes coetzee

  June 8, 2009 at 10:39

 9. Johannes skryf :Ek sien die boodskap het sopas die YouTube omgewing bereik…dis eenvoudig net verstommend ‘n boodskap die res van die wereld kan bereik.

  Gods Johannes , satan het jou god werklik weer gewen . Dawkins is al lankal op YouTube.

  Fok , as god so aanhou gaan satan hom weer een voor wees in 2011. Die gotte gaan hier aankom dan is ons al lankal weg ….he he he .

  DW

  June 5, 2009 at 15:58

 10. ‘anus, google “newton end of the world”

  Wil jy vir nou my kom vertel dat al die poepholle wat die Terminator fliek te letterlik opneem slimmer as Newton is?

  Morne Alberts

  June 5, 2009 at 15:17

 11. DW lees die volgende teksvers waarin die vernietiging van Sodom en Gomorra beskrywe en dus gedefinieer word

  (Jude 1:7) soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.

  Lyk dit vir jou of die stede steeds brand…? God is van ewigheid tot ewigheid, Hy is ook ‘n verterende vuur, wanneer Hy spreek en hierdie aarde met vuur gaan verteer gaan dit beslis vir Hom ‘n ewigheid neem om hierdie heelal met sy wicked geslag te vernietig nie.

  Gedurende die laaste 153 dae vanaf 21 Mei 2011 tot en met 21 Oktober 2011 sal daar “no rest day nor night” wees. Na die finale verbranding sal daar dus vir ewig en ewig niks van hierdie heelal oor wees nie, en sal dit wees asof dit nooit bestaan het nie…inteendeel daar sal nooit weer daaraan gedink word nie….

  (Isa 65:17) Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

  johannes coetzee

  June 5, 2009 at 15:11

 12. Johannes skryf :Die crap wat jy by die kerke geleer het dat daar ‘n ewigdurende helse poel van vuur en swawel gaan wees waar diegene wat nie gered word nie vir ewig en ewig gaan brand is ‘n regte ou kerkstorie… in dieselfde klas as DW se k*kstorie

  Johannes , soos gewoonlik praat jy weer KAK. Die Kerke en jou RadiostasieKERK leer die kak wat hulle praat in die Bybel.

  Hoekom is jy so foking onosel?

  Jesus says in Matthew 25:41: “. . . Depart from me, ye cursed, into EVERLASTING fire

  Rev. 14:11: “The smoke of their TORMENT ascendeth up for EVER AND EVER: and they have NO REST DAY NOR NIGHT.

  Matthew18:8, 25:41- everlasting fire

  Mark 9:43, 44, 45, 46, 48 – the fire that never shall be quenched

  DW

  June 4, 2009 at 09:02

 13. DW lees weer my laaste paragraaf….

  Die Bybel is baie duidelik dat die loon van die sonde die dood is. Dis net die kerke se bangkrot siening van wat die Bybel ons aangaande die ewige dood of te wel die hel leer. Wanneer iemand wat ongered te sterwe kom is hy dood, soos in dood vir ewig…!

  Jammer dude ek kan ongelukkig nie meedoen om aan jou die padkaart wat die kerke aan ons verkoop het, en in jou denke as ‘n leuen bly spook, te verkoop nie.

  Ek sal daarom maar hou by dit wat “geskrywe” is oor daardie final 5 verskriklike maande (153 dae vanaf 21 Mei 2011 tot en met 21 Oktober 2011) waarvan Openb 9:4 en die res van die Skrif ons vertel

  21 Mei 2011 die dag wat Judgment Day inlei gaan gepaard met moeder van alle aardbewings

  Openb 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.

  ‘n Aardbewing van sodanige omvang wat alle grafte waarin mense van die begin van die mensdom se bestaan “begrawe” was sal oopmaak sodat die menslike oorskot soos mis oor die een einde van die aarde lê tot die ander einde van die aarde. Maar nie net sal die oorskot van diegene wat alreeds voor die begin van Judgment Day gesterf het oor die aarde soos mis verstrooi lê nie, maar ook diegene wat in die aardbewing op 21 Mei 2011 gaan omkom ..

  Jer 25:33 En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.

  hulle liggame gaan ‘n feesmaal vir die voëls van die lug wees..

  Openb 19:17 en 18 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.

  21 Oktober 2011 vernietig God hierdie heelal deur dit finaal met vuur te verteer sodat selfs die gedagtenis van hierdie wicked generasie sal verdwyn.

  Gedurende hierdie 5 maande sal veral oorlewende “christen” predikers poog om die mensdom wys te maak dat daar nog hoop is maar hulle valse boodskap sal vir die res van die oorlewendes wees soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek..

  Openb 9:5 En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek.

  Want sien… hulle (diegene wat hulle vandag steeds onder die gesag van kerke en kerkstrukture bevind) is hulle wat met die wegraping op 21 Mei 2011 gaan sien hoedat die ware volk van God die lug in weggevoer gaan word, en o wee hier bly ons dan agter…

  Vanuit dit wat ons uit die Bybel leer wil dit voorkom of die grootste menigte wat op 21 Mei 2011 die lug in weggevoer gaan word diegene is wat uit die oosterse volkere afkomstig is (die ander twee derdes wat tradisioneel niks met die chrstendom te make het nie). Diegene wat die Evangelie boodskap vandag in hierdie dae kort voor die begin van Judgment Day vir die eerste keer hoor en deur God gered word. Alhoewel die christendom hierdie Bybelse Waarheid “verkondig” … glo hulle dit eenvoudig nie….! En is dit hulle wat in daardie tyd tot die Skepper God gaan uitroep “Here, here het ons nie in U Naam.duiwels uitgedryf en siekes genees nie…” Sover my kennis strek dryf die oosterse en asiatiese gelowe nie duiwels in die Naam van Jahwe uit nie, en nog minder genees hulle siekes in Sy groot en glorieryke Naam. Dis vandag veral ‘n praktyk wat onder christen geledere gepraktiseer word…!

  Dit is die droewige verhaal wat in die verlede met die sogenaamde “uitverkore volk van God” (die volk Israel) gebeur het en dit is die ewe droewige verhaal wat vandag weer met die sogenaamde “uitverkore volk” (die christene wereldwyd wat in hierdie valse gevoel van vrede leef), besig is om te gebeur.

  Toe God op 21 Mei 1988 met sy oordeel oor die mensdom begin het, het Hy in Sy genade by Sy “huis” begin…

  1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

  Ons is nou 21 jaar weg van die begin van die tyd wat deur die Bybel as die tyd van Groot Verdrukking beskywe vord (’n verdrukking van die harte van die mens). Vandag is ons twee jaar voor die aardbewing waarvan Amos 1:1 praat…en die HERE brul uit Sion…

  Amo 1:1 en 2 Die woorde van Amos, een van die skaapboere uit Tekóa, wat hy gesien het aangaande Israel in die dae van Ussía, koning van Juda, en in die dae van Jeróbeam, die seun van Joas, koning van Israel, twee jaar voor die aardbewing. En hy het gesê: Die HERE brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor.

  Hierdie 21 Mei 2011 Judgment Day boodskap is geen fliek, of fiksie, of enige sodanige menslik uitgedinkte foefie nie…

  Die finale oordeelsdag staan vir ons ten aanskoue van ‘n skare van spotters…. en loer, en wel ooreenkomstig dit wat God in Sy Heilige Skrif asvolg verklaar

  2Pe 3:3 Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

  Waarvan hulle einde ‘n verdelging is wat vas besluit is, wat oor die hele aarde gaan wees, beginnende 21 Mei 2011 en eindigende op 21 Oktober 2011

  Jesaja 28:22 Gedra julle dan nou nie soos spotters, dat julle bande nie vaster word nie; want ek het van die Here HERE van die leërskare gehoor ‘n verdelging wat vas besluit is, oor die hele aarde.

  ‘n Boodskap wat die hele wereld oor die laaste 2jaar al hoe harde en hewiger gaan hoor.

  NASKRIF: google gerus die volgende sleutel woorde en kyk wat die resultaat op die maar net die internet is : 21 May 2011 rapture

  Ek sien die boodskap het sopas die YouTube omgewing bereik…dis eenvoudig net verstommend ‘n boodskap die res van die wereld kan bereik…!

  johannes coetzee

  June 3, 2009 at 09:26

 14. jouanus, god lag vir jou.

  Morne Alberts

  June 2, 2009 at 18:07

 15. Nathan daar is’n lewende God wat steeds vandag red …

  As ons reaksie maar was soos die van die heidense koning van Ninevé waarvan ons in Jona lees….

  (Jon 3:7) En hy het in Ninevé laat uitroep en sê: Op las van die koning en sy groot manne—geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie;

  (Jon 3:8) maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef.

  (Jon 3:9) Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie?

  Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie….? Ongelukkig is die Bybel baie duidelik daaroor dat hierdie keer die mensdom in sy eiewaan en trots sal aanhou laster teen God die Almagtige die Skepper van die hemele en aarde, die God van die Bybel…

  (Openb 16:9) En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.

  (Openb 16:10) En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn;

  (Openb 16:11) en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.

  Wanneer hierdie God op 21 Mei 2011 met Sy finale oordeel oor die mensdom gaan begin gaan jy nie net hare sien waai nie maar poef, mis soos in nie perdemis nie, maar mense mis… groot poef bru…! Dubbel “ka” middel “a”… DW se geliefkooste woord om die godsdienstiges mee te beskrywe…

  (Jer 25:33) En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.

  As die meerderheid mense wat hulself christene noem sien dat hulle agtergebly het gaan dit ‘n dag van ongekende droefheid wees…

  Oordeelsdag vir die daaropvolgende 153 dae….!

  Genadiglik bring God ‘n finale einde aan hierdie wicked geslag wanneer Hy 153 dae later op 21 Oktober 2011 hierdie heelal met vuur verteer…en alles vernietig asof dit nooit bestaan het nie. Die crap wat jy by die kerke geleer het dat daar ‘n ewigdurende helse poel van vuur en swawel gaan wees waar diegene wat nie gered word nie vir ewig en ewig gaan brand is ‘n regte ou kerkstorie… in dieselfde klas as DW se k*kstorie…!

  johannes coetzee

  June 2, 2009 at 09:18

 16. Johannes

  Kan jy vir my vertel wat die proses is om in die hel te kom.

  Ek wil hê jy moet verwys na oa. wat gebeur met nie-Christene , Christene wat nie uitverkies is nie, ateïste en al die ander ouens wat dink jou gotte is ‘n pot kak. Ek soek ‘n tipe van ‘n padkaart na die hel , met al die vernaamste besienswaardighede wat die pelgrimstog insluit.

  Verwys na die grootboek waar name in opgeskryf is , die poort en oordeel , tipe van transport na die hel , die inklaring en verwelkoming daaronder, die tipe kos en hoeveel keer jy daaronder mag spyker.

  DW

  June 2, 2009 at 08:15

 17. Godsk, arme ons. Ek wens darem daar was ‘n god of iets wat ons arme gatte kon red…

  Nathan Bond

  June 2, 2009 at 06:38

 18. DW en kie

  61 – 17 nie sleg nie…!

  Nathan ek kan ongelukkig nie vir jou watter uur die einde op 21 Mei 2011 gaan begin nie…maar alle aanduidinge in die Skrif is dat die score gaan wees

  200 000 000 – 0

  ‘n totale walkover of white wash…

  (Mat 10:28) En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

  johannes coetzee

  June 1, 2009 at 11:20

 19. ……Ek wonnir wie gaan die 2011 Superrugbybeker wen!?…..

  Die Stormers , as hulle al die Bulle gekoop het.Maar wie wil nou in ‘n Stormer jersy speel?
  Rugby spelers het ook gevoelens.

  DW

  May 30, 2009 at 11:35

 20. Johannes

  Kry ‘n lewe , begin begin sommer hier http://fleshbot.com/5272771/is-it-windy-in-here-or-is-it-just-her-skirt

  Dalk help dit jou om van die kak tussen jou ore ontslae te raak.

  DW

  May 30, 2009 at 11:32

 21. Dit kan wragtag net ‘n Blou-bul-ondersteuner wees wat súlke kak glo! Ek wonnir wie gaan die 2011 Superrugbybeker wen!?

  Hoe laat is ons almal nou weer in ons moer?

  Nathan Bond

  May 29, 2009 at 17:49

 22. Hier is ‘n link spesiaal vir DW, bewilderbeast en whoeva….

  http://gordisdead.blogspot.com/2008/08/rapture-dollar.html#comments

  Dit het my aan hierdie skrifgedeelte laat dink

  (Exo 8:3) sodat die Nyl van paddas sal wemel. En hulle sal opklim en in jou huis kom en in jou slaapkamer en op jou bed; ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels.

  (Exo 8:4) En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring.

  (Exo 8:5) Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan Aäron: Steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland.

  (Exo 8:6) En Aäron het sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Egipteland oordek.

  ‘n ware uit-my-bloubul-2011-hart groete en naweek vir julle almal ook vir diegene wat nog aan hulle kerkies vasklou….!

  johannes coetzee

  May 29, 2009 at 16:03

 23. Soos ek nou al járe lank vra: Please let me have one – only one; just one – compelling argument for the existence of “God”. Please!

  Nathan Bond

  May 28, 2009 at 19:32

 24. Kan jy vir my seg hoekom dit reg is dat jy leeus jag, maar dat ek nie vir jou mag jag nie?

  Morne Alberts

  May 28, 2009 at 19:07

 25. dennis skryf (Mei 27, 2009 om 7:01 nm):

  wat se julle ouens is daar as daar nou nie n God is nie?

  Hoe bedoel jy? Meen jy dalk dat die lewe geen betekenis het sonder ’n god nie? Indien só, wat presies verhoed jou om die betekenis vir jouself te bepaal? Dit is maklik binne die bereik van elke normale mens.

  dennis skryf (Mei 27, 2009 om 7:01 nm):

  ek meen enige ou kan iets kleim en dit adverteer en promoveer en baie praat dit is so;

  Dalk, maar nie alles wat mense beweer is ewe geloofwaardig nie. As daar niks oortuigende bewyse is vir een of ander stelling nie dan is jy geregtig om die stelling te verwerp. Eintlik gaan dit verder: as jy werklik omgee vir die waarheid dan het jy ’n plig tenooor jouself om ongegronde goed af te keur.

  dennis skryf (Mei 27, 2009 om 7:01 nm):

  maar gestel dit is nou net soveel duim-praatjies
  wat is die alternatief?

  Bedoel jy as ’n god nou werklik bestaan en s/hy is soos s/hy gewoon beskrif word, nl. Almagtig, alwetend, oneindig barmhartig, ens.? In daai geval verdien s/hy glad nie ons respek nie.

  dennis skryf (Mei 27, 2009 om 7:01 nm):

  so as party mense dink daar is n God en hul voel nie skaam vir hulself nie
  en ander weer se daar is definitief nie n God nie en voel heel `okay` met hulself
  wat is die punt.

  Die punt is dat geloof wensdenkery is. Dit moedig ’n onkrietise benadering aktief aan want die inhoud daarvan mag mos nie bevraagteken word nie. In die groot meerderheid gevalle moedig dit ’n ons-teen-hulle houding aktief aan. Kortliks, dit neuk mense se lewens op en is duidelik gevaarlik vir ’n veilige en voorspoedige toekoms vir die mensdom.

  Con-Tester

  May 28, 2009 at 17:06

 26. ek het my nou al half moeg gelees . tot so ver terug as 2006. en ja–wat sal ek se?
  wat se julle ouens is daar as daar nou nie n God is nie? ek meen enige ou kan iets kleim en dit adverteer en promoveer en baie praat dit is so;
  maar gestel dit is nou net soveel duim-praatjies
  wat is die alternatief?

  bloot net `life` en `
  `life goes on`

  mense staan en gaan le. werk en is lui
  bou empires trou verkoop koeie word presidente
  professors wat weer allerande ander goette uitdink en/of ontdek en dan`s daar n klomp ouens wat kerke bou en `clubs` stig en party drink
  en ander nie

  so as party mense dink daar is n God en hul voel nie skaam vir hulself nie
  en ander weer se daar is definitief nie n God nie en voel heel `okay` met hulself
  wat is die punt.
  elke ou `traai` sy `luck` en as ons die emmer skop :
  hozaa die kind se naam is witwillem

  julle verstom my regtig ek gaan eerder leeus jag.
  groetnis
  d se naam is witwillem

  dennis

  May 27, 2009 at 19:01

 27. This should put to rest any lingering suspicions that believers are actually capable of using their brains in any kind of coherent way.

  (Thanks to Hendrik for digging up the link.)

  Con-Tester

  May 20, 2009 at 08:50

 28. Ai Nathan, as jy net jou Tempel wil oopmaak vir die Heilige Gees sal jy gevul word met die Antwoorde.

  Maar aangesien ek punte kry elke keer wanneer ek ‘n heiden vul met die Lig het ek besluit om vir jou die Antwoorde te gee. Maar wees versigtig, hierdie Antwoorde gaan jou lewe verander.

  Die Heilige Gees is God se Saad. Sien, Maria is gevul met die Saad en Jesus is toe gebore. Jesus is ook gevul met die Saad en dit het hom laat rys. Net voor Jesus opgevaar het, het Hy Sy Saad op die dissipels se koppe uitegestort en hulle kon in tale praat. Van toe af is die aanvaarding van die Saad al wat nodig is om by die Groot Saadskieter uittekom.

  Maar ongelukkig het sekere mense (soos julle heidene, sies!) die Saad uitgespoeg. Sommer net so. En dit maak die Groot Saadskieter hartseer. Hy besluit toe om die Vatikaan Poes te maak sodat die mense weer sy Saad kan proe. Aan die Poes en sy Manne gee Hy toe elkeen ‘n Saadskutter. Daai balletjie met die kruis op. En die mense juig, want hier kom die Wonderlike Boodskap weer. Die mense staan tou vir ‘n skudjie Saad op die voorkop, ‘n Heilige Vleisie in die mond, en siedaar – reguit Hemel toe. Maar ongelukkig besluit ‘n paar ketters toe om die doop net vir ou balle te maak en daar gaan duisende kindertjies reguit Hel toe. Maar die Poes kry toe die blink idee: Priesters. En hierdie Priesters besluit toe om die kindertjies weer ‘n proeseltjie van die Heilige Saad te gee. Die Priesters druk toe hul priesters in die kinders se monde en die wereld juig. O, ons God is Goed. Hy kom. Sowaar!!! Maak oop jul monde en sing in blydskap terwyl julle gevul word met die Heilige Saad.

  Morne Alberts

  May 16, 2009 at 15:00

 29. Nice one, Morné!

  My God kóm?

  Ek wonder wie kniel voor hom?

  Kan God ooit kom? Waarvoor sou Sy Alamgtigfheid nou ‘n penis nodig hê? Hy steek nie; hy is perfek, so hy pis nie, want alles wat hy eet – éét hy ooit? – is perfek, maar om te eet moet iets doodgaan, en niks gaan dood by God nie… fôkkít, godiote darem!

  Ek praat myself sommer deurmekaar as ek net dink aan die kak wat godiote glo.

  Nathan Bond

  May 16, 2009 at 07:27

 30. Ditsem johannes!!!

  Matteus 27:46
  “My God, my God, waarom het U My verlaat?”

  Sowaar my broer. Die Here se wonderlike weë is onbeskryflik. Hy roep uit na Homself. Voortreflik!!!!

  O my God is groot!!! Halleluja.

  My God kom!!!!!!

  Morne Alberts

  May 15, 2009 at 12:10

 31. Morne dis eerder om van te ween…dis ‘n droewige dag bru…’n droewige dag.

  (Joh 16:20) Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander.

  johannes coetzee

  May 14, 2009 at 09:20

 32. Gasp! There’s that billboard again! A billboard in Ghana!
  I’m convinced! Hallelujah johannes coetzee! Can I sit on your right hand side?

  bewilderbeast

  May 13, 2009 at 13:35

 33. Haha o ja-nee broer. God is groot! Halleluja.

  Ons klein mensies kan maar net nie Sy plan met ons begryp nie.

  Broer, het jy al die geheime boodskap van die Analiete in die Bybel gelees? God se plan met ons is darem wonderlik!

  Broer, gelukkig kan ons hande vat en saam na die Troon opstyg terwyl hierdie afskuwelike heidene verbrand en op hul tande kners. Ja-nee broer!

  Revelations 20:22:
  20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus.
  21 The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.

  Haha sowaar broer. God kom sowaar! My hart getuig van blydskap!!!!!!!

  Morne Alberts

  May 12, 2009 at 21:59

 34. Sowaar my broer. God is groot! Halleluja

  Ja nee, broer. Hierdie klomp heidene gaan oor 2 jaar lekker brand.

  Broer, het jy al die versteekde boodskap van die Analiete in die Bybel gevind? Broer, God se plan met ons is sowaar wonderlik.

  Openbaring 22:20
  Hy wat dit alles getuig, sê: “ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus!

  Morne Alberts

  May 12, 2009 at 21:53

 35. Of nie

  Jan Swart

  May 12, 2009 at 19:36

 36. Morne hier is ‘n link na ‘n youtube trailor wat selfs aan die einde “May 21” (dis seker die datum waarop die fliek begin draai…) aantoon….!

  Amazing hoe God selfs die “hande en denke” van Hollywood rig….!

  johannes coetzee

  May 12, 2009 at 15:07

 37. Afgesien van die feit dat die fliek niks met die Bybel uit te make het nie is dis darem net eenvoudig verstommend om te sien hoe God besig is om die mensdom bewus te maak van Judgment Day wat op 21 Mei 2011 gaan begin en 21 Oktober 2011 finaal ten einde gaan loop…!!!

  Ek het amper van my stoel afgeval toe ek “THE END BEGINS” en “May 2009” aan die einde van die trailor sien…!

  (Amo 1:1) Die woorde van Amos, een van die skaapboere uit Tekóa, wat hy gesien het aangaande Israel in die dae van Ussía, koning van Juda, en in die dae van Jeróbeam, die seun van Joas, koning van Israel, twee jaar voor die aardbewing.

  (Amo 1:2) En hy het gesê: Die HERE brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor.

  Volgens die Bybel is ons vandag twee jaar voor die aardbewing wat die begin van die ware Judgment Day op 21 Mei 2011 gaan inlei en die brul van die “Leeu van Juda” wat Sy stem vanuit Jerusalem (nie fisiese Jerusalem nie) begin verhef….my o my!

  (Amo 4:11) Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos ‘n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.

  (Amo 4:12) Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel— maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!

  (Amo 4:13) Want kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, HERE, God van die leërskare, is sy Naam!

  Aldus die laaste deel van vers 12 in Amos 4″…maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!” beginnende 21 Mei 2011.

  NS kyk na die billboard wat iemand hieroor langs die hoofpad na Accra, die hoofstad van Ghana opgerig het…

  http://www.ebiblefellowship.com/gallery/v/ghana_kumasi_billboard/

  Mag God elkeen van ons genadig wees.

  johannes coetzee

  johannes coetzee

  May 12, 2009 at 14:51

 38. Amelia.

  Die waarheid sal jou vrymaak . Hoe ironies?

  Eerstens moet jy onthou dat die Christelike geloof = die Katolieke .

  Hulle het dit uitgedink, omvorm en gevestig. As daar nie Katolieke was nie het ons heelwaarskynlik vandag oor THOR gestry of miskien oor een van die ander 3000 gode .

  Alle Protestante is SEKTES is van die Katolieke afkomstig.Sonder die Katolieke sou daar geen Protestante gewees het nie. Alles wat jy van geloof weet kom van die katolieke af minus miskien 6 boeke van die Bybel. Paaseiers , christmasskoek en hoedjies, rangordes , doop , singery , kakpraat van die kansel , tiendes en bedel in die gotte se naam , verdoemenis en noem maar op , die katolieke is 1500 jaar voor die Protestantse sektes .

  Die christelike geloof is ‘n antieke mite vermeng met Middeleeuse kakpraat deur rokdraende testosteroon gedrewe bebaarde fuctup mans. Fuctup mans is ‘n sentrale tema deur die 3 gelowe wat uit Abraham gekom het vloei.

  Geloof is ‘n parasitiesevirus wat jou brein verlam. Dawkins som dit mooi op :” religion is a disease, spreading like a virus and contaminating the mind of its host … religion is a disease of the mind and should be treated as such”

  George Claassen sê “It is a virus that spreads very easily, as the Angus Buchan phenomenon has clearly shown here in South Africa. ”

  In die Beeld en Rapport onder kommentaar – kan duidelik gesien word hoe hierdie virus die brein nie net aantas nie maar ook vernietig.

  http://blogs.beeld.com/ViewComments.aspx?mid=379&blogid=22

  http://jv.news24.com/Rapport/Briewe/0,,752-805_2513416,00.html

  Faan sê :” `n fanatikus is iemand wat nie weet waarheen hy oppad is nie en dan versnel hy sy pas. “.

  “1.As Angus sê dat sy vrou aan hom onderdanig is omdat hy haar liefhet, is dit natuurlik heeltemal waar.
  2. Daar is ‘n duidelike skoot “jaloersheid” in julle gifaanvalle te bespeur….is dit nie omdat julle besef julle is op die verkeerde pad nie en nou te arrogant en egoisties is om dit te erken nie?
  3. Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons.
  4. Baie van die mans gaan vir die eerste keer en kry dan salf vir hul gewonde siele wanneer hulle besef dat hulle vir Jesus ten eerste moet aanneem.
  5. As jy die Bybel lees ….. is dit maklik om te bewys dat jy bv jou broer moet gaan doodslaan.
  6. Angus het in konteks bedoel dat die reen ‘n seen van Bo is , en waneer dit uitsak, beteken dit dat ons die seen ontvang.
  7. Waarheen sou u gaan as u nou moet sterf..op die oomblik.
  8. Nou wil u die boodskapper kom kruisig omdat u nie van die boodskap hou nie…..
  9. Ek is jammer om dit te sê maar die dag as die Here kom gaan dit te laat wees vir diegene om dan wakker te skrik.
  10. …..saam met hulle sal die mens wat in JESUS nie gelo het nie ,in die poel van vuur gewerp….
  11. is die verdiende loon wat die duiwel en sy melopers sal he en saam met dit die mens wat Jesus verstoot het.
  12. , dat jy net sal geoordeel word en dan gaan jy weer terug gat toe , neeeeee wat jy sal die selfde moet trotseer as wat die duiwel en sy meelopers moet….
  13. Siener van Rensburg het gese ons gana in hierdie tyd (met verwysing na die tyd waar die Afrikaner so ten gronde gaan) waar ou Joost, Naka, Steve, Theuns, en al die ander so droogmaak, `n sportmal nasie wees,
  14. Ons vrouens eers weer met respek sal moet hanteer
  15…met `n bruin pak klere (dui op `n boer), en ons moet vir hom luister…”

  Fuctup mense inderaad.

  DW

  May 12, 2009 at 09:47

 39. Amelia, kyk hierso:

  http://www.islamreligion.com/articles/600/

  Dit gaan oor waar die 3-in-1 god vandaan kom.

  Morne Alberts

  May 12, 2009 at 09:31

 40. Hi Amelia nice bydrae. Ek hoop nie dis oor wonder of G bestaan dat jy daardie tyd van die oggend wakker was nie. As iemand wat ook eens geglo het (let wel: lank gelede) en ‘soekend’ was, kan ek daarvan getuig dat die besef dat daar geen wraaksugtige spook is wat alles wat ek doen, dink en sê hoor, sien en “record’ vir latere straftoediening nie, my waarlik vry gemnaak het. Ek stem saam met jou laaste sin, en wil byvoeg dat as mense die ‘regte dinge doen’ bloot omdat hulle daarvoor beloon wil word (hemel) of nie daarvoor gestraf wil word nie (hel) dit nie veel sê van hulle as ‘goeie’ mense nie, behalwe dat hulle zombies is wat nie vir hulleself wil/kan dink nie, en nie aanspreeklikheid vir hul eie lewens wil neem nie, maar alles op konsepte soos ‘genade’ en ‘voorsieningheid’ blameer.

  Jan Swart

  May 12, 2009 at 09:26

 41. Baie dankie vir jou bydrae, Amelia!

  Nathan Bond

  May 12, 2009 at 08:24

 42. Ek was ‘n groot gelowige tot omtrent twee jaar of so gelede. Ek is iemand wat glo aan bewyse en ek het vir jare met verskeie gelowige (GROOT christene) gepraat, maar wat ek nie verstaan nie is dat niemand ooit vir my antwoorde kan verskaf nie. Vat byvoorbeeld die hele doop situasie, sommige kerke doen groot doop en ander moet jy onmiddelik na geboorte gedoop word, anders gaan jy hel toe as jy doodgaan. Maar terselftertyd word daar gese dis bloot simbolies, so nou hoekom dan gedoop word ? Dan ‘n ou gunsteling sonder enige antwoorde, praat in tale ?! Net ‘n GROOT christen kan in tale praat, maar niemand kan verklaar wat hulle se nie ? Hoe werk dit ? En ek het al met sulke mense probeer praat, maar as jy nou vinnig so ‘n christen se tande wil sien, dan moet jou vir hom vra wat beteken dit ? Ek ken so ‘n groot christen wat elke Saterdagaand by Teazers so gedrink raak dat hy nie sy eie kar kan terugbestuur huis toe nie, maar Sondag sit hy in die kerk en die Bybel (stukkend gelees) le in sy kar en hy luister net na “gospel” musiek ?! En hy praat in tale ?!
  Ek glo nie meer nie, nee geen ramp het my getref, niemand is dood nie en ek was al by aie verskillende kerke. Ek voel net nie die “iets” die vervulling van die heilige gees nie. Elke nuwe christen wat ek raakloop se,
  “kom na ons kek toe, ons is anders”, maar tog sekerlik as ek gelowig is maak dit nie saak na watter kerk ek gaan nie ?

  Ek het ook onlangs regtig begin besef hoe groot invloed die pous en katolieke kerk het op die skryf en vertaling van die bybel, en dit is die ding wat my getref het. Op Fokus met Freek (die debat oor of die mens soos ‘n rekenaar is) het een of ander leraar genoem die pous in die 14de eeu die konsep van die siel in die bybel laat opneem het. Dit het my laat dink, hoeveel van die bybel is waar en hoe groot invloed het die kerk daarop, wat is waar en wat nie ? Elke keer as die politieke klimaat van ‘n land verander, word die bybel aangepas,(onthou die nuwe vertaling) hoe werk dit ? As die bybel heilig is, dan tog sekerlik behoort dit so behou te word ? Ek glo nou dat geloof bloot geskep is om die mens moreel en wetsgehoorsaam te hou, want sommige mense is banger vir die hel as die gereg en dit alleen weerhou hulle van misdaad.

  Amelia

  May 12, 2009 at 02:46

 43. Ek like daai SS hemel .

  Soldaatjies van liewe JEEEEEEESUS!!! gaskamers , vuur van die hel ,super ras ,uitverkore , blosende Israeliete, Sieg Heil (Hail Victory ) lug jou hande op en prys die Fuhrer Jeeeeeeeesus Christ. Siel Heil !!! Jeeeeeeus Christ unser einen Fuhrer Seig, Heil Seig Heil .

  Seig Heil Jeeeus soldaatjies
  http://www.youtube.com/view_play_list?p=D9445CD222B2EA2E&playnext=1&playnext_from=PL&v=azyVPl9hBMI

  Johannes kom in , watse datum/kalender word in die hemel gebruik ? Ook die Katolieke kalender wat ons vandag gebruik ?

  Gods !! Ek wonder al lankal of Satan nie werklik god is nie, en die god van die Bybel nie dalk die regte foking duiwel is nie.

  DW

  May 9, 2009 at 14:21

 44. Pat skryf :”…….Behalwe om te verdoem, verdeeldheid te versprei, kinders te mishandel, kakpraat, en te preek oor ‘n hel en ‘n hemel en 3-in-1 gotte wat nie bestaan nie.

  Jissis Pat , jy se dit so mooi .

  …verdeeltheid te versprei ..
  Israel en Palestina , Katolieke en Adventiste , Doppers en Baptiste , Noord- Ierland

  …kinders te mishandel ..
  Kinders moet vir bere gegooi word , of hulle koppe moet teen rotse stukkend gekap word as hulle vir ou mense lag of stout is .

  …kakpraat ..
  Die aarde is plat en die son kom op en sak

  … ‘n hel en ‘n hemel..
  Die hemel is BO en die hel is ONDER.
  Gods ! waar is foking bo ?

  … (en dan my persoonlike gunsteling)..3 gotte -in – een ..
  Niemand maar foking niemand kan hierdie mensgemaakte gotte van 325 verklaar nie , maar foket hulle GLO daarin!!

  Ek sal dit graag aan Hans en Johannes wil los om jou woorde met tekste in die Bybel te bevestig.

  DW

  May 9, 2009 at 13:29

 45. Johannes

  Baie dankie vir die verstommende wetenskaplike insig oor waar die maan vandaan kom. Het god ook ‘n plat maan geskep wat op pilare staan , of is die maan-pilare net te dik vir ‘n daler.

  Was jy ook by Angus?

  Weet jy wat pla my ‘n bietjie ou dude , jy skryf heeltemal te min hier op Nathan se site .

  Ek moet sê ek soek altyd eerste of jy nie weer vorendag gekom het met nuwe profesieë wat in vervulling gekom het.

  Jy sien ou Haans se teologie like ek min , want jy weet , hy het nie die guts om oop te maak nie .

  Ek like die gotte en hulle stories regtig baie , maar ek hou van detail :

  ek wil weet hoe klink hulle stemme ,

  hoe hulle die mense gaan martel wat dink die gotte is dose,

  hoe lank jy in die hemel aaneen gaan sing ,

  is daar nou en dan tyd vir ‘n knippie ,

  mag jy daarbo drink ,

  spyker god sy vrou nou en dan ,

  is daar strip shows daar bo ,

  is god of enige van die gotte se vrou(e) strippers

  hoe lyk die gotte se vroue , het sy/hulle ‘n boob job(s) gehad , gebruik sy/hulle botox

  spyker die 3 gotte 1 vrou of trek hulle ‘n Salomo triek

  Daar is so baie vrae maar ou Hans het nie die guts om oor sy verborge gotte te praat nie.

  Wil jy nie vir my bg. antwoord nie ?

  DW

  May 9, 2009 at 11:47

 46. Nice one, Morne!

  Nathan Bond

  May 8, 2009 at 21:05

 47. HAHAHAHAHA

  http://terminator.wikia.com/wiki/2011


  2011 is the year that Judgment Day was said to occur by the terminator Cameron Phillips, who was sent back in time by John Connor in the year 2027. This Judgment Day took in an alternate timeline to the Judgment Day shown in Terminator 3: Rise of the Machines (2004).

  According to Cameron, Skynet was activated on April 19th and Judgment Day occurred on April 21, 2011.

  Verkeerde datum jouanus. Nou het jy 1 dag (of maand in ons datumstelsel) minder om te lewe.

  Morne Alberts

  May 8, 2009 at 18:42

 48. En nog ‘n ding, as god se soldate nou op die aarde kom land vanuit die SS Hemel,
  1. op watse kontinent gaan hulle land?
  2. gaan hulle elke keer weer inklim en vlieg na die volgende kontinent?
  3. gebruik hulle tuig biobrandstof? fossielbrandstof? stoom? heilige gees?
  4. wie bestuur die tuig? Het hy ooit ‘n lisensie?

  En so terloops, watse datumstelsel is gebruik om by daardie datum te kom?

  Morne Alberts

  May 8, 2009 at 18:34

 49. JouAnus Coetzee seg: “21 Mei 2011 tot 21 Oktober 2011 is nog steeds Judgment Day

  So gepraat van feite: ‘n dag (Engels: Day) is 24 uur lank. Hoe kan Judgement Day dan ‘n maand lank wees? Lyk my julle het erens ‘n moerse vout in julle berekeninge gemaak. Is hierdie datum uitgewerk volgens die 1 dag = 1 maand beginsel?

  Morne Alberts

  May 8, 2009 at 18:25

 50. Aan al die twee-duisend-en-elfers wil ek net graag die storie vertel:

  My een broer het sy lewe lank voorspellings gemaak oor die einde van die wereld. Daar was so baie van hulle. Eienaardig genoeg, was nie een van sy voorspellings gemik op ‘n tyd wat sou kom na sy dood nie.

  Die einde van die wereld sou definitief plaasgevind het gedurende sy bestaan hier op aarde.

  Gereeld, op die betrokke jesus-kom dag, het hy dan ‘besef’ dat sy berekeninge eintlik verkeerd was. Dadelik het hy begin werk aan die volgende voorspelling. Nou ja hy was reg in een opsig. : Sy ‘wereld’ het vir hom ge-eindig. Hy is oorlede.

  Ek wil net graag vir een van julle ouens vra wat so gereeld kontak het met ‘big G’ , — (want ek het net ‘n
  landlyn en julle weet mos hoe tragies Telkom is) — hoekom die broer van my wat seersekerlik een van die grootste, ywerigste, mees toegewyde, hardwerkend-vir-die-here, die-bybel-stukkend-gelees-het, dweep-en-preek-vir-almal, mense was wat ek ooit geken het in my lewe, in sy laaste vyf jare hier op aarde so geweldig en ernstig moes ly aan Alzheimer’s, en hoekom kon hierdie 1-in-3 gotte wat so ‘barmhartig-en-genadig-en-liefdevol-en-alles-wat-mooi-is hom nie net uit so ‘n bietjie dankbaarheid die vreeslike siekte spaar nie.

  Dankbaarheid. Begrip. Verstandhouding. Empatie. Simpatie. Meegevoel. Barmhartigheid. Hulp-vaardigheid. Warmte. Dis eienskappe wat baie doodgewone mense het en daagliks sien ons voorbeelde
  daarvan. VANAF MENSE…!

  Hierdie gotte het heeltemal ander pad gekyk toe ses miljoen Jode vergas en verbrand was. Hulle het dit mos verdien, nie waar nie..???

  Laat ek raai………..Een van hulle het dalk net suutjies POEP gese, of dalk ‘n ander ou se vrou bewonder, want is dit nie waar dat vloekers en moordenaars en vrou-begeerders in dieselfde hel gaan brand nie? Bring my asb. tot op datum want ek het as kind die dominees en pastore dit hoor preek. Of is dit ook nou amptelik verwyder van die sonde-lys, net soos die heilige gees gedoen het met apartheid? Terloops, kom ons gesels ‘n
  bietjie van al die dinge wat 50 jaar gelede sonde was, en nou nie meer is nie. Interessante onderwerp….!
  Hoedens in die kerk, en ander ERNSTIGE oortredings.

  Dit klink fair vir my….Vloek, begeer ‘n ander ou se vrou, brei ‘n trui op ‘n sondag en jy brand vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig en ewig….?????

  Isn’t that just the most fair and considerate, loving god who is only punishing you with love because he warned you not to swear, (and if you’re a catholic, for playing with your wee-wee.?)

  PAT VAN NIEKERK

  May 8, 2009 at 13:37

 51. Ek wil graag vir gelowiges die volgende vra:

  Was die kerke in hierdie land verantwoordelik vir die afskawwing van apartheid?

  Wat van die dop-stelsel van betaling in die Kaap. Het daardie wynboere sondae in die kerk gesit? Was die ongelooflike en gewelddadige skade wat die stelsel aan families gedoen het, uit die bybel?

  Die bewusmaking van seksuele, fisiese en emotionele mishandeling van kinders? Nooit in my hele lewe het ek ‘n dominee of pastoor gehoor preek teen die mishandeling van kinders nie. Hoekom het die alwetende got(te) nie geskryf in die bybel daaroor nie? Dit was hedendaagse, moderne, (antigris?) sielkundiges wat uitgepraat het daaroor.

  Die daaglikse aanranding van plaas arbeiders en des meer? Het dominees gepreek daarteen?

  Waar was die godsdienstige inrigtings vir die afgelope etlike duisende jare toe slawerny geseevier het?

  Die vryhede wat ons vandag geniet ten opsigte van musiek, kleredrag, haarstyle, eieregte, opinies, beskerming van privaatheid ens…? Ook die kerke/godsdienstiges,/gelowiges?

  Vryheid van uitspraak? Het bogenoemdes dit teweeggebring?

  Ons wonderlike, nuwe en menslike grondwet? Ook deur sterk druk van die kerke/godsdienstiges/gelowiges?

  Die vervolging van pedofiel priesters? Die priesters of die kerke self, of slagoffers en die gereg?

  Noem vir my asb. dinge wat deur bogenoemdes bewerkstellig was, wat daadwerklike en betekenisvolle veranderinge aangebring het in hierdie land, hetsy polities, sosiaal of enigsins…….Behalwe om te verdoem, verdeeldheid te versprei, kinders te mishandel, kakpraat, en te preek oor ‘n hel en ‘n hemel en 3-in-1 gotte wat nie bestaan nie.

  Nee liewe broers en susters, die fokken kerke met hulle fokken gotte en fokken bybel het slegs kak op aarde veroorsaak Amen.

  PAT VAN NIEKERK

  May 8, 2009 at 10:50

 52. DW

  Wie jy ookal is, jy maak elke keer my dag…!

  Die maan kannie van kaas gemaak wees nie want die maan is op die 4de dag deur God geskep, terwyl die vee (koeie) eers op die 6de dag deur God geskep was…kry jou feite reg dude, kry jou feite reg.

  21 Mei 2011 tot 21 Oktober 2011 is nog steeds Judgment Day….maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!

  (Amo 4:12) Daarom sal Ek só met jou handel, o Israel; omdat Ek só met jou sal handel—maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!

  (Amo 4:13) Want kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, HERE, God van die leërskare, is sy Naam!

  johannes coetzee

  May 8, 2009 at 10:26

 53. Man, johannes, that sounds like some braaiflesh!

  As far as “ontnugterende besef”: Who wants it?
  What percentage of all money going around the world floats on pure, adulterated manure gas? All the religions, televangelists, the stock exchanges, natural remedies and supplements, faith-based healing and medicines, gambling, etc (even homeloans now!) are dependent on bulldust and spin. They’re INVESTED in it!
  Onse Agnes had potential gate takings on Shalom farm of R22m!! Can “Potato TV” be far behind?

  Maybe all THIS is what caused the oinkbarf flu doing the rounds! I know it gives me all the symptoms.

  bewilderbeast

  May 7, 2009 at 15:34

 54. Johannes hoekom skryf jy:” volgens die skrif lyk dit vir my”.

  Gods man , as ek na die maan kyk lyk die ding soos foking kaas. Maar more lyk dit weer anders …..

  Wees meer positief en vertrou op die Bybel die Heilige Spook en jou fuct-up radio stasie as jy tekste in vervulling wil bring.

  Het die foking Spook nie vir jou presies gesê wat gaan gebeur nie ?

  Of praat jy nou weer net kak soos die 2011 bollie.

  Johannes het vrakgriep nie jou brein lankal opgefok nie ? Of was dit mal-koei- siekte ?

  DW

  May 6, 2009 at 13:19

 55. Okay, so the feral bloke with the tattoo has cannibalistic tendencies. Or a serious case of the munchies after that doob.

  Why am I not surprised?

  Con-Tester

  May 5, 2009 at 13:23

 56. Volgens die Skrif lyk dit vir my of daar tussen 21 Mei 2011 en 21 Oktober 2011 groot poef wag op diegene wat hulself as “mighty men” beskou… aldus Openb 19:16-18

  (Openb 19:16) And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.

  (Openb 19:17) And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God;

  (Openb 19:18) That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.

  Mag God elkeen van ons genadig wees.

  johannes coetzee

  May 5, 2009 at 10:20

 57. Hulle wil nie tot op daardie “ontnugterende besef … kom dat daar nié feëtjies onder in die tuin is nie,” Nathan. Baie makliker om in daai feëtjies se werklikheid te glo en dit te verdedig as om intellektueel jou eie, onafhanklike en selfstaande persoon te wees. Dit is die probleem asook die tragedie.

  Con-Tester

  May 3, 2009 at 22:41


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: