Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Die Opstanding van Jesus

with 20 comments

Ek het Resurrection in Augusts 2007 geskryf. Die “Opstanding” is die belaglikste van al die belaglike Christelike leerstellings. Die Drie-Eenheid troef darem ten minste die Opstanding vir oorspronklikheid, maar…

Oor die afgelope weke het die NG Kerk met ‘n spul lawwe stellings oor die Opstanding vorendag gekom – desperate spoegsels oor dié moerse belaglike onderwerp: dat ‘n dooie mens sowat 2000 jaar gelede weer lewendig geword het.

Op 31 Mei het ek aan die moderator, Piet Strauss geskryf en verlede week het die NG Kerk wéér die opstanding bespreek.

Neels Jackson skryf in Die Burger NGK verskil oor Jesus se ‘liggaamlike’ opstanding en berig dat prof. Piet Strauss, moderator, gesê het: “Ek aanvaar dat ons nie van mekaar verskil oor die werklikheid van die opstanding (van Jesus Christus uit die dood) nie. Ons bely dieselfde geloof.”

Dr. Johan Ernst, aktuaris, sou gesê het “liggaamlike”? laat mense dink Jesus se lyf wat in die graf was, het weer aan die anderkant uitgekom. Dis nie wat die Bybel sê nie, het hy aangevoer.

Dis nie Jesus se liggaam wat opgestaan het nie, dis Jesus wat opgestaan het… en iets oor paulus wat oor natuurlike en geestelike liggame gepraat het en dat ’n mens nie kan sê Jesus het “histories-fisiek” opgestaan nie en – hier’s ‘n joeweelkie – dat mense nie sy siening moet vertolk asof hy twyfel oor die opstanding nie.

Dr. Braam Hanekom, Wes-Kaapse moderator, het gesê dit was ’n “getransformeerde” liggaam, maar dit was ’n liggaam.

En so meer en so voorts en so aan…

Ek wônnir hoe vóél ‘n mens na ‘n vergadering waar daar soveel twak* gepraat is.

Léég? Náár? Beláglik? Met ‘n weersinswekkende gevoel van naïwiteit?

Ek lees sulke verslae en ek lag soos vir my gunsteling Monty Python-sketse.

Is dit inderdaad moontlik? Nie dat Jesus “liggaamlik” opgestaan het nie, maar dat volwasse, geleerde mense soveel twak* oor sulke twak* kan práát!?

Dink net hoeveel toilette daar nie in staatshospitale wat mank gaan aan ‘n tekort aan personeel skoongemaak kon geword het in die tyd dat sóveel mense sóveel twak gepraat het nie.

Ai, jai, jai, jai, jai, jai, jai.

Wat van dié bewoording, mense : God is naamlik terselfdertyd die uiteindelike, opperste realiteit en die grondigste aspek van realiteit en in terme van die Kritiese Realisme; Post-fondamentalistiese Rasionaliteit; Radikale Ortodoksie; Post-liberale teologie; Postmoderne Wetenskapsfilosofie glo ek in die opstanding van Jesus se geestelik-getransformeerde natuurlike liggaam wat nie saam met Jesus se nie-geestelik-getransformeerde nie-natuurlike liggaam in die graf was nie en ek glo dit nie omdat ek dit wil glo nie, ek glo dit maar net. (Met erkenning aan ‘n dominee of twee, drie wat my jare gelede op Kletskerk met dié woorde oor verskeie onderwerpe bestook het.)

O, en julle moet maar selfs iets soos “‘n stuk wonderwerk” iewers inwerk, ek het ‘n toilet om te gaan skoonmaak.

* Hoe’t André P Brink nou weer gesê: twak is darem so ‘n lang woord.

Advertisements

Written by Nathan Bond

June 28, 2009 at 09:25

Posted in Religion must go!

20 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Irony, thou name art Hans Matthysen.

  Con-Tester

  August 7, 2009 at 21:26

 2. Johannes, wanneer antwoord jy my vrae?

  Hans Matthysen

  August 6, 2009 at 21:28

 3. Johannes, hulle wat volhard in die gemeente is natuurlik gered. Daar is hulle wat nog in die vallei van droë bene lê, wat in gevaar is.

  Hans Matthysen

  August 6, 2009 at 21:27

 4. Hans jy het noggi my vraag geantwoord nie… is almal wat lidmate van jou gemeente is red…? Is hulle almal maw deel van die ewige kerk dus die bruid van Christus…?

  johannes coetzee

  August 1, 2009 at 14:12

 5. Johannes, ek sterf daagliks sodat Christus deur my kan lewe, dus is Sy wederkoms aanhoudend. Die dag wanneer my siel van my vlees geskei word, dan breek die finale wederkoms vir my aan. (Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.)
  Daar was in Paulus se tyd al ander kerke en hulle is agter weelde ens. soos in Openb. 18 vir ons wys. Tot ‘n mate stem ek dus met jou saam en tog moet ons nie die volgende uit die oog verloor omdat dit die ware kerk aandui:
  Col 1:24 Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;
  Col 1:25 waarvan ek ‘n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul,
  Col 1:26 naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges,
  LW! ‘n dienaar en nie ‘n huurling nie.

  Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
  Hulle wat in Jesus Christus is, wie se liggaam die gemeente is, is die volk van God waarna verwys word, aan wie die “verborgenhede” geopenbaar is.

  Jy verwys na God se genade.
  Efes. 4:7 Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus.
  Wanneer, waar en hoe, het jy, ‘n mate van die gawe van Christus ontvang, sodat jy kan deel hê, aan God se genade?

  Hans Matthysen

  July 30, 2009 at 20:32

 6. DW, God is in ons en ek is dus reeds aan Sy kant.

  Hans Matthysen

  July 30, 2009 at 19:54

 7. Johannes

  Dink net hoe lekker jy ,Hans en Daan eendag – mind you , die 21 Mei , of is dit nou die 21 Oktober , fok weet , met god kan sty oor hoekom jy reg is en hulle verkeerd is . Ek hoop god vat jou kant van die saak anders is jy ook inni kak. Gods ! wat van as god weer sy mind change Johannes en hy maak dit vir die 6/ 6 /6666 of nog beter 7/7/7777.
  Gods , dink jy god het al die Gregorian kalender daarbo , of werk hy nog met die son wat kan stilstaan en om die aarde draai.

  DW

  July 27, 2009 at 10:25

 8. lol@DW

  johannes coetzee

  July 27, 2009 at 09:54

 9. Daan skryf ;Wel Johannes, as dit so is, sal ek maar eerder agterbly as om tot in alle ewigheid by jou te wees en na jou kakpratery te luister.

  Neee asseebliiiieeeeeeefffffffff Daaaan , ek wil nie daar onder na jou kakpratery luister nie , gaan saam met Johannes en Hans , toe man.

  DW

  July 24, 2009 at 14:12

 10. Hans antwoord net hierdie een vraag?

  Wanneer die wederkoms plaasvind (jy glo dis een of ander dag ver die toekoms in, terwyl ek glo dit is 21 Mei 2011…dis nie my vraag aan jou nie) is my vraag aan jou…gaan almal wat hulself onder die gesag van die institusie bevind almal met ander woorde deel wees van die “ewige kerk” maw “die bruid”….?

  Daar is ‘n verskil tussen die kerkinstelling as ‘n geformaliseerde institusie en die “ewige kerk”….?

  Die kerk (Nuwe Testamenties) as kollektiewe institusie word tog saamgestel deur kaf en koring. Enige gemeente word tog opgemaak deur diegene wat uiteindelik vir ewig saam met God gaan wees (God se eiendomsvolk wat ook beskryf kan word as die ewige kerk ) en diegene wat vir ewig nooit met God gaan wees nie.

  Gaan almal wat lidmate van die gemeente waar jy byvoorbeeld aanbid almal hemel toe…? Die antwoord is ‘n doodeenvoudige nee.

  Wanneer ek dus praat van die einde van die kerk-era dan bedoel ek die instelling of institusie wat volgens die beginsels van 1 Tim 3 deur God totstand gekom en dienooreenkomstig bedryf word. Jy en ek weet maar alte goed dat die “ewige kerk” (wat deur die Woord as die bruid van Jesus beskrywe word) nie kan verdwyn nie.

  Dis die bruid van Jesus Christus, maw die “ewige kerk” wat hulself tans buite die afvallige kerk institusie bevind. As God dan die institusie as die die “mystery Babilon” beskryf en aan die ware kerk (diegene wat aan die Woord van God gehoorsaam is) die volgende opdrag gee..”gaan uit haar uit, my volk…”

  (Openb 18:4) En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

  Is die “my volk” ‘n verwysing na die ware kerk (die bruid) wat tot die dood toe getrou sal bly aan die Woord van God, en sal hulle hul afvallige kerk of gemeente (die institusie) verlaat….omdat die kerk-era verby is.

  Die nuwe testamentiese kerk-era is so verby soos die institusie van die ou testamentiese “kerk-era” ten einde geloop het toe die voorhangsel van bo na onder op Vrydag die 1ste April AD 33 oopgeskeur het.

  Terwyl Jesus met die Ou Testamentiese “kerk-era” (die priesterdom en seremonies) klaargemaak het, sou die priesters met hulle seremonies steeds voortgaan al het dit ‘n gruwel en afgodsdiens geword in die oë van God.

  Nadat God op soortgelyke wyse op 21 Mei 1988 met die Nuwe Testamentiese kerk-era klaargemaak het, sal die opsieners in hulle “ampte” steeds voortgaan met hulle seremonies tot en met die dag wanneer God met sy finale oordeel oor die wêreld op 21 Mei 2011 gaan begin.

  Netso min as wat die opsieners wat in die ampte van die Ou Testamentiese kerk-era gedien het, geglo het dat die Ou Testamentiese “kerk-era” verby is, netso min sal die opsieners wat in die ampte van die Nuwe Testamentiese kerk-era gedien het glo dat die nuwe testamentiese kerk-era verby is.

  Die ware kerk (maw diegene wat deur God as “koring” Matt 13 beskrywe word) sal egter gehoorsaam aan die stem van die Bruidegom “uit haar uitgaan”, bedoelende die kerkinstelling wat nou deur God as die moeder van die hoere beskrywe word.

  En dit is ‘n eindtyd “verborgenheid” wat God hopelik voor die begin van Judgment Day op 21 Mei 2011 vir jou en dalk ander “kerkgangers” sal uitwys wanneer Hy miskien jou “geestes oë en ore” daarvoor in Sy genade mag open.

  Mag God elkeen van ons genadig wees.

  johannes coetzee

  July 24, 2009 at 11:03

 11. Johannes, jy praat soos een wat deur die wind is. Eers sê jy die kerk era is verby en jy behoort nie aan ‘n kerk nie en nou is daar ‘n ware kerk. Jy moet eerder my raad neem en word deel van hierdie ware kerk waarvan ons in Kolossense 1 vanaf vers 24 lees, want daar is nog te veel dinge vir jou verborge. Omdat jy die logika van God nie ken nie, lewe jy in ‘n fantasie aangaande hierdie dinge.
  Kol 1:26 naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges,
  Kol 1:27 aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.
  Kol 1:28 Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel;

  Hans Matthysen

  July 23, 2009 at 21:35

 12. Hans hoe logies is 1=3 en 3=1…jy kan die Godheid en Sy wese nie met logiese denke begryp nie, nog minder verstaan.

  Eers wanneer hy aan Sy uitverkorenes op 21 Mei 2011 hul verheerlikte liggame gee sal hulle wat daardie dag met Hom verenig word werklik “verstaan” wie hierdie God van die Bybel, die Skepper van hemele en aarde is. Die meerderheid wat op daardie dag gaan agterbly gaan Hom dan steeds nie verstaan nie, maar een ding weet ek, hulle gaan weet dat Hy die Enigste Waaragtige God is…maar ongelukkig te laat.

  Dis slegs die ware kerk, die bruid wat met God verenig gaan word, nie die afvallige instelling nie, al is dit deur God ingestel…kyk maar wat God met die uitverkore volk Israel met sy “ewige” priesterdom gedoen het.

  Hans God het die kerke en kerkstrukture is deur God as voertuig gebruik soos Hy die volk Israel as “voertuig” gebruik het om Sy verlossingsplan aan die wereld bekend te stel. Maar vanwee hulle (beide die volk Israel en die Nuwe Testamentiese kerke) hoerery het God beide uitgespuug.

  Dis nie toevallig dat Hy eers die volk Israel op 21 Mei AD 33 en toe 1955 jaar later die Nuwe Testamentiese Israel (die kerke en kerkstrukture) op 21 Mei 1988 uitgespuug het nie.

  21 Mei 2011 moet Hy egter soos Hy belowe het met sy oordeel oor die hele wereld begin….en dit sluit diegene wat hulself dan nog onder die gesag van ‘n kerk of kerkstruktuur bevind in. Het Jesus nie Self verklaar….

  (Mat 7:22) Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

  (Mat 7:23) En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

  Ek sien nie dat die Muslims, of die Buddiste, of diegene van ander gelowe as die christendom in die naam van die God van die Bybel “duiwels uitdryf” of “profeteer” nie…?

  Hans my advies aan jou is om so gou as moontlik uit “jerusalem” te vlug “berge” toe….! Die kerke word deur God met “jerusalem” of “Israel” vergelyk en het vanwee hul geestelike hoerery so afvallig van die Woord van God geraak dat Hy hulle aan Satan “oorgegee” het volgens dit wat in Romeine 1 en ander Skrifgedeeltes verklaar word.

  Vlug dude vlug … om jou onder die gesag van enige kerk of kerkstruktuur te bevind is die gevaarlikste plek in die hele wereld, nee heelal. Hoekom? Want vandat God hulle op 21 Mei 1988 uitgespuug het is die reddende genade van God nie meer daar moontlik nie.

  Ek herhaal vlug bru, vlug…kom gaan uit haar uit, sy is die “mystery babilon die moededer van die hoere” waarvan ons in Openbaring 17 en 18 leer.

  johannes coetzee

  July 23, 2009 at 11:18

 13. Ongelukkig is die mederheid deurmekaar, wat die opstanding betref. Jesus neem die brood en sê; “dit is my liggaam” (‘n vergelykenis). M.a.w. Christus in een mens se liggaam nl. Jesus. Hy breek die brood in baie dele om te wys, dat Sy liggaam nou uit vele dele (lede) gaan bestaan en tog nog een liggaam is, waarin Christus opstaan.
  1 Kor. 1:24 maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van God en die wysheid van God.
  En sou een wil weet hoe lyk die wolke waarop Hy, Sy verskyning maak, lees die volgende;
  Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, (Volgens die nuwe vertaling, is die wolke die skare mense).
  Johannes, indien jy nie weet nie, ‘n aartsengel is ‘n mens wat aan jou die ware evangelie verkondig. M.a.w. wat die basuin blaas.
  Christus, die wysheid en krag van God, ontmoet jou in die lug, want dit is woorde (krag en wysheid) wat verkondig word, wat deur die lug trek, van een mens tot ander (Ons tegemoed in die lug).
  Mens moet weg kom van onlogiese denke.

  Hans Matthysen

  July 2, 2009 at 21:47

 14. Wel Johannes, as dit so is, sal ek maar eerder agterbly as om tot in alle ewigheid by jou te wees en na jou kakpratery te luister.

  Daan Van der Merwe

  July 2, 2009 at 01:32

 15. VAK-T

  Ek wonder net wat al die christene wat hulself nog onder die gesag van een of ander kerk of kerkstruktuur gaan sê wanneer hulle op 21 Mei 2011 die begin van Oordeelsdag gaan sien hoe hulle op daardie dag gaan agterbly, en hulle die “ander” ouens sien weggevoer word die lug in die HERE tegemoet en wel ooreenkomstig die volgende Skrifgedeelte:

  (1Th 4:16) Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

  (1Th 4:17) Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

  Mag God elkeen van ons genadig wees.

  johannes coetzee

  July 1, 2009 at 11:14

 16. “Djirre my ou, hoe doen djy dííít, ek sê!?”

  Con-Tester

  June 30, 2009 at 18:39

 17. Ag kak, man. Die “infighting” is die onontduikbare gevolg van die feit dat omtrent elke gelowige sonder enige bewyse glo, nes jy dit blykbaar ook doen, dat daar absoluut geen fokken manier in die hemel of op aarde is hoe hulle dalk met dit wat hulle as waarheid verkondig, verkeerd kan wees nie.

  Con-Tester

  June 30, 2009 at 17:44

 18. Ek wonder wat gaan jy sê as Jesus met die wolke af vlieg aarde toe.

  VAKTAP

  June 30, 2009 at 14:45

 19. Con-T

  Vir die volle duur van die Nuwe Testamentiese kerk-era vanaf 21 Mei AD 33 (Pinksterfees toe die Heilige Gees uitgestort is) tot en met 21 Mei 1988 (die dag voor die herdenking van die Pinksterfees 1955 jaar van tevore) het die kerke en kerkstrukture redelike sukses gehad toe hulle nog te midde van hulle afvalligheid van die Waarheid van die Woord van God, die medewerking van die Heilige Gees van God gehad het om hulle in Gees en in Waarheid te lei en te leer.

  Maar met die begin van die tyd wat deur die Bybel as die tyd van groot verdrukking beskryf word, moes die kerke en kerkstrukture sonder die kragtig werking van die Heilige Gees klaar kom. Met die aanbreek van die einde van die kerk-era wat saamgeval het met die begin van die tyd van groot (geestelike) verdrukking op 21 Mei 1988 het God se oordeel oor die kerke en kerkstrukture begin…. vanaf 21 Mei 1988 sou niemand meer deur die bedieninge van enige kerkstruktuur deur God gered word nie. Groot verdrukking inderdaad…!

  Van toe af sou die kerke op hulle vader “die duiwel” wat homself as God voordoen moes klaar kom….sonder dat hulle dit besef het alle kerklidmate die duiwel onwetend begin worship…en het Satan ‘n voorwerp van aanbidding geword en wel ooreenkomstig dit wat God in 2 Thess 2 verklaar….

  Die infighting gaan dus tot en met die begin van die oordeelsdag op 21 Mei 2011 net groter word….!

  johannes coetzee

  June 30, 2009 at 09:44

 20. More infighting in the Dutch Reformed Church!? Say it isn’t so! All that stuff about “religious tolerance” really stuck, didn’t it?

  Still, can’t you hear the shouts already? “Oh, but it’s not my religion!”

  Fuck, yeah!

  Con-Tester

  June 29, 2009 at 10:13


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: