Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Slapgat redakteurs

with one comment

17 September 2007

Ek begryp kennelik nie die hoogs gespesialiseerde bestuursparadigmas van die moderne koerantwese nie! As ek maar intelligent genoeg was om te verstaan!

Hoe laat ‘n redakteur toe dat ‘n rubriekskrywer disinformasie en wensdenkery aan sy lesers afsmeer? Is die veilige skans van ‘n derdeparty-mening skeepsreg om lesers te verdom?

Dr. Isak Burger gee hoog op oor die kerk se sogenaamde groei in Wes-Europa in Godsdiens-aktueel: Kerk groei al hoe meer in Europa (Beeld, 17 September).

Burger se feite is verkeerd. Hy beweer dat “Die speelveld word stadig gelyk gemaak. Oral is jong, vernuwende, Pinkster- en Charismatiese kerke besig om dinamies te groei.”

Drake Ministries dui egter in sy nuusbrief van Augustus vanjaar aan dat evangelikale ‘n verdwynende klein persentasie van die Wes-Europese bevolking uitmaak: Oostenryk – 0.5%; Duitsland – 2.5%; Frankryk – 0.8%; Ierland – 3.3%; Italië – 0.9%; Spanje – 0.4%; Portugal – 3.1%, Switserland – 4.1%; die Verenigde Koninkryk – 8.5%

Burger verwys na ‘n “godsdiens-Renaissance in… Wes-Europa.”

Burger is verkeerd: Reeds in 2003 berig TIME dat kerkbywoning in Brittanje sedert 1980 met 30% gedaal het; dat kerklidmaatskap oor dieselfde tydperk dramaties afgeneem het: meer as 20% in België; 18% in Nederland; 16% in Frankryk. Europeërs wat met die Katolieke Kerk vereenselwig het sedert 1978 met meer as ‘n derde gedaal.

Die Britse koerant, The Independent, kennelik van ‘n ander stoffasie as Beeld, het só berig: “Whether consciously or instinctively, the cardinals, like the Islamic theocrats who despise all technological progress, understand that their true enemy is neither immorality nor the relativism so despised of Benedict XVI, but science. Once medicine has perfected cloning and stem cell techniques, it will defeat theological sophistry to explain what conceivable function God has left. They know that the business’s mid- to long-term growth potential is not encouraging (which is why they replicate failing 1960s British car manufacturers by exporting the basic model to the developing world), and that the only way to shore up the core vote, as Michael Howard would agree, is through fear and simplicity.” [1]

Benedictus, volgens berigte kort na sy kroning, was geskok oor die verwerping van die toegewyde Katoliek, Rocco Buttiglione, as ‘n Europese kommissaris. Die redakteur van die Amerikaanse Katolieke weekblad, America, die Jesuïet Thomas Reese, het op 6 Mei 2005 bedank en verklaar dat die Vatikaan se onwilligheid om vraagstukke soos homoseksualiteit en vroueregte selfs te bespreek die kerk tot ‘n “intellektuele ghetto” verdoem. Gewone mense, Katolieke; gelowiges, is stadig maar seker besig om tradisie en dogma met gesonde verstand te vervang. Dit blyk nou dat eksegetiese verbeeldingsvlugte en hermeneutiese jakkalsdraaie godsdiens nie langer kan verskans teen die aanslag van die wetenskap nie.

Die oorwegend Katolieke Italië het die laagste geboortesyfer in Europa, met die oorwegend Katolieke Ierland ‘n kortkop agter. Die gelowige menigtes veronagsaam kennelik die bisarre pouslike dekrete oor seksuele verhoudings en geboortebeperking.

Benedictus hou vol dat vroue nie verorden kan word nie, en sy verbod op voorbehoedmiddels en aborsies verdoem vroue tot ewige ondergeskiktheid – ook in skadelike huwelike wat nooit ontbind kan word nie. Veral Westerse vroue neem hierdie walglike diskriminasie nie meer vir lief nie.

Nog ‘n tradisioneel Katolieke land, Spanje, het op 21 April 2005 in die voetspore van België en Nederland gevolg en ‘n wet aanvaar wat gay huwelike wettig en gays bemagtig om kinders aan te neem. Benedictus se Vatikaan het dié wet ten sterkste veroordeel en Katolieke Spaanse amptenare aangesê om te weier om gay huwelike te voltrek, selfs al kos dit hulle hul poste. Maar Spanje se sosialistiese Premier, Jose Luis Rodriguez Zapatero, is vasbeslote om Spanje ‘n sekulêre staat te maak – hy beoog om egskeidingswetgewing te vereenvoudig en selfs om aborsiewetgewing te hervorm. Benedictus hou egter vol om sosiale wetenskap se ontluikende insig te misken en verdoem homoseksualiteit as ‘n “geneigdheid tot intrinsieke morele boosheid”, een van die venynigste uitsprake nóg teen gays.

Die kerk groei nié in Wes-Europa nie. Die kerk groei in Asië, Suid-Amerika en, veral, in Afrika. Walbert Buhlmann het hierdie groei reeds in 1976 in sy boek The Coming of the Third Church voorspel toe hy aangedui het dat die kerk slegs in onderdrukkende omstandighede groei: Armoede in die plakkerskampe, die verlies aan meelewing in die megastede, die moord en doodslag van etniese oorlog; die wanhoop van MIV/VIGS. Mense smag na vryheid, verligting, genesing en bevryding — juis die belofte wat die sterk charismatiese leierskap van die “Derde Kerk” bied. Dit is nie ‘n verrassing as kleuters soetgoed aanvaar nie. En dit is beslis nie moeilik om liggelowiges snert soos maagdelike geboortes en lewende dooies te maak glo nie.

Is dit te veel gevra van redakteurs om verantwoordelikheid te neem vir die “inligting” wat aan lesers afgesmeer word? Is dit te veel gevra dat redakteurs lesers respekteer – die mense wat geld uithaal om koerante te kóóp? Is dit te veel gevra van redakteurs om hulle werk te doen?

En, ten slotte, ‘n woordjie van advies aan dr. Isak Burger: As ‘n mens wil skryf, moet ‘n mens eers léés. Begin by Philip Kennedy se boek A Modern Introduction to Theology: New Questions for Old Beliefs (London: I.B. Tauris, 2006). Léés. Iets anders as die Bybel.


[1] Matthew Norman, Why the cardinals chose the Rottweiler, The Independent, April 22, 2005.

Written by Nathan Bond

September 17, 2007 at 08:37

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dis n ou klagte van my: Hoe redakteurs enigiets toelaat. Waarvoor redakteurs dan? Stuur almal huistoe met n PC en laat hulle almal net direk in die koerant skryf en publish netso.
    Laat my dink aan my skok toe ek die eerste keer gehoor het dat party boekwinkels hulle boeke “per kilogram” koop. Vok die inhoud! Ek wil dit nie glo nie. Dit is mos verkeerd. Huh?

    bewilderbeast

    July 24, 2008 at 14:37


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: