Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Brief aan die moderator

with 6 comments

31 Mei 2009

Die Moderator
Die NG Kerk
Per e-pos

Die “opstanding” van ene Jesus Christus

Ek is ‘n ateïs, maar twee minderjarige dogters – een wat reeds aangeneem is en ‘n jonger een wat katikasieklas bywoon, gee my locus standi.

Ek verneem in die media dat ‘n verklaring oor die opstanding onlangs uitgereik is en dat nege uit die tien moderators van die NG Kerk se streeksinodes die standpunt handhaaf dat Jesus Christus “liggaamlik uit die dood opgestaan het”… én dat óns liggame óók, glo volgens ‘n belofte van Jesus Christus, uit die dood sal opstaan.

Daar is ook ‘n verwysing na iets “wat begrip te bowe gaan”. Inderdáád!

Die nege moderators is natuurlik vry om na willekeur te verklaar soos die “Gees” ook al lei.

My probleem, as ‘n besorgde pa van twee minderjarige dogters wat by sy kinders akademiese en sosiale prestasie aanmoedig, is dat hierdie verklaring my kinders se aanpassing belemmer.

My kinders presteer besonder goed en blink ook in die biologie uit. Ek meen, geagte dominee, dat dit onredelik en uiters ongerymd is om van ‘n kind wat biologie neem te verwag om te verklaar dat ‘n dooie mens eeue gelede lewendig geword het en dat haar eie ouers (ek sal dit waarskynlik nie maak nie) en haar sussie en sy self óók ná hulle dood weer lewendig sal word. (Noudat ek daaroor dink, onthou ek dat ek per geleentheid verneem het dat selfs iemand soos ek weer lewendig sal word, net om weer ‘n afgryslike dood te sterf omdat ek nie geglo het, onder andere, dat ek weer lewendig sou word nie. Of iets in dier voge.)

Ek meen dit is verregaande en beledigend om ‘n kind so te verwar en om met soveel oorgawe vir minderjarige kinders te lieg. (Om selfs van alle uithoeke van die land op ‘n plekkie by die see bymekaar te kom om die disinformasie te verwoord en amptelik beskikbaar te stel…)

Ek meen hierdie vergrype is ‘n aantasting van my kinders – en álle kinders – se menswaardigheid.

Verduidelik uself asseblief, dominee; ek meen ek het die reg om te weet hóékom die NG Kerk my minderjarige dogters bedrieg.

Ek verwys u graag na ‘n artikel van my oor Jesus se dood, sodat u uself kan vergewis van die biologiese werklikheid van die dood. En miskien wil u ‘n alternatiewe siening oor die “opstanding” lees.

Ek vermoed dat u hierdie brief, veral van iemand soos ek, met minagting bejeën, maar ek moet aandring op ‘n reaksie want ek dink die tyd is reg om die kerk amptelik aan te vat oor die uitbuiting van kinders. Verstandelike molestering van kinders, soos met die leuen oor die opstanding, en fisiese molestering van kinders, soos met die geslagsdele van Katolieke priesters, is ewe weersinswekkend; ewe skadelik.

Ten slotte wil ek graag erken dat ek met lighartige verwagting uitsien na ‘n akademiese artikeltjie of twee oor wat nou eintlik presies bedóél word met “liggaamlike opstanding”: Is dit liggaamlik in die sin van die “Kritiese Realisme”?; van “Post-fondamentalistiese Rasionaliteit”; van “Radikale Ortodoksie”; van “Post-liberale teologie”; van “Postmoderne Wetenskapsfilosofie”? Is dit, moontlik… metafóries!? Ek kan die virtuele penne in my geestesoor oor ewe virtuele foolscap hoor krap. Metafories gesproke, natuurlik.

Hoe meer ‘n mens met benoude bewegings uit ‘n moeras probeer ontsnap, hoe dieper – en hoe gouer – word ‘n mens verswelg.

Nathan Bond

Advertisements

Written by Nathan Bond

May 31, 2009 at 10:45

Posted in Religion must go!

6 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Religion still sustains racist practices. This time it’s Jews. Can you hear the shouts? “Oh, but it’s not my religion!”

  Yeah, right.

  Con-Tester

  June 25, 2009 at 16:46

 2. The “racism is a sin” race heats up. One must ask why this is even an issue with all this brotherly peace and love allegedly floating around … especially in view of such a clear demonstration of how Christians promote peace, love and harmony among themselves.

  Con-Tester

  June 15, 2009 at 08:55

 3. …which is another instance in a long list of cases illustrating just how fluid and faddish humanity’s so-called “god-given” and “eternal” code of ethics really is.

  Con-Tester

  June 10, 2009 at 20:48

 4. …or, as the Bard put it, “Much ado about nothing.”

  Con-Tester

  June 4, 2009 at 21:59

 5. World Alliance of Reformed Churches rejects NG Kerk membership — at least until it mends its Unchristian ways.

  How ironic it is that even among their own kind, Protestants cannot in truth agree about what they actually want to believe in. Here we have an assortment of factions, each claiming the high moral ground (plus, needless to say, an infallible code to go with it) despite working from the same source materials and indistinguishable premisses. Then there’s also the obvious mutability of those infallible value systems of theirs over time, like apartheid getting their god’s thumbs-up between 1948 and 1994, and thereafter being pooh-poohed.

  Call me jaded but one would swear it’s nothing special, let alone divine — just life as usual.

  Con-Tester

  June 4, 2009 at 21:54


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: