Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Islam is eviler still

with 26 comments

Islam is eviler still… the case of Aisho Ibrahim Dhuhulow

She had sex.

She was buried to her neck.

She was stoned to death. By fifty “men”.

Thousands watched.

This was the official story before Sky News discovered the actual unspeakable facts…

Islam is the single most reprehensible nonsense ever fabricated by any halfwit in the history of the multiverse.

It would be a travesty to call Muslims animals. Because animals do not stoop to the things Muslims do in the name of justice.

It would be a travesty to call Islam a crock of shit. Because faeces at least make for usable fertilizer.

Why do we even tolerate Islam? Perchance only because some troglodyte believer with a gun or a dagger may take offense, hunt us down and oink “Allah Akhbar” as it kills.

But what I really don’t get is this: Idiots who blow themselves and innocents to smithereens get to fuck 72 virgins (perpetual virginity?) for eternity – presumably out of wedlock – in “paradise” under the watchful eye of that Voyeur in the Sky, Allaughable, and yet the consenting (yeah, right) virgins are not pelted with diamonds or nuggets.

Just how fucking stupid are these Muslims?

Her name was Aisho Ibrahim Dhuhulow.

Aisho Ibrahim Dhuhulow.

Sky News now reports that Aisho was, according to her father, only 13 years old and that she was gang raped. The Islamic militia in charge of Kismayo had accused her of adultery and…

Fill the streets with the nonsense that is religion and atrocities like the stoning of Aisha will happen.

Says Richard Dawkins: “To fill a world with religion, or religions of the Abrahamic kind, is like littering the streets with loaded guns. Do not be surprised if they are used.”

By the way… was not the child bride of “the Prophet” also called Aisha? (As Sky calls Aisho.) Indeed. And was not she too raped? Indeed. At age 9? Indeed. By “the Prophet”? Indeed.

Islam is a scandalous travesty.

Remember the name: Aisho Ibrahim Dhuhulow. Together with Mahmoud Asgari, Ayaz Marhoni, Theo van Gogh, Perwez Kambakhsh and Rauf Amin a testimony against the raunch that is Islam.

News24 BBC HLN.BE

More on Islam by Nathan Bond

Written by Nathan Bond

October 28, 2008 at 18:03

26 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Hans skryf :”Ons moet nou al met God verenig en met Sy Seun. Ons kan nie wag tot 2011 nie.”

  Mooi man Hans

  Moet nie warrie nie Johannes loop die paadjie met jou gotte.

  As jy nou met die gotte verenig het wat dan? Kry jy ‘n soort van ‘n medalje , sertifikaat of ‘n ABSA spaarrekening soos op Noot vir Noot? (oooo hoe kyk die gotte nou vir my……R 50 randjies vir hulle 3 in 1 gotte )

  Ek dink jy het ‘n groter kans om met die man op die maan te verenig as jou gotte.

  DW

  December 1, 2008 at 13:22

 2. Johannes skryf
  “Dis hoekom ons noual die basuin blaas…!’

  O nee jirre jissis Johannes

  Fok ek moet bieg ek het nooit geweet jy is ‘n soort van ‘n Rabbie/Priester /Profeet/ Waarsêer nie.

  Jissis gooi jy die dolosse ook ….

  Fok, ek hoop jy is uit die stam Levi . Het jy ‘n krom neus ? Kom mense met krom neuse ook in die jimmil al verwerp hulle vir Liewe Jesus?

  DW

  December 1, 2008 at 13:14

 3. DW

  Ek weet nie watter pad jy gaan nie, al wat ek weet is dat God nou, op hierdie moment, gedurende hierdie laaste dae ook ‘n groot menigte wat niemand kan tel nie uit die geledere van die 2 biljoen muslems ook red…! Ek het ‘n vermoede dat die “final harvest” wat tans deur God in Sy koninkryk ingebring word grootliks vanuit die geledere van die arm derde wereldlande, waarvan die muslims en ander oosterse stamme, tale, volkere en nasies, afkomstig is.

  (Openb 5:9) Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,

  (Openb 5:10) en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

  (Openb 5:11) Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende;

  (Openb 5:12) en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

  Wanneer 21 Mei 2011 aanbreek sal die mensdom pretty much weet waar hulle lêplek gaan wees. Hierdie waarheid sal op hulle vir die daaropvolgende 5 maande tot en met 21 Oktober 2011, wanneer alle deur vuur verteer gaan word, baie hard en duidelik, letterlik “neerkom”. Maar ek is bevrees dit gaan dan te laat wees, ons kan gewis nie tot 2011 wag nie….!

  Dis hoekom ons noual die basuin blaas…!

  johannes coetzee

  November 28, 2008 at 11:56

 4. Johannes, Joh 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
  Ons moet nou al met God verenig en met Sy Seun. Ons kan nie wag tot 2011 nie.

  Hans Matthysen

  November 27, 2008 at 21:49

 5. Johannes

  Hoe dink jy , die 2 biljoen Moslems + gaan hulle in 2011 dieselfde pad as ek gaan — “daar waar jy nie gelê kry nie”?

  DW

  November 7, 2008 at 19:16

 6. Weet noggie was noggie da nie…

  Al wat ek weet dis waar daar geen dood of trane of pyn of lyding is nie en al die booshede van hierdie generasie iets van die verlede gaan wees.

  ‘n Nuwe skepping en dus seker ‘n nuwe heelal…? Iets soos in Openbaring 21 bedoel.

  Wie sal tog nou kan verstaan… iets waaroor die menigte wat uiteindelik daar gaan wees, asvolg gaan reageer:

  (Openb 19:1) En ná hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!

  Dit lyk dus nie of jy gaan gelê kry nie…!

  johannes coetzee

  November 7, 2008 at 12:05

 7. Johannes

  Ooooou…keí. Maar wáár? As die heelal tot niet is, wáár gaan ek gelê kry?

  Nathan Bond

  November 7, 2008 at 11:50

 8. Nathan

  Wanneer die “geredde van God” met God op 21 Mei 2011 verenig gaan word is hulle vir ewig aan die “borsie van hul Heiland lê” soos jy dit noem (die nuwe Jerusalem, of die nuwe hemele en nuwe aarde soos die Bybel dit noem…). Volgens die Skrif sal die “geredde van God” niks van hulle vorige lewe onthou nie…

  (Heb 8:12) Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

  Hulle sal soos dit vir my lyk geensins daarvan bewus wees wanneer God Sy “laaste finale oordeel” gedurende die laaste 5maande van hierdie aarde se bestaan, oor diegene wat agterbly bring nie. Nie alleen illustreer God Sy genade aan “sy uitverkorenes”, deur aan hulle die ewige lewe vry van hierdie aarde se booshede te gee nie, maar toon Hy ook Sy genade oor Sy vyande wanneer Hy hulle op 21 Oktober 2011 finaal gaan vernietig. Dis dan ook wanneer Satan en kie en diegene wat vir die afgelope 13000jaar onder sy slingheid en bande van slawerny geleef en gely het, gaan “klaarmaak”…. ja God gaan met hulle handel asof hulle nooit bestaan het nie.

  Dis genade bru… genade!

  Die crap wat jy in jou kerk geleer het dat God ‘n plek wat Hy hel noem, waarin Satan en kie en diegene wat nie op 21 Mei 2011 gered gaan word nie vir ewig en ewig en ewig bewustelik gaan brand…. en brand en brand en brand, is die grootste pot bollie wat nog ooit deur die mens (onder aanvoering van die kerke)uitgedink is.

  Die Bybel is baie duidelik dat die loon van die sonde die dood is. (Rom 6:23) Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

  Omdat die loon van die sonde dood is…. is hel = dood.

  Ek het ‘n baie goeie vriend wat die volgende gesegde baie mooi gepas gebruik…”when your dead your dead…!” God is ewig, God is volgens die Skrif ‘n verterende vuur, wanneer Hy met hierdie bose geslag klaarmaak,maak Hy met hulle klaar en dan sal hulle vir ewig nooit weer bestaan nie. Wanneer Hy dus Sy vyande “verbrand”, vernietig Hy nie alleen die liggaam nie maar vernietig Hy ook die gees/siel en op die koop toe daarmee saam die “Slang en sy trawante” as die cherrie oppi koek. God betoon Sy “genade” aan Sy vyande juis daarin dat Hy hulle met die sogenaamde banvloek tref….!

  Ja en sommer so Sy “stride” maak hy met Satan en Kie ook klaar, met “die asem van sy mond” !

  In my eie menslike woorde (sonder om daarmee die spot te dryf) Weg met jou, jou werfetter laat jy “gaan”….! Soos daai dag toe Jesus met die eenvoudige bevel: “gaan” hulle uit die besetene uitgedryf het en hulle beveel het om in die varke in te vaar…. op hulle versoek nogal. Net een woord : “gaan” (Matt 8:28). Geen groot “hoogdrawwende” …. “in die naam van Jeeeeeesus… beveeeeeeeeeeeeeeeel ek jou Saaaaaaaaatan, ….”soos wat dit deesdae veral in kerke gepraktiseer word nie.

  Nee… net ‘n doodeenvoudige : Gaan!

  in Grieks : υπάγω

  (2Th 2:8) en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

  Wag laat ek υπάγω

  johannes coetzee

  November 7, 2008 at 10:28

 9. Almal, neem kennis, toe die Skrifgeleerdes ens. die vrou wou stenig wat owerspel gepleeg het, het Jesus vir ons ‘n duidelike boodskap gegee. Ons moet afstand doen van ou ongeregtige gebruike. Die Moslems sou daarvan afstand gedoen het, as hulle in die God glo, wat ek dien en sou hulle werklik, Jesus, as ‘n Profeet aanvaar het. Ek moet dis saam met Nathan stem, hulle is “evil”.
  DW, sou ek in Islamabad gebore gewees het, sou ek nie, wat vir my nie sin maak nie, aanvaar. Net soos ek elke sogenaamde Christengeloof, wat nie vir my sin maak, aanvaar. Daar is baie en goeie Christenne en Moslems en tog sal ek hulle geloof, nooit aanvaar.
  Ek het jou drie gotte saak, mooi vir jou uiteengesit en jy, het tot nou toe, nie daarop gereageer nie. Ek dink, Elijah, sal net tyd mors om jou, op jou ander vrae, te antwoord.

  Hans Matthysen

  November 6, 2008 at 21:25

 10. Wanneer die heelal uitgebrand het, Johannes, wáár, o wáár gaan ek (geredde van God!) aan die borsie van my Heiland lê?

  Nathan Bond

  November 6, 2008 at 20:20

 11. DW

  Volgens dit wat ons uit die Skrif leer gaan die finale oordeel op 21 Mei 2011 begin met die moeder van alle aardbewings (letterlik).

  (Openb 16:18) En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.

  Dit gaan van daardie dag af letterlik vir ‘n periode van 5 maande (153 dae) letterlik death (groot groot poef) all over die hele aarde wees, waarna God hierdie heelal op die letterlik laaste dag (21 Oktober 2011) finaal letterlik deur vuur gaan verteer.

  (Jer 25:32) So sê die HERE van die leërskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en ‘n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde.

  (Jer 25:33) En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.

  Gedurende die laaste vyf maande sal die sogenaamde “ongeredde gelowiges” steeds poog om die mense wat die aardbewing oorleef het te probeer oortuig dat verlossing steeds moontlik is maar hulle prediking sal vir die oorlewendes soos die pyniging van ‘n skerpioen was wanneer hy ‘n mens steek…..

  (Openb 9:5) En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek.

  Dis ‘n plesier man…!

  johannes coetzee

  November 6, 2008 at 16:12

 12. Johannes , as die kak nou gaan spat soos jy luidrugtig hier propageer , vertel my
  1. Gaan dit soos ‘n groot kak kom , maw, dag in Mei 2011 gaan dit ewe skielik net kak bloed en hare wees .
  2. Of gaan dit opbou , stadig maar dramaties , soos in die Titanic fliek ?
  3. Gaan hierdie dinge geestelik of letterlik gebeur ?
  4. Op die laastedag – (21 /22Oktober, sorry ek het vergeet watter dag dit is )gaan die kak dan eers spat , soos alles gaan dan opgefok word wat nie al opgefok is nie?
  Dankie man

  DW

  November 6, 2008 at 10:37

 13. Dis mooi so Johannes

  Ek hoop jy het jou toespraak vir die 23 Oktober 2011 ook gereed.

  DW

  November 6, 2008 at 07:52

 14. Nog net 926 slapies bru… nog net 926 “evenings and mornings” voordat die laaste groot poef gaan begin en na 153 laaaaaaaaaaaange evenings and morings finaal op 21 Oktober 2011 ten einde gaan loop….!

  (Gen 1:5) And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

  cheers dude…. cheers

  johannes coetzee

  November 5, 2008 at 14:13

 15. Johannes

  Wat praat jy van, – kalmeer se gat man ?

  Ek vat nou maar een maal geen kak van godidiote soos jy en die ander malles nie.

  As julle kak praat oor die gotte dan kry julle dit terug.

  Ek wag vir jou in 2011 , he hehe .

  DW

  November 4, 2008 at 18:50

 16. DW

  kalmeer bru kalmeer…

  johannes coetzee

  November 4, 2008 at 14:50

 17. elijah

  1. animals don’t need to marry to start a relationship.

  marriage distinguishes humans from animals.

  My liewe fok jou idioot , wat se kak skryf jy hier ?
  Ek weet van foking niemand wat trou om ‘n verhouding aan te knoop nie.

  As jy dink dat dit Christelik is om te trou verduidelik vir my die Christelike huwelik aan die hand van die volgende Bybelse gurrus.

  1. Adam en Eva en Lilith
  2. Lot en sy Dogters
  3. Dawid
  4. Salemo
  5. Judah en Tamar
  6. Paulus
  7. Jesus

  DW

  November 4, 2008 at 12:49

 18. Pieter ,

  Jy se: “ons GOD is inderdaad nie die selfde GOD dit is my oortuiging, en al staan jy op jou hande en fluit hansie slim deur jou anale kanaal sal ek my opinie en interpretasie van die bybel nie verander nie,”

  Ek voel fokkol wat jou oortuiging is . Vir my part kan jy dink dat jou vrou en jy elke aand ‘n 3 soms met Jesus het ,mind you ek voel ook fokkol as jy dink dat Maria ook injoin.

  Al dink jy dat jou 3 gotte nie dieselfde god as die Moslems sin is nie verander dit fokkol aan die feit dat jou gotte net verder geëvolueer het as die Moslems en Jode sin.

  Ek wonder net waarop baseer jy jou oortuiging – verbeelding , is jy heeltemal katools geïndoktrineer,
  is jou oortuiging uit vrees vir die duiwel opgestel ?

  Pieter , is jy so Bybels korrek as wat jy voorgee jy is ?

  Jy se: …… opgebring,het jou ma jou dalk by die huis gelos en die nageboorte grootgemaak,
  DW skryf:”Maar jy is te foking dig om dit agter te kom.”
  Ek is dalk dig, maar jou oe is so toe soos n klei-os se gat.
  WATTER REG HET JY OM MY AAN TE VAT, GAAN POEP OP N LAP EN RUIK DAARAAN.
  Groete,
  Pieter.
  en oja, ek het regtig muslim vrinne!

  Jy is te foking lafhartig om die vraag te antwoord , ek vra weer , as jy in Islamabad gebore was , was jy vandag ‘n Christen ?

  So jy dan na die Bybel of Christene -as die BOEK of Infidels verwys het?

  Ek is bly ons stem saam dat jy foking dig is ( om die kakpraat van die Bybel te verabsoluteer )

  Ek het geen reg om jou aan te vat as jy jou sprokies gotte in jou huis dien en jy maak geen lawaai na 11 uur in die aand nie . Buite dit het ek alle reg om jou kakpraat aan te vat , veral as jy in die openbaar kakpraat !!!!

  Ek sien jy het Muslim vriende
  Nogal ne – wat sê die Bybel nou weer oor dit?
  Gaan Moslems hemel toe volgens die Bybel ? wat sê die Bybel nou weer oor mense wat Jesus verwerp ?

  Is jy so Bybels korrek as wat jy wil voorgee jy is?

  DW

  November 4, 2008 at 12:38

 19. elijah wrote (3 Nov 08 at 9:23 am):

  animals don’t need to marry to start a relationship.

  Except for the invidious dictates of certain religions, neither do humans. As a matter of fact, liberal democracies usually entrench such liberty in their founding charters as “freedom of association.”

  elijah wrote (3 Nov 08 at 9:23 am):

  marriage distinguishes humans from animals.

  If you take “marriage” to mean a formal ceremony that officially marks the onset of a (hopefully) lifelong monogamous bond, you are of course correct. If, on the other hand, you take “marriage” to mean just a lifelong monogamous association between two individuals (i.e. without the formalities), then some animal species also marry. Prairie voles are the best-known example, but several bird species do likewise. What is perhaps odd is that monogamy is less common in mammals, which include humans, than in birds.

  Con-Tester

  November 3, 2008 at 12:33

 20. Pieter, ek sal later n meer gedetaileerde reply gee.

  Net een ding intussentyd: Face it, was jy in Islamabad gebore WAS jy vandag n Moslem. Dis per blote toeval dat jy n Christen is. Geloof is nie ‘n vrye keuse nie. Jy word in n geloof in gebore, en DIS verkeerd!

  Eks bly om te verneem van jou energieke lewensstyl, hou so voort!

  Ek het ook onlangs ophou rook, n mens voel sommer beter.

  rick

  Rick

  November 3, 2008 at 10:50

 21. animals don’t need to marry to start a relationship.
  marriage distinguishes humans from animals.

  elijah

  November 3, 2008 at 09:23

 22. Rick,

  My ou maat ek gryp die dag elke dag, lewe voluit, ek bly nie in my huis en maak of ek bang is dat die blou van bo op my gaan val,swem ,sandboard met my laaties, speel met my 6 Jack-Russels, het ongelooflike seks met my vrou,moet ek aangaan,

  Jy het dalk n verwronge idee van “n gelowige Christen” se lewe,ek sit nie handjies gevou en is te bang om my self te geniet omdat ek bang dat my GOD my dalk gaan straf as ek oortree nie, ek geniet alles, drink nie n druppel, rook nie, maar geniet nog steeds my lewe,ek “carpe diem” elke dag.

  Ek gaan weer die naweek “die dag aangryp” op Jeffs se strand, wa bly jy? en wat doen jy die naweek?

  ou pel,

  pieter.

  1(Op grond waarvan maak jy die stelling dat dit vir jou gan ‘happen’),2( maar nie vir jou Moslem pelle gaan ‘happen’)

  Wys my waar ek die eerste vrase van jou sin gesê het? Jy rook daai goed wat die polisie kwaad maak my maat.

  Pieter Nortje

  October 31, 2008 at 16:44

 23. Pieter!

  Nee man nee! Hoe kan jy sulke stront kwytraak? Op grond waarvan maak jy die stelling dat dit vir jou gan ‘happen’, maar nie vir jou Moslem pelle gaan ‘happen’ nie. Ekt vir jou nuus: “Dit gaan met niemand gebeur nie”….dis die ‘slegte’ nuus. Die goeie nuus is: Jy het n geleentheid hier op aarde om te ‘carpe diem’. Hou op leef vir die hiernamals! Doen dit hier en nou, pel!

  rick

  Rick

  October 31, 2008 at 13:53

 24. En wie is jy my geleerde sot om vir my te sê om dit nie te sê,ons GOD is inderdaad nie die selfde GOD dit is my oortuiging, en al staan jy op jou hande en fluit hansie slim deur jou anale kanaal sal ek my opinie en interpretasie van die bybel nie verander nie,

  Ek is nie in Islamabad gebore nie maar in n hospitaal, waar is jy gebore, of is jy opgebring,het jou ma jou dalk by die huis gelos en die nageboorte grootgemaak,

  DW skryf:”Maar jy is te foking dig om dit agter te kom.”

  Ek is dalk dig, maar jou oe is so toe soos n klei-os se gat.

  WATTER REG HET JY OM MY AAN TE VAT, GAAN POEP OP N LAP EN RUIK DAARAAN.

  Groete,

  Pieter.

  en oja, ek het regtig muslim vrinne!

  Pieter Nortje

  October 31, 2008 at 11:37

 25. Pieter

  Hoe kan jy vir die Moslems sê dat nie sal “happen” nie ?

  Watter reg het jy om die kak in die Bybel te verabsoluteer en op die Koran te kak, afterall – julle god is die selfde , minus die ander twee gotte.

  As jy in Islamabad gebore was , was jy ‘n Moslem. Maar jy is te foking dig om dit agter te kom.

  DW

  October 31, 2008 at 07:52

 26. Hi Nathan,

  Ntahn bond wrote: F the 72 virgins!

  Soos Jeff Dunham vir “Ahmed the dead terrorist” gevra het, If you get in heaven after a suicide bom attack, is the virgins male or female?

  Ahmed was stunned and had no answer!

  Sorry to my Muslim friends it aint gonna happen!

  Pieter.

  Pieter Nortje

  October 30, 2008 at 17:10


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: