Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Benedictus XVI

with 2 comments

Mei 2005

Daar was aanvanklik verwarring oor die kleur van die tradisionele rooksein by die verkiesing van Josef Kardinaal Ratzinger, totdat die klokke van die St. Pieter-basilika bevestig het dat die Stoel van Petrus inderdaad gevul is. Dit was moontlik die doodsklok vir die Christendom in Europa.
Benedictus XVI se vroeë nalatenskap, Dominus Iesu, wat hy op 5 September 2000 as kardinaal uitgereik het, bevestig die “vir-ons-of-teen-ons” politieke rymklets van die 21ste eeu, aan die teologie ontleen. In sy kroningsrede tooi “God se Rotweiler” hierdie amptelike verklaring, dat “ons”, die Katolieke Kerk, die enigste weg tot saligheid is, in ‘n ekumeniese kleed – dat daar één kudde en één herder behoort te wees.
Dit is ‘n wekroep wat wye aanklank oor denkgrense heen vind, selfs al het Benedictus, as kardinaal, Anglikaanse en ander Protestantse kerke “gebrekkig” genoem.

Die Vatikaan se onverbiddelike aanslag word ook onder gereformeerdes verwelkom: Die Burger prys Johannes Paulus II in ‘n hoofartikel (Stil broers, 9/4) as ” ‘n man van integriteit wat g’n duim sou wyk van sy waardestelsels nie” – asof toewyding ‘n waardestelsel regverdig – ‘n waardestelsel wat grootliks deur Benedictus, onafskeidbaar aan die gestorwe pous se dogmatiese sy sedert 1982, gevestig en gehandhaaf is, en nou vars opgedis word in die naam van behoudendheid.

Op LitNet noem ‘n gereformeerde Afrikaner Benedictus “ons pous” wat Europa se “Christelike wortels” sal herstel en die kontinent teen, onder andere, “die bedreiging wat Islam inhou” sal beskerm. (Lank lewe ons pous!, 26/4.)

Die vermaarde rubriekskrywer, Etienne Britz, wat sterk deur die eksistensie-filosofie beïnvloed is, meen dat “ons ontheiligde wêreld ‘n pous met buitengewone intelligensie, vaste geloof en ‘n liefdevolle gesig nodig het”. (Uithoeke, Die Burger, 28/4.)

Die bepaalde ekumeniese “ons” in Benedictus se oorblyfsel uitsprake, dat alle paaie na die Paradys deur Rome loop, is juis in die smeltkroes van die Christelike sjibolet ideologie gesmee. Dit dui aan dat die hokke van verdelende, onfeilbare waardes steeds bo die kombers van vreedsame naasbestaan verkies word. Dit is geen wonder nie dat die pous se uitgesproke behoudende geloofsoortuigings Christene van uiteenlopende belydenisse blykbaar verenig in ‘n verworwe apokaliptiese stryd teen sonde, en teen die tradisionele voorkeurvyand, Islam.

Dit is ironies dat die politieke sukses, buite Europa, van die toegeëiende magskreet “vir-ons-of-teen-ons” nou ook ‘n afvallige kudde moet probeer verenig.

Maar helaas, die keiser is kaal. Benedictus was, volgens berigte, geskok oor die verwerping van die toegewyde Katoliek, Rocco Buttiglione, as ‘n Europese kommissaris. Die redakteur van die Amerikaanse Katolieke weekblad, America, die Jesuïet Thomas Reese, het op 6 Mei bedank en verklaar dat die Vatikaan se onwilligheid om vraagstukke soos homoseksualisme en vroueregte selfs te bespreek die kerk tot ‘n “intellektuele ghetto” verdoem. Gewone mense, Katolieke; gelowiges, is stadig maar seker besig om tradisie en dogma met gesonde verstand te vervang. Dit blyk nou dat eksegetiese verbeeldingsvlugte en hermeneutiese jakkalsdraaie godsdiens nie langer kan verskans teen die aanslag van die wetenskap nie.

Die oorwegend Katolieke Italië het die laagste geboortesyfer in Europa, met die oorwegend Katolieke Ierland ‘n kortkop agter. Die gelowige menigtes veronagsaam kennelik die bisarre pouslike dekrete oor seksuele verhoudings en geboortebeperking.

Benedictus hou vol dat vroue nie verorden kan word nie, en sy verbod op voorbehoedmiddels en aborsies verdoem vroue tot ewige ondergeskiktheid – ook in skadelike huwelike wat nooit ontbind kan word nie. Veral Westerse vroue neem hierdie walglike diskriminasie nie meer vir lief nie.

Nog ‘n tradisioneel Katolieke land, Spanje, het op 21 April in die voetspore van België en Nederland gevolg en ‘n wet aanvaar wat gay huwelike wettig en gays bemagtig om kinders aan te neem. Benedictus se Vatikaan het dié wet ten sterkste veroordeel en Katolieke Spaanse amptenare aangesê om te weier om gay huwelike te voltrek, selfs al kos dit hulle hul poste. Maar Spanje se sosialistiese Premier, Jose Luis Rodriguez Zapatero, is vasbeslote om Spanje ‘n sekulêre staat te maak – hy beoog om egskeidingswetgewing te vereenvoudig en selfs om aborsiewetgewing te hervorm. Benedictus hou egter vol om sosiale wetenskap se ontluikende insig te misken en verdoem homoseksualiteit as ‘n “geneigdheid tot intrinsieke morele boosheid”, een van die venynigste uitsprake nóg teen gays.

Dit is juis die Vatikaan se onverbiddelike houding oor homoseksualisme en ongehude priesters wat vergrype soos die kindermishandelingskandaal help baar het. Amerikaanse vervolgingsamptenare is deurlopend gekortwiek deur die Vatikaan se beskerming van verdagtes. Dit is daarom allermins verassend dat ‘n CNN/USA Today/Gallup meningspeiling ná Benedictus se verkiesing aangedui het dat bykans 75% van Amerikaanse Katolieke eerder aan hul eie gewete sal gehoor gee oor “moeilike morele vraagstukke” as aan die pous se leringe.

Die verbod op kondome in ‘n wêreld waar 6000 mense in Afrika suid van die Sahara elke dag met die MI Virus besmet word is gewoon onverantwoordelik en bepaald wreed. Om die verbod boonop ‘n pseudo-navorsingsklankie te gee – dat die MI Virus 450 maal kleiner as ‘n spermsel is en maklik deur die “net” van ‘n lateks kondoom kan dring, is bedrog wat tot die dood lei: moord.

Immoraliteit en relativisme, waaraan hy ‘n besondere hekel het, is nie Benedictus se grootste probleme nie. Dit is die wetenskap wat Benedictus se mag bedreig. Die teologiese sofisme wat God se laaste denkbare funksie uit die laaste loopgraaf verdedig gaan eensklaps verydel word sodra die wetenskap menslike kloning en stamseltegnieke vervolmaak het.

‘n Verbod op geboortebeperking en aborsies, die miskenning van gay- en vroueregte en die ontmoediging van veilige seks word reeds deur moderne Europeërs verwerp. Daar is dus hoop dat waansinnige leringe soos ‘n maagdelike geboorte, ‘n opstanding uit die dood, ‘n hemelvaart, transsubstansiasie, saligverklarings en ‘n ewige lewe binnekort verwerp sal word.

Josef Kardinaal Ratzinger het die naam Benedictus gekies omdat hy hom vereenselwig met die rol wat St. Benedictus van Nursia, die sesde eeuse stigter van die Benediktynse orde, in die kerstening van Europa gespeel het. Hy streef ook die ideale van Benedictus XV, “wie se lewe Europa se Christelike wortels oproep”, na. Die naam Benedictus, reken die nuwe pous, staan vir ‘n verenigde Europa en herinner sterk aan die Christelike wortels van die Europese kultuur en beskawing.

Tog kan Europa, die bakermat van vernuwing en uitnemendheid, die mensdom juis moontlik na ‘n godlose toekoms lei. Benedictus XVI se behoudendheid, oftewel onverkwiklike fundamentalisme, mag dalk juis die katalisator wees om daardie beter toekoms kort voor lank te vestig.

Bronnelys:1. America, News briefs, May 6, 2005.

2. BBC, A Profile on Pope Benedict XVI, April 19, 2005, 1830 GMT.

3. BBC, A Pope with uncompromising views, April 20, 2005, 0016 GMT.

4. BBC, Vatican condemns Spain gay bill, April 22, 2005, 1224 GMT.

5. Bloomberg, Pope Benedict XVI Greets Thousands in His First Papal Audience, April 27, 2005.

6. Christianity Today, Ratzinger’s New ‘Impossible Job’, April 25, 2005.

7. CNN, Benedict XVI calls for unification of Christians, April 21, 2005, 0936 GMT.

8. The Guardian, Christian Europe RIP, April 21, 2005.

9. The Independent, Why the cardinals chose the Rottweiler, April 22, 2005.

10. Hans Küng, Crisis In The Catholic Church – The Pope’s Contradictions, Der Spiegel, 13/2005.

11. Mary Jo McConahay, Benedict’s first big challenge, salon.com, April 20, 2005.

12. New York Times, Pope explains reasons for picking name, April 28, 2005.

13. Philip Jenkins, The Next Christendom – The Coming of Global Christianity, New York: Oxford University Press, 2002.

Written by Nathan Bond

July 2, 2007 at 18:48

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. The Vatican: Ever keen to practice Christian forgiveness and the turning of the other cheek. This time ’round, it only took a little over 40 years instead of the 300 that were necessary in Galileo’s case.

  Con-Tester

  November 23, 2008 at 19:24

 2. Al wat die bespotlike Katoolselieke Kerk kan red is as die pous ‘n threesums met Moeder Maria en Mother Supreme hou. Maar aan die anderkant wie wil nou seks met ‘n maagd hê ?

  So by the way , toe heilige spook vir Maria bevrug het was dit seks met toestemming of was dit wat ons vandag “verkragting” noem. Jissis en dan was Maria ook nog minderjarig , 13 jaar oud .

  Dis ook maar goed die heilige spook trek nie sy trieks vandag nie , want hy sal definitief aangekla word van seks met ‘n minderjarige. Tjoekie toe vir die spook !!!!!

  dirkvdwest

  December 12, 2007 at 21:22


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: