Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Blacky Steyn oor skolegodsdiens

with 15 comments

My vriend en dinkebroer, Blacky Steyn, wat tans op een van sy gereelde gesondheidswandelinge (“constitutionals”) in Europa is, het my aanvanklike kommentaar op dr George Claassen se eendagprotes oor skolegodsdiens só aangepas…

Die reaksie op dr George Claassen se kortstondige en versaakte konstitusionele aanslag teen skolegodsdiens het al die geykte argumente vir die reg op godsdiensbeoefening weer bo laat dryf: Van “dis ons reg!” tot “waar kom alles dan vandaan?”

Claassen se stilgebore protessie is ietwat van ‘n verleentheid vir skeptici en rasionele denkers wat erns het met die lewenslange invloed van vasgelegte idees in die vormingsjare.

Suid-Afrika se voortreflike grondwet verskans mense se reg selfs op vanielje onnoselheid. Die reg op besnydenis, byvoorbeeld, is onvervreembaar dog, in die afwesigheid van dwingende mediese redes, onverdedigbaar behalwe as ‘n ritueel wat mettertyd ‘n sosiale norm in bepaalde kulture geword het.

Godsdiens is kultuurverbonde. As dit nie so was nie sou godsdienste waarskynlik eweredig verteenwoordig gewees het en sou Moslems en Christene en Shinto’s, byvoorbeeld, nie oorwegend in bepaalde gemeenskappe gesetel gewees het nie.

Die reg op godsdiensbeoefening kan beswaarlik bevraagteken word. Om die reg te hê om iets te doen maak die daad egter nie verpligtend of voordelig nie.

Die bewese verdommende invloed van oortuiging sonder bewys en op grond van onvolledige inligting en bevooroordeelde opinie skreeu ten hemele teen, ondere andere, tradisionele godsdiensonderrig, maar is nie beperk tot tradisionele godsdiensonderrig nie.

Godsdiens verryk die ontwikkelende insig oor die aard van die moderne mens, maar om in die godsdiens antwoorde te soek oor die hoes, die hoekoms en die toekoms van mensheid is ontoepaslik.

Sterk stemme is nodig om die onderskeid te identifiseer en geldende onderrigbesluite af te dwing.

Die uitdaging is om ‘n toekomstige generasie leiers te verseker wat onbelas is met opgesierde reproduksies van voorwetenskaplike onkunde oor mensheid.

Swartetjie
Per epos van iewers tussen Bordeaux en Pauillac

Advertisements

Written by Nathan Bond

October 4, 2009 at 18:24

Posted in Religion must go!

15 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Bewilderbeast, ek kan verstaan wat jy sê en stem met jou saam. Neem ook kennis, dat dit nie die voorbeeld is wat Jesus gestel het nie. Kyk maar ook vir Moses wat in plaas van met die “rots” te praat, slaan hy die “rots”. Die mens luister nie altyd na die boodskap van God nie en dit maak nie die geloof in God verkeerd nie.

  Hans Matthysen

  January 5, 2010 at 22:11

 2. I sometimes despair of ever getting people to act sensibly where religion is concerned. Cunning popes and bishops and imams know instinctively that they need to defend their BS on all fronts. Their scam is based on ignorance and fear and the people they need to help them spread the “word” (politicians) are often scam artists themselves. When one religion is attacked, others even defend them! England’s archbishop defended the imams’ rights to call for action against the Danish cartoonist, even though his god tells him to kill muslims. Ah, but his cunning tells him all scams need each other, and when it comes to the sharp end, he’ll choose earthly power and money over his god’s word every time. Our Zuma now asks scam religions for advice on matters of governance! His cunning tells him this means votes. Damnation!

  bewilderbeast

  December 12, 2009 at 11:23

 3. Johannes, aanvaar asb my voorstel: Kom ons sit elkeen R2000 weg, met die uitdruklike voorwaarde dat jou en my beleggings op 1 Junie 2011 op my naam oorgedra word. As jou God dan nou doens soos jy voorspel, verloor jy net R1000 en ek gaan hel toe – ‘n klein (materiële) prys vir jou om te betaal. As jy egter twakpraat, soos AL die voorspellers voor jou, kry ek R1000 by en jou naam is Gat.

  Klink dit regverdig?

  Vrydenker

  November 7, 2009 at 18:15

 4. Soos Johannes, kan julle blykbaar ook nie ‘n sinvolle reaksie op ‘n vraag gee nie. Snaaks dat soveel kennis mense in ‘n babelse verwarring kan vervoer.

  Hans Matthysen

  October 14, 2009 at 21:51

 5. Johannes skryf :net op ‘n punt van orde, dis nie nog twee jaar nie dude dis net meer as 18 maande….dis niks

  Ek hoop jy het die guts om jou gevreet hier te kom wys na Oktober 2011 .

  DW

  October 12, 2009 at 08:21

 6. DW

  Soos ek voorgestel het, kom on gee dinge kans tot 21 Mei 2011….net op ‘n punt van orde, dis nie nog twee jaar nie dude dis net meer as 18 maande….dis niks dude, niks vergeleke met die meer as 13000jaar vanaf die jaar van skepping in 11013VC.

  Inteendeel daar is skrikwekkend min tyd oor…

  johannes coetzee

  October 10, 2009 at 14:12

 7. Johannes skryf ;Kom ons wag tot 21 Mei 2011 dan sal ons presies weet….ek is seker jys bereid om tot dan toe te wag.

  Johannes – jou hol op ‘n trol man . Jou 3 foking gotte het al triljoene kanse gehad en in duidende jare kon hulle nog fokol regkry . Jy is meer as net in jou bal gepik as jy dink ek gaan jou en jou foking 3 gotte se kakpraat nog 2 jaar gee.

  Dis jy wat jou naam kak maak om die kakpraat stories te glo. Ek kry jou nie nou jammer nie ook nie op die dag in 2011. Jy het genoeg tyd gehad om jouself van die kakpraat te isoleer en omverskoning te vra . Jy is enige handleiding se perfekte voorbeeld van kognitiewe dissonansie. Mind you – Hans klop ook sterk aan die deur .

  DW

  October 10, 2009 at 11:36

 8. Gods! Hans , goed gese , die foking spook is nou ‘n babana .

  DW

  October 8, 2009 at 17:17

 9. DW

  Kom ons wag tot 21 Mei 2011 dan sal ons presies weet….ek is seker jys bereid om tot dan toe te wag.

  Ek dink jy weet waarvan ek praat, maar nou ja…tot dan toe is daar nog hoop, buite die kerke natuurlik…!

  johannes coetzee

  October 8, 2009 at 15:37

 10. “[D]ie vrug van die Gees openbaar.” Ja, nou toe. Gaan leer ’n ding skil, ou piesang.

  Con-Tester

  October 7, 2009 at 23:53

 11. In Godsdiens leer mens om die vrug van die Gees te openbaar, teenoor alle mense. Wat is nou so verkeerd daarmee?

  Hans Matthysen

  October 6, 2009 at 22:53

 12. Johannes jy skryf ; Jammer vir die “tikfout”…!

  Die tikfout is fokol ou Johannes. Hoekom skryf jy dat god elkeen van ons genadig moet wees? (Mag God elkeen van ons genadig wees )

  Genadig van wat ?

  DW

  October 6, 2009 at 08:12

 13. Jammer in my vorige kommetaar het ek aangedui dat God op 21 Mei 2011 met die institusies “klaargemaak”… dis verkeerd God het op 21 Mei 1988 met die “institusie” klaargemaak en nie op 21 Mei 2011 nie.

  Op 21 Mei 2011 begin Hy egter met Sy Judgment Day oor die res van die wereld….

  1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

  Jammer vir die “tikfout”…!

  johannes coetzee

  October 5, 2009 at 10:30

 14. Dis die beste ding wat in skole kan gebeur, as ouers dan wel so besorg is oor hulle arme bloedjies sal hulle hul Godgegewe verantwoordelikhede teenoor hulle eie kinders, reg in hulle eie huise nakom.

  Die “rusbank” godsdienstiges word genadiglik nou gedwing om hulle Godgegewe verantwoordelikhede, wat hulle stelselmatig gerieflikheidshalwe aan die kerke en skole “gedelegeer” het, weer op te neem.

  Voordat God aan die institusies (soos gereflekteer deur die Ou en Nuwe Testamentiese kerk-era) Sy mandaat gegee het om Sy koningkryk hier op aarde te verteenwoord, het Hy tog immers aan die “ouderlinge van families” maw deur “hoofde” of “vaders” van families (soos Noag, Abraham, Isak, en Jakob…) die mandaat gegee om Sy koninkryk hier op aarde te verteenwoordig.

  Vandat God met die institusie op 21 Mei 2011 “klaargemaak” het, het Hy weer begin steun op “hoofde” of “vaders” van families om Sy Ewige Evangelie aan hulle kinders oor te dra. Hierdie laaste en finale oes waarmee God besig is, is ongelukkig nie vir die institusies beskore nie maar vir die “ware kerk” ….!

  Omdat God die institusie (die kerke en kerkstrukture) uitgespuug het sonder dat hulle dit eers self agtergekom het (al “staan dit geskrywe” in die Bybel, synde die Woord van God) gaan die werklik besorgde “vaders” uit hulle diepe slaap te ontwaak…!

  Deu 11:18-23 Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë wees,

  en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan;

  en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,

  sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het om aan hulle te gee, kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel bo-oor die aarde.

  Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle beveel, om dit te doen deur die HERE julle God lief te hê, in al sy weë te wandel en Hom aan te hang,

  dan sal die HERE al hierdie nasies voor julle uit verdrywe, en julle sal groter en magtiger nasies as julle uit hulle besitting verdrywe.

  As ons verder lees sien ons dat God beide die seën en die vloek aan die “volk” voorgehou het en wel asvolg verwoord….

  (Deu 11:26-28) Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor—

  die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel;

  en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.

  Maar omdat beide die Goddelik ingestelde institusies (Ou en Nuwe Testamentiese kerke en kerkstrukture) klaaglik misluk het deur van die Woord van God afvallig te raak het God geen ander keuse as om die vloeke op die “volk” te laat neerreën nie.

  Hierdie seën en vloeke word meer volledig in Deutr 28 uitgespel…as jy dit wil gaan lees.

  Maar let veral op hierdie profetiese woorde wat Moses kort voor sy dood asvolg uitgespreek het wat oor die volk in die “einde van die dae” sal teëkom…

  Deu 31:28 en 29 Laat al die oudstes van julle stamme en julle opsigters by my vergader, dat ek voor hulle ore hierdie woorde kan spreek, en teen hulle die hemel en die aarde as getuies kan neem.

  Want ek weet dat julle ná my dood gewis verderflik sal handel en sal afwyk van die weg wat ek julle beveel het, sodat die onheil julle aan die einde van die dae sal teëkom, omdat julle sal doen wat verkeerd is in die oë van die HERE om Hom deur die werk van julle hande te terg.

  Die hoogtepunt van God se finale oordeel begin natuurlik op 21 Mei 2011 wat die begin van Judgment Day is….eindig 153 dae (5 maande) later op die einde van Judgment Day op 21 Oktober 2011 wanneer Hy hierdie teenswoordige heelal finaal met vuur gaan verteer.

  Mag God elkeen van ons genadig wees.

  johannes coetzee

  October 5, 2009 at 10:22

 15. Mens wonder hoeveel keer dit nog gesê moet word voor dit deurdring. Wat is só vreeslik moeilik om te verstaan daaraan?

  Godsdienstige rituele, praktyke, tekste en gelowe het geen opvoedkundige waarde nie sodra dit enigsins as onbetwisbare feit aangebied word, veral aan jong kinders. As religieë as geskiedkundige en/of sosiale verskynsels oorgedra word, dan sal min mense goeie rede hê om te kla. Godsdienstige verdomming en indoktrinasie word by die groot meederheid in elk geval al klaar grootskaals by die huis en by die kerk gepleeg. ’n Skool is ’n plek waar kinders hopelik leer om krities op te tree, waar hulle sekere basiese vaardighede vir die lewe baasraak, onder andere ’n vermoë om tussen leuens en waarhede te skei. Twyfel is ’n goeie ding in dié insig want twyfel bring vrae. Hoe gaan leerlinge ooit leer om religie te bevraagteken as dit by die skool ook aan hulle as voltooide en onaanvegbare waarheid aangebied word? Enige skool wat dít doen is besig om sy verantwoordelikheid teenoor sy leerlinge na te laat. Óf jy staan op die kant van redelikheid, óf aan die kant van onredelikheid. Daar is geen – maar geen – middeweg nie, en sodra jy ’n bietjie onredlikheid aanvaar of beskerm, staan jy heeltemaal aan die kant van onredelikheid.

  Die feit dat dit nie deur enige openbare of verborge boosaardigheid gemotiveer word nie maak dit glad nie reg of verdedigbaar nie. Onthou: “The road to hell is paved with good intentions.”

  Weereens: Mens wonder hoeveel keer dit nog gesê moet word voor dit deurdring. Wat is só vreeslik moeilik om te verstaan daaraan?

  Con-Tester

  October 4, 2009 at 20:34


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: