Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

Onderhoud met Jesus Christus

leave a comment »

Onderhoud met Jesus Christus

28 April 2007. Nathan Bond. Alle regte voorbehou.

(Nathan Bond is op die sterkte van sy 2004-onderhoude met God – oor Orkaan Ivan en die Kers-tsoenamie, en sy 2006-onderhoud met die Heilige Gees, ‘n onderhoud met Jesus Christus toegestaan.)

NB: Toe ek in die onlangse verlede met u Vader en met die Heilige Gees gesels het, het ek eers probeer vasstel hoe om hulle aan te spreek. Ek wil ook graag weet wat ek u moet noem.

JC: (Hy vee ‘n haarlok uit sy gesig en kyk my met groot bokkie-bruin oë aan. Wanneer hy praat, is dit met ‘n fluisterstem.) Liewe Jesus.

NB: Ekskuus?

JC: Liewe Jesus.

NB: … Liewe Jesus?

JC: Ja. Liewe Jesus.

NB: Liewe Jesus, ek wil graag met u praat oor u belofte aan u vriende destyds, toe u weg is nadat u uit die dood opgestaan het…

JC: Oukei.

NB: … Ek wil graag weet hoekom u nie u belofte gestand doen nie.

JC: Ek wag dat pappie sê…

NB: Ek is jammer… Liewe Jesus… maar ek kan u nie mooi hoor nie. Praat asseblief ‘n bietjie harder en  in die mikrofoon in.

JC: Jammer. Ek wag dat pappie sê ek kan maar gaan.

NB: Pappie? Moet u wag totdat God die Vader sê u moet terugkeer aarde toe?

JC: Ja.

NB: Ekskuus?

JC: Ja! (Die mikrofoon fluit.) Jammer! Ek is jammer!

NB: Geen skade nie. Liewe Jesus. Alles reg. Geen probleem nie…

(‘n Kort stilte volg.)

NB: U het self die belofte aan u dissipels gemaak dat u spoedig sal terugkom om hulle te haal om vir ewig by u te wees – hier in u vader se huis. Hier in die hemel. Kan u bevestig dat u so ‘n belofte gemaak het?

JC: Ja.

NB: Ekskuus?

JC: Ja! (Die mikrofoon fluit.) Jammer! Ek is jammer!

NB: Ek stel dit aan u… Liewe Jesus… is u seker u verkies hierdie naam bo, sê “Christus”?

JC: Ja. Asseblief. “Christus” is in die titel van daai Mel Gibson moewie… Ek kon nagte nie slaap nadat ek daarna gekyk het nie. “Liewe Jesus” pas by my. Pappie het destyds gesê ek moet die pyn vat – ek weet tot vandag toe nie hoekom hy nie self gegaan het nie – dit was sy skepping, sy probleem. Maar ek moes gaan…

NB: Wel, ek stel dit aan u dat u ‘n belofte gemaak het aan u dissipels, ‘n belofte wat ‘n baie bepaalde verwagting geskep het, en dat u dit nie nagekom het nie.

JC: Jy meen nou die belofte dat…

NB: Asseblief! Praat harder!

JC: Jammer. Jammer. Jy verwys seker na die belofte dat ek hulle sou kom haal?

NB: Inderdaad.

JC: Wel. Pappa het gesê ek moes hulle sê ek sal terugkom. Later.

NB: Wil u sê dat u nie die belofte in eie reg kon maak nie?

JC: Ja.

NB: Hoekom het u dan die belofte gemaak?

JC: Pappa het gesê ek moet.

NB: Sien, Liewe Jesus… kan ek nie maar Christus sê nie, om vádersnaam!?

JC:  Nee. Ek is Liewe Jesus.

(Stilte.)

NB: Sien, Liewe Jesus, dis wat ek nou nie verstaan nie. Op aarde glo Christene dat u, u vader…

JC: Pappa.

NB: Ja, oukéi, “pappa” – Op aarde glo Christene dat u, u… u pappa en die Heilige Gees…

JC: Mamma.

NB: Wát?

JC: Mamma! (Die mikrofoon fluit.) Die Parakleet is vir my soos ‘n mamma.

NB: Ek gaan nié die Heilige Gees “mamma” noem nie!

JC: Jy móét. Jy moet.

NB: Kyk… Liewe Jesus, op aarde glo Christene dat God één wese is wat uit drie dele bestaan…

JC: Ek het dit nooit gesê nie.

NB: Ek wéét, maar dis nou eenmaal wat Christene gló!

JC: Ja, maar ék het hulle nooit gesê nie!

NB: Ons dwaal nou effens af, maar, net vir die rekord, daar staan in Johannes 14 vers 16 dat u gesê het, en ek ken net die Engelse teks, “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever”…

JC: ‘n “Ander trooster” ja, nie diesélfde trooster nie. Ek kan nie help vir wat die mense van die aarde glo nie – kyk nou maar daai eenvoudige woordspel op die strand met Petrus, toe ek hom gesê het “Petrus” het ek gesê, “Petrus, op dié rots – want dis die woord wat…

NB: Ja, Liewe Jesus, ek weet. Ek gee toe dat mense baie goed glo wat u nooit bedoel het hulle moet glo nie, maar dit bring my juis by die punt uit wat ek so graag wil bevestig: het u destyds bedoel dat u werklik sal teruggaan aarde toe om die dissipels te gaan haal?

JC: Nee.

NB: Wát?

JC: Nee! (Die mikrofoon fluit.) Jammer! Ek is jammer!

NB: Nee – ek bedoel: het u vir u vriende gelieg?

JC: Ja.

NB: Wát?

JC: Ja! (Die mikrofoon fluit.) Jammer! Ek is jammer!

NB: Nee – ek bedoel: hoekom het u dit gedóén?

JC: Dis ‘n lang storie…

NB: Ek het tyd.

JC: Sien, ek het drie jaar saam met daai 12 ouens rondgereis. Dit was die lekkerste tyd van my lewe.

(Stilte.)

Ek was maar ‘n skaam kind. My ma was swanger met my voor sy met Josef getrou het.

(Stilte.)

Mammie – my ánder mammie – Mamma Maria – was baie jonk.

(Stilte.)

NB: Ja? En toe?

JC: Ek was altyd… ánders. Josef het my als van houtwerk geleer. Ek het dit vrééslik gelaaik as hy met daai sterk bolyf vol sweet en stof skaaf dat die spiere so rimpel…

(Lang stilte.)

NB: Kyk, Liewe Jesus… ek wil nou nie weer afdwaal nie, maar…

JC: Maar wát? (Die mikrofoon fluit. Jesus ruk sy kop uitdagend terug en sleep ‘n haarlok agtertoe. Hy kyk my stip aan.)

NB: Hoe… hoe… was u ánders?

JC: My chromosoomsamestelling was nou nie juis uit Mendel se notas nie, jy weet! (Die koppie ruk weer agteroor en Jesus hou ‘n slap pols langs sy kop omhoog.)

(Lang stilte.)

Ek het vir Pappie gesê, destyds, toe Hy met daardie elaborate “Plan” vorendag gekom het…

(Jesus kruis sy bene en swaai die voor- en middelvingers van albei hande woes rond om die woord “Plan” aan te dui as ‘n woord wat God gebruik het.)

… dat hy nie met die skepping moet rondfo… moet inmeng nie. Maar néé…

(Die hande word omhoog gehou en ek kan die wondletsels in die palms duidelik sien.)

… Hy wou nie hoor nie. Verbeel jou…

(Jesus kruis sy bene om.)

… ‘n meisie van twaalf. Twáálf! En géén manlike chromosome nie! Fôôôk…

(Stilte. ‘n Lang stilte.)

NB: Nou nie dat dit vir my saak maak nie… Liewe Jesus, maar… is u… gay?

(Jesus kyk my stip en uitdagend in die oë en vou sy arms. Die sandaal aan die voet wat in die lug hang wapper op en af.)

JC: So fucking what?

NB: Soos ek sê, dit maak nie vir my saak nie. Ek is nie homofobies nie.

JC: Moenie eers dáái woord voor my gebruik nie!. Praat van homofobies! Jy moet Pappie hoor!

NB: Ja, ek het gelees…

JC: Levitikús?

(Jesus swaai ‘n arm en plof dit in sy skoot neer.)

Levitikus is níks!

(Jesus leun vorentoe en klap my met ‘n slap pols op die knie.)

So 20, 30 duisend jaar gelede het daar ‘n oulike spesie – die  Warse – op Warsvischolg, in die derde kwadrant gewoon …. Pappie se hoofontwerper, Dramakween, het iewers ‘n fout gemaak in hulle genetiese samestelling en die vroulike Warse het begin uitsterf.

(Jesus glimlag skalks.)

Terselfdertyd het die manlike Warse se… se geslagsorgane al groter geraak.

(Jesus bloos bloedrooi.)

En hulle seksdrang het met elke geslag toegeneem. Toe pappie daarlangs toer, toe steek daai Warsmanne mekaar dat hulle ekonomie daaronder lei…

(Stilte.)

NB: Ja, en toe?

JC: Pappie… het die hele planeet vernietig. Ek wil nie daaroor praat nie.

(Stilte.)

NB: Kan ons terugkeer na die onderwerp van die belofte aan die dissipels… of het u ‘n paar oomblikke nodig?
JC: Nee, ek’s oukei. Dankie.

(Jesus pink ‘n traan weg, snuif, en gooi sy lang, styl hare met ‘n hewige kopskud agtertoe.)

NB: Hoekom het u die belofte gemaak om die dissipels te kom haal, en dit toe nie gedoen nie?

JC: Pappie beheer alles. Met ‘n Ysterhand. Ek kan maar net my kop skud as mense van ‘n Drie-Eenheid praat. Nêrens in die geskape heelal is daar nog so ‘n idee nie. Almal weet Pappie is baas en almal is bang vir Hom. Toe Hy my dus sê om die belofte te maak, toe maak ek dit. Maar net Pappie weet wanneer ek moet teruggaan.

NB: Wou u al teruggaan?

JC: Vroeër dae het ek by Pappie gesmeek om terug te gaan. Soos my vriende ouer en ouer geraak het… Ek wou gaan toe Paulus begin skryf het. Watter onbevange onsin het daai man nie geskryf nie! Fôôôk. Maar Pappie het gesê ons moet dit los, Hy wil eers sien of mense waardig is om vir ewig hier in die hemel te woon.

NB: Maar het God dan nie van voor die grondlegging van die wêreld af beplan dat u sou sterf en…

JC: Dis soos om ‘n giftige slang in die huis in te bring waar jou kind lê en slaap – gaan maak iets wat jy weet tot jou kind se dood sal lei… en dan fôk Hy nog my chromosome ook op!

NB: U was nie altyd…

JC: Natuurlik nie! Ek het saam met Gabriël deur die kosmos gevlieg… Ovaritis was ons gunsteling bestemming – die vroue daar…

(Jesus bekyk die naels op albei hande; sprei sy vingers en sug.)

Ek het ‘n nael gebreek.

NB: U en Gabriël het… gaan meisies kyk?

JC: And what is wrong with that?

(Jesus kyk my skuins aan, sy regterpols teen 90 grade gebuig, die vingers uitgesprei.)

NB: Nee, niks nie…

JC: Luister… as jy dink ek het dit nie gehad nie, dan maak jy ‘n fout hoor! Vat nou vir Maria’tjie…

NB: Maria’tjie?

JC: Mary with the very costly oil of spikenard!

(Jesus sing die sin en daar is ‘n vonkel in sy oog.)

Daai girl het my chromosome so byna in lyn gebring.
(Die koppie ruk weer woes agteroor en Jesus kruis weer sy bene om.)

As Judas nie in daai vertrek ingestap het nie, was ek julle Moreletaparkgemeente se poster boy vir straightening!

NB: Do tell!

JC: O, a gentleman never does tell, Nathan!

(Jesus klap my weer met so ‘n slap polsie op die bobeen. Hoog op die bobeen.)

But for you…

NB: Miskien moet ons maar liewer terugkeer na die wederkoms. Daar gaan ‘n paar geskokte gesigte op aarde wees, and that’s no maybe!

JC: Net vir die rekord… Judas was baie pissed off oor daai Mary-ding. Ek en Judas was a bit of an item. Toe hy instap en Maria se borste wieg so teen my voet… ek dog Judassie kry ‘n toeval! Dié dat hy my weggegee het, die dônner! Daai aand in die tuin. Fôôôk!

NB: Nou wat van die… wederkoms?

JC: Who knows?

(Jesus lag uit sy keel uit en slaan my weer op die knie. Sy hand streel net effe te lank.)

God only knows… and He’s not telling!

(Jesus se hand rus op my knie.)

Listen, tell the NG Kerk not to go hard on the boys, O.K?

Written by Nathan Bond

December 24, 2008 at 12:54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: